Tworzenie kosztorysów – kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji.

Jak się tworzy kosztorys? Na to pytanie pomoże odpowiedzią jest nasz program RODOS. Uważany jest przez użytkowników za najbardziej przyjazny program do kosztorysowania. Stanowi podstawowy element pakietu narzędzi do planowania i rozliczania inwestycji. Jego ogromną zaletą jest możliwość dowolnego kształtowania zawartości tworzonych dokumentów. Kosztorys instalacji elektrycznej, czy też uproszczony kosztorys budowlany – użytkownik sam decyduje jakie dane elementy mają znaleźć się w przedmiarze czy kosztorysie. Możliwości te w połączeniu z intuicyjną obsługą i możliwością współpracy z innymi programami, sprawiają że praca z Rodosem jest niezwykle satysfakcjonująca i przyjemna. Program tworzony przez praktyków kosztorysowania od ponad 30 lat zdobywa uznanie kosztorysantów.

Bieżąca wersja programu:
Numer: 8.0.0.25
Wydana: 17 marca, 2023
Pobierz wersję demo

Podstawowe informacje o programie Rodos

Ogólne cechy programu
Tworzone dokumenty

Kosztorysy:

 • ofertowe,
 • inwestorskie,
 • powykonawcze,
 • zgodne z FIDIC,
 • uproszczone, szczegółowe, złożone i wariantowe,
 • etapu robót – umożliwiające częściowe rozliczenia,
 • przedmiary robót,
 • zestawienia robocizny, materiałów, sprzętu,
 • graficzna struktura kosztów.
Wymiana danych – moduły
 • import przedmiaru PDF*,
 • moduł Rozliczanie Robót*,
 • moduł cyklu życia obiektu,
 • import/eksport – inne formaty kosztorysów (ATH, FWD, XML, CSV),
 • eksport danych do formatu PDF,
 • eksport danych do formatu XLSX, ODS*,
 • eksport selektywny wg własnych filtrów*,
 • seryjna (hurtowa) konwersja kosztorysów*,
 • seryjna (hurtowa) przecena kosztorysów*,
 • współpraca z programami do harmonogramowania,

* – opcje dodatkowe lub dostępne w pakietach.

Wydruki
 • rozbudowany moduł wydruków,
 • możliwość swobodnego kształtowania wydruku:
  • praca na szablonach wydruków,
  • wybór części składowych kosztorysu,
  • zawartości i kolumn definiowanie stylu wydruków,
  • definiowane nagłówki, stopki (grafika, tekst),
  • znak wodny na wydrukach (grafika, tekst),
  • definiowana kolejność drukowania składowych kosztorysu.
KNR-y – Katalogi Nakładów Rzeczowych
 • prawie 500 katalogów norm: KNR, KNNR, KNR-W, KSNR, KNK, KNKRB, KNCK, TZKNBK, KNP itd.,
 • katalogi dla nowych technologii,
 • podział katalogów – wg branż, grup, zestawy własne,
 • sprawna wyszukiwarka nakładów wg słów kluczowych,
 • wbudowana Interpolacja lub Ekstrapolacja nakładów pozycji.
Cenniki, Informatory cenowe
 • współpraca z popularnymi bazami cenowymi,
 • tworzenie cenników własnych cen,
 • obsługa cenników robót i cen obiektów,
 • automatyczna wycena kosztorysu wg cen informatorów Eurocenbud i innych,
 • przecena kosztorysów wg cenników i informatorów,
 • znajdź cenę w kosztorysie,
 • rozliczenie podatku VAT.
Kosztorysowanie przystosowane do użytkownika
 • rozbudowana możliwość konfiguracji interfejsu do potrzeb własnych (ikony, paski narzędzi, czcionki, kolory itp.),
 • konfiguracja własnych skrótów klawiszowych,
 • możliwość wprowadzania i przeszukiwania bazy kodów CPV,
 • możliwość wprowadzania kodów Specyfikacji Technicznych,
 • definiowane koszty dodatkowe,
 • definiowane graficzne oznaczanie pozycji,
 • pozycje z sortowaniem,
 • rozbudowany edytor dokumentacji kosztorysu,
 • rozbudowana możliwość konfiguracji interfejsu do potrzeb własnych,
 • możliwość filtrowania kosztorys wg własnych reguł,
 • praca na wielu kosztorysach jednocześnie,
 • swobodne kopiowanie danych między kosztorysami.
Tworzenie kosztorysu – pozycje kosztorysowe
 • kontekstowy moduł Pomocy i podpowiedzi,
 • stały dostęp do Pomocy w trakcie pracy (np. na drugim monitorze),
 • intuicyjne wprowadzanie danych bez zbędnych okien i paneli edycyjnych,
 • wprowadzanie pozycji z wykazu katalogów lub „z ręki”,
 • stosowanie kalkulacji własnych i zestawień kosztów,
 • elastyczna numeracja pozycji i elementów robót (ręczna, automatyczna),
 • odwołanie do obmiarów pozycji,
 • możliwość zmiany narzutów, nakładów jednostkowych,
 • współczynniki globalne i lokalne, koszty dodatkowe,
 • rozbudowane algorytmy obliczania kosztów,
 • wyszukiwanie pozycji w gotowych kosztorysach,
 • wykaz braków w kosztorysie – ceny, nakłady itd.,
 • nanoszenie poprawek i skreśleń (inspektor nadzoru itd.),
 • widok zmian w porównaniu z katalogami (opisy, jednostki, nakłady)
 • przywracanie danych z bazy katalogowej (opisy, jednostki, nakłady),
 • historia zmian w kosztorysie – „Cofnij” – definiowana krotność,
 • moduł pracy rusztowań, koszty jednorazowe,
 • pomocnicze wzory do obliczeń np. wykopy, rurociągi, wzory własne.
Obsługa wielu stawek podatku VAT dla pozycji kosztorysowych (od wersji 8.0)

