Największa liczba katalogów na rynku w jednym programie.

Ponad 470 katalogów norm dostępnych w programie Rodos

Opracowujemy i udostępniamy katalogi norm KNR-K dla nowych technologii. Świadczymy również usługi wprowadzania do bazy systemu Rodos katalogów norm zakładowych na indywidualne zamówienia.

W programie dostępny jest wykaz zawierający wszystkie dostępne katalogi norm. Po jego wywołaniu zobaczysz listę katalogów zawierającą zarówno te katalogi, z których możesz korzystać (jeżeli pozwala na to Twoja licencja programu), jak i katalogi niedostępne – wyróżnione szarą lub niebieską czcionką, które możesz jednak w ograniczonym zakresie przeglądać – zablokowane są wszystkie normatywy, możliwe jest natomiast wyświetlenie treści pojedynczych rozdziałów.

Wykaz katalogów norm
KNCK 1 Nawierzchnie drogowe Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
KNCK 7 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym Grupa robót: Koleje
Grupa katalogów: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
KNK 2-06 Nawierzchnie ulic i placów Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych
KNK 2-11 Melioracje Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych
KNK 7-28 Drobne roboty budowlane wystepujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych
KNKRB 1 Roboty ziemne Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane Grupa robót: Roboty remontowe budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 4t1 Instalacje sanitarne. Tom I Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 4t2 Instalacje sanitarne. Tom II Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 5 Instalacje elektryczne Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNNR 1 Roboty ziemne Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane Grupa robót: Roboty remontowe budowlane
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 7 Konstrukcje metalowe Grupa robót: Konstrukcje metalowe
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Grupa robót: Roboty remontowe sanitarne
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych Grupa robót: Roboty remontowe elektryczne
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR-W 1 Roboty ziemne Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane Grupa robót: Roboty remontowe budowlane
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych Grupa robót: Roboty remontowe elektryczne
Grupa katalogów: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 16 Roboty torowe Grupa robót: Koleje
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-01 Montaż instalacji elektrycznych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-03 Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-04 Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-08 Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-09 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-22 Montaż oświetlenia zewnętrznego Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-23 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zew. Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-34 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-36 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-38 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz. Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-41 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-44 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-46 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 18-90 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 19 Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów Grupa robót: Obiekty przemysłowe
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 2 Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66) Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 21 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 4 Roboty ogólnobudowlane remontowe Grupa robót: Roboty remontowe budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 5 Roboty montażowe instalacji Grupa robót: Roboty remontowe sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 7-01 Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 7-02 Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 7-03 Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 7-04 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 7-05 Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych. Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNP 8 Roboty montażowe różne Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Norm Pracy
KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-12r96 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-15 Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05) Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-16 Roboty murowe w technologii "YTONG" Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-19 Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 - Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 - Roboty stolarskie Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej Grupa robót: Konstrukcje drewniane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-23 Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków - ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-24 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-25 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne Grupa robót: Antykorozja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-26 System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-27 Roboty murowe w systemie POROTHERM Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10 Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-30 Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-32 Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-34 Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-36 Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11 Grupa robót: Obiekty przemysłowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-37 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-38 Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-39 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-45 Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych Grupa robót: Rozbiórki
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 13-01 Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-02 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-04 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-06 Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-07 Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-08 Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-09 Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-11 Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-12 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-13 Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-14 Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-15 Izolacje termiczne elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-16 Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-18 Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-19 Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-20 Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych Grupa robót: Górnictwo
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-21 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-22 Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-23 Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-24 Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-25 Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-26 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 15-01 Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 15-xx
KNR 15-02 Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Tom I Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 15-xx
KNR 17-07 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym Grupa robót: Koleje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 17-xx
KNR 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III) Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 19-xx
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-01u1 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-02s Konstrukcje budowlane Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-02u1 Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, FILIGRAN Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-02u2 Konstrukcje budowlane Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-03 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych Grupa robót: Obiekty przemysłowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-04 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów Grupa robót: Obiekty przemysłowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-05 Konstrukcje metalowe Grupa robót: Konstrukcje metalowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-09 Nawierzchnie tramwajowe Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-10 Fundamenty specjalne Grupa robót: Obiekty przemysłowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-11 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-13 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-14 Konstrukcje budowli morskich Grupa robót: Budowle wodne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-15u1 Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-16 Izolacje termiczne Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-19u1 Zewnętrzna sieć gazociągowa Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-20u1 Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-21 Tereny zieleni Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-22 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego Grupa robót: Budownictwo rolnicze
