Działalność wydawnicza w zakresie Katalogów Nakładów Rzeczowych  serii KNR-K

Od wielu lat prowadzimy działalność wydawniczą dla nowych technologii oraz dla robót nie ujętych w dotychczasowej bazie Katalogów Nakładów Rzeczowych. Katalogi opracowywane są przez rzeczoznawców i inspektorów nadzoru, współpracujących z inżynierami producentów materiałów budowlanych oraz wiodącymi firmami wykonawczymi.

Wydane katalogi dostępne są w bazach programów do kosztorysowania Rodos i innych. Można je również zakupić w formie książkowej. Katalogi udostępniamy osobom indywidualnym jak również księgarniom.

Nawiążemy współpracę z zakresie opracowania Katalogów Nakładów Rzeczowych z producentami materiałów i technologii branżowych.

Jesteśmy również wydawcą Skryptu do nauki kosztorysowania. Publikacja przeznaczona jest dla osób stawiających pierwsze kroki w kosztorysowaniu, studentów wyższych uczelni, uczniów szkół średnich o profilu technicznym, przygotowujących się do egzaminu BUD.14., BUD.15., BUD.25. Skrypt został opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i praktycznych ekspertów Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz nauczycieli akademickich, z którymi od ponad dwudziestu lat współpracuje firma Koprinet.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Spis publikacji

Lista publikacji elektronicznych i w wersji papierowej

Zobacz

Skrypt do nauki kosztorysowania z ćwiczeniami

Zestawy ćwiczeń dla uczniów i studentów

Zobacz

Katalogi producenckie

Twoja technologia w programie do kosztorysowania

Zobacz

Programy dedykowane

Programy dedykowane

Zobacz