Największa liczba katalogów na rynku w jednym programie.

Prawie 500 katalogów norm dostępnych w programie Rodos dla Użytkowników.

Opracowujemy i udostępniamy katalogi norm KNR-K dla nowych technologii. Świadczymy również usługę wprowadzania do bazy systemu Rodos katalogów norm zakładowych na indywidualne zamówienia.

W programie dostępny jest wykaz zawierający wszystkie dostępne katalogi norm. Po jego wywołaniu zobaczysz pełną listę katalogów, zawierającą zarówno te katalogi, z których możesz korzystać (jeżeli pozwala na to Twoja licencja programu), jak i katalogi niedostępne – wyróżnione szarą lub niebieską czcionką, które możesz jednak w ograniczonym zakresie przeglądać – zablokowane są wszystkie normatywy, możliwe jest natomiast wyświetlenie treści pojedynczych rozdziałów. Spis katalogów norm jest systematycznie aktualizowany i poszerzany.

Wykaz katalogów norm
KNCK 1 Nawierzchnie drogowe Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
KNCK 7 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym Grupa robót
Koleje
Symbol katalogu
Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
KNK 2-06 Nawierzchnie ulic i placów Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych
KNK 2-11 Melioracje Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych
KNK 7-28 Drobne roboty budowlane wystepujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych
KNKRB 1 Roboty ziemne Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane Grupa robót
Roboty remontowe budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 4t1 Instalacje sanitarne. Tom I Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 4t2 Instalacje sanitarne. Tom II Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 5 Instalacje elektryczne Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KNNR 1 Roboty ziemne Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane Grupa robót
Roboty remontowe budowlane
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 7 Konstrukcje metalowe Grupa robót
Konstrukcje metalowe
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Grupa robót
Roboty remontowe sanitarne
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych Grupa robót
Roboty remontowe elektryczne
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR-W 1 Roboty ziemne Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane Grupa robót
Roboty remontowe budowlane
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNNR-W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych Grupa robót
Roboty remontowe elektryczne
Symbol katalogu
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 14 Roboty drogowe Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 16 Roboty torowe Grupa robót
Koleje
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-01 Montaż instalacji elektrycznych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-03 Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-04 Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-08 Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-09 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-22 Montaż oświetlenia zewnętrznego Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-23 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zew. Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-34 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-36 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-38 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz. Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-41 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-44 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-46 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 18-90 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 19 Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów Grupa robót
Obiekty przemysłowe
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 2 Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66) Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 21 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 4 Roboty ogólnobudowlane remontowe Grupa robót
Roboty remontowe budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 5 Roboty montażowe instalacji Grupa robót
Roboty remontowe sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 7-01 Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 7-02 Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 7-03 Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 7-04 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 7-05 Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych. Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNP 8 Roboty montażowe różne Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Norm Pracy
KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-12r96 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-15 Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05) Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-16 Roboty murowe w technologii "YTONG" Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-19 Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 - Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 - Roboty stolarskie Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej Grupa robót
Konstrukcje drewniane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-23 Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków - ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-24 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-25 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne Grupa robót
Antykorozja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-26 System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-27 Roboty murowe w systemie POROTHERM Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10 Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-30 Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-32 Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-34 Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-36 Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11 Grupa robót
Obiekty przemysłowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-37 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-38 Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-39 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 0-45 Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych Grupa robót
Rozbiórki
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx
KNR 13-01 Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-02 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-04 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-06 Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-07 Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-08 Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-09 Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-11 Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-12 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-13 Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-14 Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-15 Izolacje termiczne elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-16 Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-18 Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-19 Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-20 Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych Grupa robót
Górnictwo
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-21 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-22 Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-23 Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-24 Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-25 Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 13-26 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx
KNR 15-01 Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 15-xx
KNR 15-02 Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Tom I Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 15-xx
KNR 17-07 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym Grupa robót
Koleje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 17-xx
KNR 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III) Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 19-xx
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-01u1 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-02s Konstrukcje budowlane Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-02u1 Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, FILIGRAN Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-02u2 Konstrukcje budowlane Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-03 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych Grupa robót
Obiekty przemysłowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-04 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów Grupa robót
Obiekty przemysłowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-05 Konstrukcje metalowe Grupa robót
Konstrukcje metalowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-09 Nawierzchnie tramwajowe Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-10 Fundamenty specjalne Grupa robót
Obiekty przemysłowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-11 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-13 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-14 Konstrukcje budowli morskich Grupa robót
Budowle wodne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-15u1 Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-16 Izolacje termiczne Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-19u1 Zewnętrzna sieć gazociągowa Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-20u1 Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-21 Tereny zieleni Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-22 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego Grupa robót
Budownictwo rolnicze
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-23 Terenowe urządzenia sportowe Grupa robót
Obiekty sportowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-25 Urządzenia placu budowy Grupa robót
Plac budowy
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-26 Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych Dla Robót Specjalistycznych Budowy Metra Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-28 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-33 Konstrukcje mostowe Grupa robót
Mosty
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-33r90 Konstrukcje mostowe Grupa robót