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-23 Terenowe urządzenia sportowe Grupa robót: Obiekty sportowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-25 Urządzenia placu budowy Grupa robót: Plac budowy
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-26 Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych Dla Robót Specjalistycznych Budowy Metra Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-28 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-33 Konstrukcje mostowe Grupa robót: Mosty
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-33r90 Konstrukcje mostowe Grupa robót: Mosty
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym Grupa robót: Koleje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 21-01 Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 21-xx
KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane Grupa robót: Roboty remontowe budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-01u1 Izolacje przeciwwilgociowe wykonane metodą iniekcji krystalicznej Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-02 Roboty remontowe instalacyjne Grupa robót: Roboty remontowe sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-02u1 Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej Grupa robót: Roboty remontowe sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-03 Roboty remontowe elektryczne Grupa robót: Roboty remontowe elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych Grupa robót: Roboty remontowe elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli Grupa robót: Rozbiórki
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-05t1 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I Grupa robót: Roboty remontowe sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-05t2 Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-06 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych Grupa robót: Roboty remontowe budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych Grupa robót: Roboty remontowe sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 5-01 Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-01u1 Układanie kabli typu TKM i XTKMX Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-02 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-03t1 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-03t2 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-04 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-06 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-07 Urządzenia teletransmisyjne Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-09 Sieci trakcyjne miejskie Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-10u1 Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-12 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-12u1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor. Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-13 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-14 Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-15r84 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-16 Wyposażenie elektryczne suwnic Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-18 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-24 Kolejowa sieć trakcyjna Grupa robót: Koleje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-26 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym Grupa robót: Koleje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 7-01 Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-03 Urządzenia transportowo-podnośne Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-06 Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-07 Montaż pomp i sprężarek Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-08 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Grupa robót: Automatyka
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-08r98 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Grupa robót: Automatyka
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-09 Rurociągi technologiczne i armatura Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne Grupa robót: Antykorozja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne Grupa robót: Antykorozja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-14 Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-15 Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-16 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-19 Urządzenia gazownicze Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych Grupa robót: Budowle wodne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-22 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-23 Montaż urządzeń włókienniczych Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-24 Urządzenia i instalacje chłodnicze Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-28 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-29 Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-30 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich Grupa robót: Budownictwo rolnicze
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-30r Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich Grupa robót: Budownictwo rolnicze
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-33 Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-34 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 9-01 Ścianki murowane systemu SILKA M Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-02 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-03 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-04 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-05 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62 Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-07 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-07r04 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-07r10 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca® KERAMZYTU Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-08 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-08r04 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-09 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-10 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-10r05 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-12 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-13 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-14 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS - ICOPAL S.A. Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL" Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-16 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-17 Roboty murowe w systemie H+H Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-19 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu woda Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-23 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii Basf Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-24 Ocieplenia ścian i stropów w technologiach Basf Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-27 Ocieplenie scian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-28 Ocieplenie scian budynków z uzyciem plyt MEGA FRONTROCK Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-29 Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-31 Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-34 Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR AL-01 Systemy alarmowe Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-05 Rusztowania systemowe Baumann - Mostostal Grupa robót: Rusztowania
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych Grupa robót: Transport materiałów
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD Grupa robót: Antykorozja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-09 Pokrycia dachowe, dachy ekologiczne Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-10 Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida gips Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-17 Wiercenie i cięcie technika diamentowa Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-33 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-36 Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-43 Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-43a Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - płyty 4PRO™ Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-46 Ścianki działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR BC-01 Roboty budowlane w technologii YTONG Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych BISTYP
