1 KNR 2-02u2 Konstrukcje budowlane
2 KNR 2-15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit
3 KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach
4 KNR 2-31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej
5 KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane
6 KNR 4-02 Roboty remontowe instalacyjne
7 KNR 4-03 Roboty remontowe elektryczne
8 KNR 4-03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych R
9 KNR 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
10 KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
11 KNR 5-08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych
12 KNR 5-08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
13 KNR 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
14 KNR 9-01 Ścianki murowane systemu SILKA M
15 KNR 9-09 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF
16 KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu woda
17 KNR 9-29 Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K
18 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
19 KNR 0-12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej
20 KNR 0-14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
21 KNR 0-18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli
22 KNR 0-19 Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 – Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 Roboty stolarskie
23 KNR 0-22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD
24 KNR 0-24 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL
25 KNR 0-45 Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych
26 KNR K-08 Bezspoinowy system dociepleń ścian i budynków w technologii BOLIX
27 KNR K-09 Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX
28 KNR K-24 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel
29 KNR K-40 Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego
30 KNR K-55 Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX
31 KNR BO-12 Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk