Rodos 3.21

Program Rodos został stworzony przez zespół ludzi związanych od 20 lat z planowaniem i rozliczaniem inwestycji. Był to klasyczny program do kosztorysowania. Swą prostotą obsługi, przyjaznym interfejsem, niewielkimi wymaganiami sprzętowymi i możliwością pracy w różnych środowiskach sprzętowo-programowych (DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT i 2000) zdobył uznanie wśród kosztorysantów i bił rekordy sprzedaży. Był jednym z pierwszych programów wyposażonych w nowoczesny jak na pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych interfejs graficzny oraz możliwość pracy z myszą.

Ciekawostka: pierwsza wersja DOS-owa do dzisiaj jest bardzo pozytywnie wspominana przez naszych klientów, zdarzają się i tacy co nadal na niej pracują.

Rodos 5.0

Rodos 5.0 wydany w 2000r. to ergonomiczny i szybki program do kosztorysowania, stworzony jako narzędzie wspomagające pracę firm budowlanych, biur projektowych oraz instytucji inwestujących w budownictwo. Rodos 5.0 jako pierwszy program do kosztorysowania w Polsce udostępnił dwie metody tworzenia kosztorysów: szczegółową i uproszczoną.

Rodos 6.0

Wydana w grudniu 2002 szósta wersja znanego programu do kosztorysowania. Wyposażony w dwa algorytmy kosztorysujące – metody kalkulacji szczegółowej i uproszczonej. Intuicyjna prostota obsługi gwarantowała sprawne i szybkie tworzenie kosztorysów.

Program Rodos jako  jedyny  w Polsce uzyskał Rekomendację Jakości SKB

Rodos 6.0 został najwyżej oceniony przez niezależnych ekspertów Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i w 2003 roku jako pierwszy – i do tej pory jedyny – uzyskał Rekomendację Jakości. Rodos pomyślnie przeszedł rygorystyczną procedurę weryfikacyjną, co potwierdziło zgodność programu z obowiązującymi przepisami w zakresie kosztorysowania (formuły i poprawność obliczeń, walory użytkowe i merytoryczne programu).

Jako pierwszy w Polsce stał się przenośnym programem do kosztorysowania

Specjalna, przenośna wersja programu, umieszczona na dysku PenDrive o pojemności 64MB, podłączana jest do komputera przez gniazdo USB. Rodos 6.0 zajmował na dysku niecałe 55MB, pozostałe miejsce można było przeznaczyć na kosztorysy i inne dane. Rodos Mobil umożliwiał niespotykaną wtedy mobilność pracy.

Rodos to laureat wielu nagród branżowych. Został również nagrodzony Złotym Medalem międzynarodowych targów Budma.

Rodos 2010

Kolejna wersja programu Rodos zawierała istotne zmiany podyktowane nowymi metodami kosztorysowania, sposobami obliczania wartości kosztorysowej, metodami kalkulacji ceny i innymi istotnymi dla procesów kosztorysowania wymogami ustawowymi i zaleceniami eksperckimi z roku 2010, jak i funkcjonalności podyktowane oczekiwaniami użytkowników.
Zadowalające efekty tych prac zostały w programie udostępnione już w grudniu wspomnianego roku.
Najważniejsze cechy i funkcjonalności Rodos 2010 to:

 • zgodność z prawem zamówień publicznych
 • dwie metody kosztorysowania: szczegółowa (tradycyjna) i uproszczona
 • obsługa informatorów cenowych dostępnych na rynku
 • 10 poziomów elementów robót
 • moduł do kontroli realizacji inwestycji
 • wymiana kosztorysów z programami innych producentów
 • współpraca z programami do harmonogramowania
 • zapis wydruków w formacie XLS (Excel, OpenOffice)
 • automatyczna aktualizacja przez internetowy system Rodos Ekspres
 • skreślenia i poprawki
 • przeliczniki jednostek miar
Kosztorysy w Excelu

Wobec utrudnień związanych z używaniem przez kosztorysantów różnych programów do kosztorysowania, Rodos – jako jeden z pierwszych programów, został wzbogacony o dopracowane narzędzie usprawniające przekazywanie w czytelnej formie efektów pracy kosztorysanta innym uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Różnorodne rodzaje tabel ułatwiają przygotowywanie materiałów ofertowych do przetargów, tworzenie dokumentacji inwestycji według procedur FIDIC, a także generowanie zestawień materiałów dla działów zamówień.

Nie jest już konieczne używanie wielu programów do kosztorysowania w firmie i w firmach współpracujących w trakcie realizacji inwestycji. Wystarczy mieć arkusz kalkulacyjny Excel lub darmowy pakiet OpenOffice i dowolny uczestnik procesu inwestycyjnego posiada swobodny dostęp do informacji z opracowywanych kosztorysów.

W zależności od potrzeb i zawartości kosztorysu (liczba i szerokość kolumn) w programie Rodos dokonujemy ustawienia prezentacji i wydruków realizowanych później w Excelu. Eksportowane zestawienia są w pełni sformatowane dla przejrzystej prezentacji na wydrukach w formacie A4 zarówno w poziomym jak i pionowym układzie strony.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Niezbędnym elementem w tworzeniu dokumentacji przetargowych jest lista kodów CPV, określająca w usystematyzowany sposób rodzaj zamówienia. Do programu Rodos został wbudowany pełny słownik zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działu 45 dotyczącego podziału robót budowlanych. Kosztorysanci umieszczają w kosztorysie odpowiednie odniesienia do pozycji słownika przy pomocy wygodnego notesu zawierającego nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

Skreślenia i poprawki

Dzięki funkcji skreśleń każda z osób sprawdzająca kosztorys oszczędza dużo czasu. Program Rodos daje możliwość automatycznego nanoszenia poprawek do kosztorysu z jednoczesnym wykazaniem zmian w postaci czerwonych przekreśleń. Zmiany te później można wycofać lub zaakceptować.

Rodos 7

Rodos 7 to kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji. Ten sprawny i szybki program do kosztorysowania z bazą cenową Eurocenbud, w połączeniu z harmonogramowaniem i arkuszami kalkulacyjnymi, stanowi pakiet narzędzi niezbędnych w procesie realizacji inwestycji budowlanych.