Dotychczas podczas tworzenia kosztorysu określano jedną stawkę VAT. W programie Rodos 7 można było ją podać na widoku Dane ogólne. Rodos 8 umożliwia zastosowanie różnych stawek VAT w jednym kosztorysie zarówno dla pozycji, jak i dla elementów.

Rozliczanie podatku VAT wg trzech sposobów (od wersji 8.0)
 • wartości robót
 • udziału procentowego
 • wartości nakładów RMS

przy czym zmiana formy rozliczania podatku VAT nie powoduje utraty wartości w kosztorysie.

Odwołania do obmiaru pozycji lub do jego fragmentu (od wersji 8.0)

Rodos 8 wzbogacony został o możliwość odwołania do obmiaru lub fragmentu (sum pośrednich) z innej pozycji. Jest to przydatna opcja zwłaszcza w przypadku wielokrotnego użycia tego samego obmiaru w wielu miejscach kosztorysu. W komórce, w której występuje odwołanie, pojawi się w lewym górnym rogu symbol sumy Σ, w prawym czarny kwadracik, a na widoku Obmiary – informacja o odwołaniu do konkretnej pozycji zapisane w nawiasie klamrowym {}.
Element obmiaru, do którego prowadzi odwołanie, będzie oznaczony czerwonym kwadracikiem widocznym w prawym górnym narożniku komórki Ilość.

Wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone w obmiarze, będą automatycznie miały wpływ na dane, które się do tego obmiaru odwołują.

Rozbudowany podział nakładów inwestora i wykonawcy (od wersji 8.0)

Tworząc kosztorys w Rodos 7 można było już korzystać z możliwości podziału nakładów na inwestorskie i wykonawcy. Opcja ta była dostępna jedynie w końcowej fazie tworzenia kosztorysu. Teraz już w pozycji Nakłady można wskazać nakłady inwestora.

Możliwość rozliczenia odrębnego lub wliczenia do ceny jednostkowej kosztów zakupu materiałów i kosztów jednorazowych sprzętu (od wersji 8.0)

Koszty Zakupu Kz oraz Koszty Jednorazowe Kj mogą być rozliczane zarówno odrębnie, jako osobny narzut (w przypadku Kz) lub jako osobna pozycja kosztorysowa (w przypadku Kj). Można je również wliczyć w cenę materiału (Kz) i sprzętu (Kj). W Rodos 8 można to zrobić na każdym etapie tworzenia kosztorysu. W każdej chwili możemy odwrócić ten proces, zmieniając zaznaczenie w opcjach kosztorysu.

Realizacja robót z rozliczeniem i eksportem do arkusza kalkulacyjnego (od wersji 8.0)

Planowaniem realizacji robót i kosztorysem bazowym może zajmować się dział wykonawstwa (szef produkcji) lub kierownik budowy. Otrzymuje on kosztorys bazowy, wykonany na podstawie kosztorysu ofertowego. Posiadacz programu do kosztorysowania Rodos ma możliwość zarządzania wykonawstwem robót.

Dzięki kolumnie Realizacja robót łatwo zarządzać ilością robót. Możliwe jest generowanie planów miesięcznych, zakresu robót na dany okres, zapotrzebowanie na materiały i robociznę (np. do rozliczenia akordowego) oraz ich rozliczenie czy korygowanie. Dla jeszcze łatwiejszego podglądu wszystkich pozycji z Realizacji robót, w Rodosie 8 udostępniono możliwość eksportu rozliczenia do arkusza kalkulacyjnego.

