Rodos jako program do kosztorysowania, został zaprojektowany w taki sposób aby maksymalnie skrócić czas przygotowania wycen. Możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje i moduły pozwala przyspieszyć i ułatwić pracę.

Import przedmiarów i kosztorysów uproszczonych zapisanych w plikach PDF.

Przedmiar PDF

Moduł wyszukuje tabele w pliku PDF i rozpoznaje rodzaje kolumn i wierszy w kontekście przedmiarów i kosztorysów uproszczonych. Użytkownik może zreinterpretować te dane. Następnie tworzony jest kosztorys w formacie Rodosa.

Uwaga: Moduł przedmiaru importuje zdecydowaną większość plików PDF. Nasi użytkownicy przetestowali go na tysiącach plików przedmiarów, za każdym razem uzyskując bardzo dobre rezultaty. Należy pamiętać, że moduł nie importuje pełnych kosztorysów szczegółowych ani skanów zapisanych jako obraz osadzony w pliku PDF. Poprawnie uda się zaimportować jedynie przedmiary i kosztorysy uproszczone wygenerowane bezpośrednio z programu do kosztorysowania.
Cennik
netto brutto
moduł Przedmiar PDF – pierwsze stanowisko (umowa na konserwację) 350,00 zł 430,50 zł
moduł Przedmiar PDF – pierwsze stanowisko (bez umowy na konserwację) 450,00 zł 553,50 zł
moduł Przedmiar PDF – kolejne stanowisko (umowa na konserwację) 250,00 zł 307,50 zł
moduł Przedmiar PDF – kolejne stanowisko (bez umowy na konserwację) 430,50 zł 430,50 zł

Rozliczanie etapowe budowy, kierownika budowy z firmą lub między inwestorem a wykonawcą

Realizacja robót


Na początku inwestycji ustalamy częstotliwość rozliczeń z kierownikiem budowy (inwestorem). Możemy przyjąć dowolną, zmienną częstotliwość rozliczeń, np. zależną od natężenia prac.

W module Realizacja robót określiłeś terminy rozliczeń. Możesz dokonać zapisu kosztorysu częściowego na podstawie kosztorysu bazowego. Zapisu możesz dokonać dla:

  • wybranego okresu rozliczenia,
  • wszystkich wprowadzonych terminów – narastająco,
  • robót pozostających do wykonania.

Dla każdego typu zapisu otrzymasz inny kosztorys częściowy z rozliczeniem materiałów, robocizny i sprzętu dla wybranego okresu.

Cennik
netto brutto
moduł Realizacja Robót – pierwsze stanowisko (umowa na konserwację) 150,00 zł 184,50 zł
moduł Realizacja Robót – pierwsze stanowisko (bez umowy na konserwację) 250,00 zł 307,50 zł
moduł Realizacja Robót – kolejne stanowisko (umowa na konserwację) 110,00 zł 135,30 zł
moduł Realizacja Robót – kolejne stanowisko (bez umowy na konserwację) 190,00 zł 233,70 zł

Moduł umożliwiający eksport kosztorysów do formatu *.xls

Eksport Excel

Arkusze kalkulacyjne stanowią międzynarodowy standard programów do przetwarzania dokumentów. Kosztorysy utworzone za pomocą programu Rodos możesz w łatwy sposób eksportować do formatu *.xls, który może zostać odczytany za pomocą programów rodziny MS Excel dostępnych w pakiecie MS Office oraz darmowego pakietu OpenOffice. Do analizy kosztorysu zapisanego w tym formacie nie jest już wymagane posiadanie programu Rodos i tym samym osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym mogą przeglądać jego zawartość bez konieczności zakupu programu do kosztorysowania.

Cennik
netto brutto
(umowa na konserwację) 250,00 zł 307,50 zł
(bez umowy na konserwację) 350,00 zł 430,50 zł

Moduł pozwalający z jednego kosztorysu bazowego tworzyć nowe kosztorysy, zawierające pozycje spełniające określone kryteria.

Eksport selektywny

Korzystając z eksportu selektywnego możesz m.in.:

  • stworzyć kosztorys z zestawieniem robót dla wybranej grupy robotników (np. instalatorów)
  • stworzyć kosztorys z brakami do wyceny lub weryfikacji stworzyć dowolny wariant kosztorysu przy użyciu oznaczeń w pozycjach
  • stworzyć dowolne kosztorysy przenosząc pozycje spełniające tylko wybrane warunki i kryteria

Uwaga: Funkcja dostępna od wersji Rodos 7.0.11.
Cennik
netto brutto
pierwsze stanowisko (umowa na konserwację) 250,00 zł 307,50 zł
pierwsze stanowisko (bez umowy na konserwację) 350,00 zł 430,50 zł
kolejne stanowisko (umowa na konserwację) 190,00 zł 233,70 zł
kolejne stanowisko (bez umowy na konserwację) 270,00 zł 332,1 zł