Działalność wydawnicza w zakresie Katalogów Nakładów Rzeczowych  serii KNR-K

Od wielu lat prowadzimy działalność wydawniczą dla nowych technologii oraz dla robót nie ujętych w dotychczasowej bazie Katalogów Nakładów Rzeczowych. Katalogi opracowywane są przez rzeczoznawców i inspektorów nadzoru, współpracujących z inżynierami producentów materiałów budowlanych oraz wiodącymi firmami wykonawczymi.

Wydane katalogi dostępne są w bazach programów do kosztorysowania Rodos i innych. Wykonane dla Państwa katalogi przekazujemy w formie elektronicznej z możliwością udostępniania i pobierania przez Państwa klientów.

Warte zainteresowania jest jest również wykonanie przez nas dla Państwa dedykowanego Programu Branżowego. Ostatnie nasze realizacje to Rodos dla Archon+, Kosztorysowanie Dekarz dla firmy BMI (BRAAS)RHEINZINK oraz FAKRO oraz wiele innych.

Wydawnictwa z serii KNR K można również zakupić w formie książkowej. Katalogi udostępniamy osobom indywidualnym jak również księgarniom.

Nawiążemy współpracę z zakresie opracowania Katalogów Nakładów Rzeczowych z producentami materiałów i technologii branżowych.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Zaufali nam