Ośrodek Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa

Ośrodek Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa prowadzi analizy i opracowania cen rynkowych dla robót budowlanych różnych branż, robót budowlano-remontowych budownictwa mieszkaniowego oraz przygotowuje cenniki materiałów i sprzętu do opracowywania kosztorysów ofertowych i kosztorysów inwestorskich dla zamówień publicznych. Cenniki, aktualizacje KNR jak i nowo opracowane katalogi norm udostępniane są w formie elektronicznej w programie Rodos oraz w innych programach do kosztorysowania.

Ośrodek swoją działalnością obejmuje usługi w zakresie:

  • opracowania katalogów nakładów rzeczowych KNR z uwzględnieniem zmieniających się realiów organizacyjnych i technologicznych w procesach realizacji inwestycji,
  • aktualizacji Katalogów Nakładów Rzeczowych będących podstawą do wycen i rozliczania robót i obiektów budowlanych (aktualizacja obejmuje weryfikację i uzupełnienia katalogów o zmiany publikowane w Biuletynach i Informatorach Budowlanych oraz w oparciu o własne opracowania),
  • opracowania norm pracy i norm zużycia materiałów,
  • opracowania indywidualnych kalkulacji na roboty nie ujęte w KNR,
  • przygotowywania zbiorów cen rynkowych EUROCENBUD do tworzenia kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla zamówień publicznych,
  • kursy i szkolenia kosztorysowania.

Instytut współpracuje z architektami, inspektorami nadzoru budowlanego, rzeczoznawcami Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych oraz pracownikami uczelni technicznych na terenie całego kraju.

Chcesz nawiązać współpracę, zapraszamy do kontaktu.