Rodos jako program do kosztorysowania, został zaprojektowany w taki sposób aby maksymalnie skrócić czas przygotowania wycen. Możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje i moduły pozwala przyspieszyć i ułatwić pracę.

Import przedmiarów i kosztorysów uproszczonych zapisanych w plikach PDF.

Przedmiar PDF

Moduł wyszukuje tabele w pliku PDF i rozpoznaje rodzaje kolumn i wierszy w kontekście przedmiarów i kosztorysów uproszczonych. Użytkownik może zreinterpretować te dane. Następnie tworzony jest kosztorys w formacie Rodosa.

Uwaga: Moduł przedmiaru importuje zdecydowaną większość plików PDF. Nasi użytkownicy przetestowali go na tysiącach plików przedmiarów, za każdym razem uzyskując bardzo dobre rezultaty. Należy pamiętać, że moduł nie importuje pełnych kosztorysów szczegółowych ani skanów zapisanych jako obraz osadzony w pliku PDF. Poprawnie uda się zaimportować jedynie przedmiary i kosztorysy uproszczone wygenerowane bezpośrednio z programu do kosztorysowania.

Rozliczanie etapowe budowy, kierownika budowy z firmą lub między inwestorem a wykonawcą

Realizacja robót

Na początku inwestycji ustalamy częstotliwość rozliczeń z kierownikiem budowy (inwestorem). Możemy przyjąć dowolną, zmienną częstotliwość rozliczeń, np. zależną od natężenia prac.

W module Realizacja robót określiłeś terminy rozliczeń. Możesz dokonać zapisu kosztorysu częściowego na podstawie kosztorysu bazowego. Zapisu możesz dokonać dla:

  • wybranego okresu rozliczenia,
  • wszystkich wprowadzonych terminów – narastająco,
  • robót pozostających do wykonania.

Dla każdego typu zapisu otrzymasz inny kosztorys częściowy z rozliczeniem materiałów, robocizny i sprzętu dla wybranego okresu.

Moduł umożliwiający eksport kosztorysów do formatu *.xlsx/*.ods

Eksport Excel

Arkusze kalkulacyjne stanowią międzynarodowy standard programów do przetwarzania dokumentów. Kosztorysy utworzone za pomocą programu Rodos możesz w łatwy sposób eksportować do formatu *.xlsx/*.ods, który może zostać odczytany za pomocą programów rodziny MS Excel dostępnych w pakiecie MS Office oraz darmowego pakietu OpenOffice. Do analizy kosztorysu zapisanego w tym formacie nie jest już wymagane posiadanie programu Rodos i tym samym osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym mogą przeglądać jego zawartość bez konieczności zakupu programu do kosztorysowania.

Przykład użycia eksportu excel w programie Rodos

Moduł pozwalający z jednego kosztorysu bazowego tworzyć nowe kosztorysy, zawierające pozycje spełniające określone kryteria.

Eksport selektywny

Korzystając z eksportu selektywnego możesz m.in.:

  • stworzyć kosztorys z zestawieniem robót dla wybranej grupy robotników (np. instalatorów)
  • stworzyć kosztorys z brakami do wyceny lub weryfikacji stworzyć dowolny wariant kosztorysu przy użyciu oznaczeń w pozycjach
  • stworzyć dowolne kosztorysy przenosząc pozycje spełniające tylko wybrane warunki i kryteria
Uwaga: Funkcja dostępna od wersji Rodos 7.0.11.
Poniższy film prezentuje przykład użycia eksportu selektywnego.