KNR BC-01r02 Roboty budowlane w technologii YTONG Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych BISTYP
KNR BC-02 Roboty budowlane w systemie Schomburg Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych BISTYP
KNR BO-12 Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych ORGBUD
KNR EM-01 Okablowanie strukturalne EmiterNet Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych EMITER
KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych INSTAL
KNR K-01 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - System OMBRAN Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-02 Roboty murowe w technologii SILKA Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-03 Systemy kominowe Schiedel Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-03r03 Systemy kominowe Schiedel Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-04 Roboty budowlane w technologii Kreisel Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-05 Krycie dachów dachówkami BRAAS (fotowoltaika) Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-05r02 Krycie dachów dachówkami BRAAS (system odwodniania, kolektory słoneczne) Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-05r10 Krycie dachów dachówkami BRAAS (wyłazy, zabezpieczenia, wentylacje, anteny) Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-05r12 Krycie dachów dachówkami BRAAS (wyposażenie, system solarny, uzupełnienia) Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-06 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (kolektory, świetliki, schody, drzwi...) Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-06r05 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (wydanie 2005) Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-06r12 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (okna obrotowe, uchylne, wymiary okien, schody strychowe różne...) Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-07 Roboty budowlane w technologii Weber Terranova Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-08 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-09 Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-10 Roboty ociepleniowe w technologii BOLIX HD Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych - system MC-Bauchemie Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-12 Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych - system MC Bauchemie Grupa robót: Mosty
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-13 Posadzki przemysłowe - system MC-Bauchemie Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-18 Ocieplenia stropów w systemach BOLIX Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-21 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-24 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-25 Technologie ocieplania budynków w systemach Sto Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-25r06 Technologie ocieplania budynków w systemach Sto Grupa robót: Antykorozja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-28 Roboty murowe w technologii SILKA E Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-29 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-29r09 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-29r13 Złożone systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-30 Roboty budowlane w systemie Porotherm Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-30r07 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-31 Roboty budowlane w technologii ATLAS Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-32 Roboty budowlane w technologii ATLAS Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-33 Roboty elewacyjne w technologii ATLAS Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-35 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-37 Cementacja rurociagów, remont kanałów metodą "rękawa" Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-38 Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-39 Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-40 Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-41 Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Pagel Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-42 Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-43 Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-44 Przekrycia stropowe w systemach KONBET Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-45 System odwodnienia dachu RHEINZINK Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-45r11 System odwodnienia dachu i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-46 Roboty budowlane w technologii Kreisel Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-47 Kanaly, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-48 Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-49 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-49r12 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-49r15 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-50 Roboty murowe w technologii Silka Tempo Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-51 Roboty budowlane w technologii Izolex Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-52 Montaż systemów fotowoltaicznych Grupa robót: Fotowoltaika
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-53 Nawierzchnie z tworzyw sztucznych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-54 Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-55 Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-56 Złożone systemy ociepleń CAPATECT oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii CAPAROL Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-57 Krycie dachów i fasad łupkiem naturalnym Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-58 Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX Grupa robót: Ocieplenia
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-59 Kotwy i szyny kotwiace w konstrukcjach betonowych i murowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-60 Krycie dachów w systemie BRAAS Grupa robót: Pokrycia dachowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-61 Czas pracy szalunków konstrukcji żelbetowych i betonowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-62 Obudowa płytowa przestawna CITYBOX ścian wykopów liniowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-63 Obudowa płytowa przestawna MINIBOX ścian wykopów liniowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-64 Obudowa płytowa przestawna STANDARDBOX ścian wykopów liniowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-65 Ścianki szczelne stalowe wwibrowywane Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-66 Obudowa płytowa słupowa OWS ścian wykopów liniowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-67 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR SEK-02-01 Roboty murowe Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR SEK-02-03 Tarasy i balkony - hydroizolacje, termoizolacje, warstwy uzytkowe Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR SEK-05-08T System automatyki obiektowej TECOAMT "inteligentny budynek" Grupa robót: Automatyka
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR SEK-06-01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR SEK-06-01r03 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR-K 2-15 Montaż rurociagów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metoda zaciskowa - uzupelnienie do KNR 2-15 Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-K 2-15r16 Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15 Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-K 2-17 Przewody wentylacyjne z płyt z wełny szklanej Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-K 2-31 Elementy oznakowania i bezpieczenstwa ruchu - uzupełnienie do KNR 2-31 Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-K 7-04 Urządzenia oczyszczalni ścieków Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-01r97 Budowle i roboty ziemne Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-02 Konstrukcje budowlane Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-02r03 Konstrukcje budowlane Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-02r97 Konstrukcje budowlane Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-05 Konstrukcje metalowe Grupa robót: Konstrukcje metalowe
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-16 Izolacje termiczne Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-16r92 Izolacje termiczne Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-25 Urządzenia placu budowy Grupa robót: Plac budowy
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm Grupa robót: Koleje
