Zaczynaliśmy w 1987 roku jako firma trzyosobowa pod nazwą Koprin. Pierwszy program do kosztorysowania tworzony był dla biur projektowych opracowujących dokumentacje dla nowych inwestycji do których należało dołączyć przedmiary, kosztorysy szczegółowe, często również tabele elementów jak i zestawienia materiałów i sprzętu. Pierwszy program o nazwie Derby był prostą aplikacją w systemie operacyjnym DOS pracującą w „trybie wsadowym”. Kosztorysant, korzystając z papierowych wersji Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR), przygotowywał ręcznie (w formie papierowej) dane kolejnych pozycji kosztorysu. Każda pozycja opisana w tablicy KNR’u i każda norma mogła być zmieniona wg wymagań kosztorysanta i przystosowana do tworzonego kosztorysu jako: zmiana normy, dodanie do normy mnożnika, krotności i dowolnego wyrażenia arytmetycznego, zmianę materiału, sprzętu itd.. Należy dodać, że były to czasy, kiedy w firmach komputery najczęściej były wyposażeniem pracowni komputerowych i praca w „trybie wsadowym” miała te zalety, że kosztorysanci nie musieli mieć dostępu do komputerów i nie musieli znać ich obsługi, a pliki z danymi przygotowywały osoby przeszkolone w obsłudze tego „skomplikowanego” sprzętu niekoniecznie mające pojęcie o kosztorysowaniu. Z przygotowanego w formie papierowej materiału należało sporządzić plik w formacie tekstowym który przetworzony programem Derby po kilkakrotnym sprawdzeniu przez kosztorysanta, tworzył ostateczne wydruki potrzebne do przekazania inwestorowi wraz z kompletem dokumentacji projektowej.

Następcą programu Derby w połowie lat 90 został program RODOS – pierwszy na rynku program do kosztorysowania z interfejsem graficznym dla DOS (stąd m.in. skrót DOS w nazwie), a wraz z pojawieniem się systemu operacyjnego Windows dostosowywanym do nowych wymagań sprzętowo-programowych. Swoją prostotą obsługi, przyjaznym interfejsem, niewielkimi wymaganiami sprzętowymi i możliwością pracy w różnych środowiskach sprzętowo-programowych (DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT i 2000) zdobył szerokie uznanie wśród kosztorysantów.

Z perspektywy czasu i aktualnych wielkości pamięci RAM, czy też pojawiających się na rynku w latach 90-tych pierwszych pamięci PenDrive (100MB), Rodos wymagający dla pełnej instalacji około 64MB pamięci był na rynku ewenementem, co m.in. umożliwiło stworzenie do dziś jedynej na rynku wersji programu mobilnego RODOS-Mobil instalowanej właśnie na Pen Drive.

Olbrzymie zainteresowanie naszymi programami zaowocowało współpracą z Ośrodkiem Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa w Olsztynie, który z czasem został naszym oddziałem przeniesionym ostatecznie do Koszalina. Ośrodek rozwinął dział wydawniczy którego efektem jest już ponad 60 wydanych katalogów norm jak i uzupełnień do wcześniej wydanych KNR’ów opracowanych w Olsztynie. W 2005 roku rozpoczęliśmy wydawanie kwartalnych Informatorów cenowych EUROCENBUD, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, na co niewątpliwy wpływ ma opcja automatycznej wyceny znaczącej części pozycji kosztorysu tworzonego w programie Rodos.