Możliwość przeglądania kosztorysu w trakcie czytania założeń szczegółowych do KNR-ów (od wersji 8.0)

Od teraz można pracować na danym kosztorysie i jednocześnie czytać założenia szczegółowe do wybranego katalogu.

Nowe filtry dla kartoteki nakładów RMS (od wersji 8.0)

Tworząc kosztorys w programie Rodos do dyspozycji użytkownika udostępnione są wzorcowe kartoteki RMS. Dla ułatwienia pracy w programie część kosztorysantów zakłada własne „branżowe” kartoteki, które można filtrować według dostawcy, indeksie dostawcy, grupie, indeksie ETO, nazwie, jednostce, komentarzu, masie [kg].

Łatwiejsze wyszukiwanie zakupionych informatorów cenowych (od wersji 8.0)

Teraz dostęp do nowych baz cenowych jest jeszcze łatwiejszy. Po uruchomieniu programu w menu głównym pojawi się napis 'Nowości’, który prowadzi do nowego okna ze wszystkimi zakupionymi informatorami cenowymi bez konieczności wyszukiwania ich w zasobach komputera.

W przypadku zainstalowania nowych informatorów cenowych na dysku komputera w niestandardowym katalogu, nadal możliwe jest ręczne, samodzielne jego wyszukanie.

Szybkie przeniesienie danych z Rodos 7 do Rodos 8

Posiadacze programu Rodos 7 mogą w łatwy sposób przenieść dane do Rodos 8 za pomocą konwertera. Pliki kosztorysów, cenników, informatorów, kartotek, kalkulacji, specyfikacji technicznych, notatek, adresów, szablonów dokumentów i załączników konwertowane są do nowych formatów i zapisane w podfolderach opisujących pochodzenie pliku. Dzięki temu wszystkie dane, które utworzyłeś w programie do kosztorysowania Rodos 7 możesz nadal używać w Rodos 8.

Narzędzie będzie dostępne dopiero po instalacji programu Rodos 8.
Znajdzie się on w folderze z zainstalowanym programem (domyślnie „c:\Program Files (x86)\KOPRINET\Rodos 8\Programy pomocnicze\KonwerterProfilu.exe”) lub ze skrótu z menu start systemu Windows „Rodos 8/Konwertuj profil do Rodosa 8”.
Uwaga! przed rozpoczęciem importu zalecamy wykonanie kopii zapasowej importowanych plików oraz istniejącego profilu Rodosa 8.

Więcej o funkcjach Pobierz ulotkę

Pobierz wersję demonstracyjną programu Rodos

Wersja demonstracyjna posiada następujące cechy:

 • obsługuje do 10 pozycji w kosztorysie;
 • odczyt/import do 9 pozycji z istniejących kosztorysów;
 • załączona baza katalogowa (zawiera 4 katalogi w wersji skróconej: KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-15 i KNR 5-08 oraz ponad 400 katalogów z pełnym spisem rozdziałów, tablic i ich zawartości za wyjątkiem nakładów;
 • zamieszczono w niej wstęp do katalogu i pierwszy rozdział założeń ogólnych;
 • załączona baza cenowa (zawiera opracowania Eurocenbud RMS, CPK, CRB, CRS, CRD, COS i COD) jest nieograniczona czasowo;

Wersje programu

Oferujemy różne wersje programu Rodos 8. Wybierz program dopasowany do Twoich potrzeb.

Rodos jednostanowiskowy

Dostępny w kilku wersjach – daje możliwość dopasowania jego zasobów zgodnie z profilem firmy.

Rodos branżowy

Architektura Zieleni, Dekarz, Deweloper, Drogi i Mosty, Elektryk, Fotowoltaika - energia słoneczna, Instalacje Sanitarne, Remontowy

Rodos wersja sieciowa

Rodos w wersji sieciowej wykorzystuje wielostanowiskową licencję z kluczem online.

Rodos dla oświaty

Rozwiązania dla nauczycieli i placówek oświatowych w zakresie wsparcia kształcenia. Oprogramowanie dla szkół oraz certyfikowane szkolenia dla nauczycieli.

RODOS dla szkół i uczelni

Jesteś nauczycielem? Zapytaj o bezpłatny program dla pracowni w Twojej szkole.

Skontaktuj się
RODOS LE wersja edukacyjna

Przygotuj się do egzaminu w domu. Pobierz bezpłatną wersję programu Rodos

Zobacz więcej
Ćwiczenia z kosztorysowania

Dla uczniów i studentów. Poznaj teorię, przepisy prawne i rozwiąż test sprawdzający

Zobacz więcej
Promocja dla absolwentów

Pokaż nam swój dyplom i zdobądź zniżkę na pierwszą licencję

Sprawdź ceny