Zaczynaliśmy w 1987 roku jako firma Koprin, tworząc program do kosztorysowania dla wąskiego wtedy kręgu firm korzystających już z komputerów. Był to program dla systemu operacyjnego DOS pod nazwą DERBY. Jego następcą w połowie lat 90 został program RODOS – pierwszy na rynku program do kosztorysowania z interfejsem graficznym dla DOS, a wraz z pojawieniem się systemu operacyjnego Windows dostosowywanym do nowych wymagań sprzętowo-programowych. 
Swoją prostotą obsługi, przyjaznym interfejsem, niewielkimi wymaganiami sprzętowymi i możliwością pracy w różnych środowiskach sprzętowo-programowych (DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT i 2000) zdobył szerokie uznanie wśród kosztorysantów.
Z perspektywy czasu i aktualnych wielkości pamięci RAM, czy też pojawiających się na rynku w latach 90-tych pierwszych pamięci PenDrive (100MB), Rodos wymagający dla pełnej instalacji około 64MB pamięci był na rynku ewenementem, co m.in. umożliwiło stworzenie do dziś jedynej na rynku wersji programu mobilnego RODOS-Mobil instalowanej właśnie na Pen Drive.

Olbrzymie zainteresowanie naszymi programami zaowocowało współpracą z Ośrodkiem Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa w Olsztynie, który z czasem został naszym oddziałem przeniesionym ostatecznie do Koszalina. Ośrodek rozwinął dział wydawniczy którego efektem jest już ponad 60 wydanych katalogów norm jak i uzupełnień do wcześniej wydanych KNR’ów opracowanych w Olsztynie. W 2005 roku rozpoczęliśmy wydawanie kwartalnych Informatorów cenowych EUROCENBUD, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, na co niewątpliwy wpływ ma opcja automatycznej wyceny znaczącej części pozycji kosztorysu tworzonego w programie Rodos.