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 4-01 Roboty remontowe budowlane Grupa robót: Roboty remontowe budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 4-01r97 Roboty remontowe budowlane Grupa robót: Roboty remontowe budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 4-02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Grupa robót: Roboty remontowe sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 4-03 Roboty remontowe elektryczne Grupa robót: Roboty remontowe elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 5-05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 5-07 Urządzenia teletransmisyjne Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-07 Montaż pomp i sprężarek Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-09 Rurociągi technologiczne i armatura Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne Grupa robót: Antykorozja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne Grupa robót: Antykorozja
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy Grupa robót: Plac budowy
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych Grupa robót: Budowle wodne
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych Grupa robót: Montaż maszyn i urządzeń
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNRDL 1 Badania ultradzwiękowe Grupa robót: Automatyka
Grupa katalogów: Katalogi Nakładów Rzeczowych KNRDL
KNZ 15 Nowe Technologie w Budownictwie.Izolacje Grupa robót: Izolacje
Grupa katalogów: Katalogi Norm Zakładowych
KNZ ALPI Przemyslowe techniki alpinistyczne Grupa robót: Roboty wysokościowe
Grupa katalogów: Katalogi Norm Zakładowych
KPRR 1 Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki Grupa robót: Automatyka
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 10 Katalog pracochłonności robót remontowych turbin WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20,TK-50 Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 11 Turbiny parowe o mocy poniżej 50MW Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 12 Łopatkowanie wirników turbin parowych Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 14 Urządzenia ciepłownicze i zbiorniki wodne Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 15 Roboty murarskie, izolacyjne, ciesielskie i czyszczenia Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 18 Kotły wodne typu PTWM o wydajności 100 i 180Gcal/h Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 2 Kotły parowe o wydajności 380 I 430 T/H Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 20 Turbiny parowe typu 13UP-55-O,13UP-65-O,13P-55-O Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 23 Pompy wodne różnych typów i sprzęgła hydrokinetyczne Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 3 Kotły parowe o wydajności 100-250 T/H Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 4 Kotły parowe o wydajności 51-130t/h Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 5 Kotły parowe o wydajności 50 T/H Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 6 Kotły wodne o wydajności do 120Gcal Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 7 Armatura i rurociągi Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 9 Turbiny 13UK 125-6 Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: kprr - Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRUE 1 Urządzenia elektryczne KP/E O-1 Grupa robót: Elektrociepłownie, Elektrownie
Grupa katalogów: Katalogi Pracochłonności Remontów Urządzeń Elektrycznych
KSNR 1 Roboty ziemne Grupa robót: Roboty ziemne
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi Grupa robót: Melioracje
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 2u1 Konstrukcje budowlane wykonywane w nowych technologiach Cz.I Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane Grupa robót: Roboty remontowe budowlane
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne Grupa robót: Roboty sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne Grupa robót: Roboty elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach Grupa robót: Drogi
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 7 Konstrukcje metalowe Grupa robót: Konstrukcje metalowe
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Grupa robót: Roboty remontowe sanitarne
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych Grupa robót: Roboty remontowe elektryczne
Grupa katalogów: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
NNRNKB 1 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury, okładziny zewnętrzne, stolarka, mieszanki betonowe i zaprawy Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 10 Konstrukcje murowe, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 11 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 2 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe monolityczne, drewniane dachowe, tynki Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 3 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne, malowanie, roboty kamieniarskie, chodniki, wjazdy, place Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 4 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki, stolarka, podłogi i posadzki, roboty kamieniarskie Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 5 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 6 Konstrukcje drewniane dachowe, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, rusztowania, okładziny i posadzki z płytek gres Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 7 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury i okładziny, podłogi i posadzki, docieplenia Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 8 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, rusztowania Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 9 Tynki i okładziny zewnętrzne Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
TZKNBK I Roboty transportu wewnętrznego Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK II Roboty zmiemne Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK III Roboty betonowe Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK IV Roboty murowe Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK IX Roboty sztukatorskie Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK V Roboty ciesielskie Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK VI Roboty pokrywcze Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK VII Roboty izolacyjne Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK VIIIcz1 Roboty tynkarskie zewnętrzne Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK VIIIcz2 Roboty tynkarskie wewnętrzne Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK X Roboty stiukowe Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XI Roboty posadzkarskie Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XII Roboty stolarskie Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XIII Roboty zduńskie Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XIV Roboty szklarskie Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XV Roboty malarskie Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XVIcz1 Roboty kamieniarskie. Obróbka Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XVIcz2 Roboty kamieniarskie. Montaż Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XVII Roboty instalacji elektrycznych Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XVIII Roboty instalacji sanitarnych Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XX Roboty stolarki artystycznej Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XXI Roboty metaloplastyki kolorowej Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XXII Roboty metaloplastyki żelaznej Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XXIII Roboty blacharki artystycznej Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XXIV Roboty ślusarsko-spawalnicze Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNC N-K-I Malarstwo scienne Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
TZKNC N-K-III Drewno polichromowane i niepolichromowane Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
TZKNC N-K-V Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
TZKNC N-K-VI Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach kamiennych, płaskorzeźbach, detalach architektonicznych Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
TZKNC N-K-XVII Konserwacja metalu Grupa robót: Konserwacja zabytków
Grupa katalogów: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
ZKMC 1 Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki Grupa robót: Automatyka
Grupa katalogów: Zakładowe Katalogi Mierników Czasochłonności
ZKNR 039 Linie optotelekomunikacyjne Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZKNR 040 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZKNR 2 Roboty kablowe i stacyjne Grupa robót: Telekomunikacja
Grupa katalogów: Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZKNR C-1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZKNR C-2.1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materialach marek: Ceresit i Thomsit, Pattex, Metylan Grupa robót: Roboty budowlane
Grupa katalogów: Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZNK 23-01 Zbiór Norm Kosztorysowych na konstrukcje metalowe Grupa robót: Konstrukcje metalowe
Grupa katalogów: Zbiór Norm Kosztorysowych
ZNR 1 Zestaw Nakładów Rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych Grupa robót: Transport materiałów
Grupa katalogów: Zestaw Nakładów Rzeczowych