Mosty
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym Grupa robót
Koleje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx
KNR 21-01 Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 21-xx
KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane Grupa robót
Roboty remontowe budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-01u1 Izolacje przeciwwilgociowe wykonane metodą iniekcji krystalicznej Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-02 Roboty remontowe instalacyjne Grupa robót
Roboty remontowe sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-02u1 Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej Grupa robót
Roboty remontowe sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-03 Roboty remontowe elektryczne Grupa robót
Roboty remontowe elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych Grupa robót
Roboty remontowe elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli Grupa robót
Rozbiórki
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-05t1 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I Grupa robót
Roboty remontowe sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-05t2 Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-06 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych Grupa robót
Roboty remontowe budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 4-07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych Grupa robót
Roboty remontowe sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx
KNR 5-01 Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-01u1 Układanie kabli typu TKM i XTKMX Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-02 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-03t1 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-03t2 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-04 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-06 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-07 Urządzenia teletransmisyjne Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-09 Sieci trakcyjne miejskie Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-10u1 Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-12 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-12u1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor. Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-13 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-14 Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-15r84 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-16 Wyposażenie elektryczne suwnic Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-18 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-24 Kolejowa sieć trakcyjna Grupa robót
Koleje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 5-26 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym Grupa robót
Koleje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx
KNR 7-01 Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-03 Urządzenia transportowo-podnośne Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-06 Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-07 Montaż pomp i sprężarek Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-08 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Grupa robót
Automatyka
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-08r98 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Grupa robót
Automatyka
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-09 Rurociągi technologiczne i armatura Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne Grupa robót
Antykorozja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne Grupa robót
Antykorozja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-14 Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-15 Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-16 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-19 Urządzenia gazownicze Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych Grupa robót
Budowle wodne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-22 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-23 Montaż urządzeń włókienniczych Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-24 Urządzenia i instalacje chłodnicze Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-28 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-29 Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-30 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich Grupa robót
Budownictwo rolnicze
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-30r Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich Grupa robót
Budownictwo rolnicze
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-33 Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 7-34 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx
KNR 9-01 Ścianki murowane systemu SILKA M Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-02 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-03 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-04 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-05 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62 Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-07 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-07r04 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-07r10 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca® KERAMZYTU Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-08 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-08r04 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-09 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-10 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-10r05 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-12 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-13 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-14 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS - ICOPAL S.A. Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL" Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-16 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-17 Roboty murowe w systemie H+H Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-19 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu woda Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-23 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii Basf Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-24 Ocieplenia ścian i stropów w technologiach Basf Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-27 Ocieplenie scian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-28 Ocieplenie scian budynków z uzyciem plyt MEGA FRONTROCK Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-29 Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-31 Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-34 Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-35 Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR 9-36 Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx
KNR AL-01 Systemy alarmowe Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-05 Rusztowania systemowe Baumann - Mostostal Grupa robót
Rusztowania
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych Grupa robót
Transport materiałów
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD Grupa robót
Antykorozja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-09 Pokrycia dachowe, dachy ekologiczne Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-10 Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida gips Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-17 Wiercenie i cięcie technika diamentowa Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-33 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-36 Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-43 Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-43a Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - płyty 4PRO™ Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-46 Ścianki działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-47 Instalacje sanitarne i technologiczne systemów rurowych o złączach zaprasowywanych Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR AT-48 System ociepleń KRAUTOL Krautherm Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT
KNR BC-01 Roboty budowlane w technologii YTONG Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych BISTYP
KNR BC-01r02 Roboty budowlane w technologii YTONG Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych BISTYP
KNR BC-02 Roboty budowlane w systemie Schomburg Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych BISTYP
KNR BO-12 Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych ORGBUD
KNR EM-01 Okablowanie strukturalne EmiterNet Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych EMITER
KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych INSTAL
KNR K-01 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - System OMBRAN Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-02 Roboty murowe w technologii SILKA Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-03 Systemy kominowe Schiedel Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-03r03 Systemy kominowe Schiedel Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-04 Roboty budowlane w technologii Kreisel Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-05 Krycie dachów dachówkami BRAAS (fotowoltaika) Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-05r02 Krycie dachów dachówkami BRAAS (system odwodniania, kolektory słoneczne) Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-05r10 Krycie dachów dachówkami BRAAS (wyłazy, zabezpieczenia, wentylacje, anteny) Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-05r12 Krycie dachów dachówkami BRAAS (wyposażenie, system solarny, uzupełnienia) Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-06 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (kolektory, świetliki, schody, drzwi...) Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-06r05 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (wydanie 2005) Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-06r12 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (okna obrotowe, uchylne, wymiary okien, schody strychowe różne...) Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-07 Roboty budowlane w technologii Weber Terranova Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-08 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-09 Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-10 Roboty ociepleniowe w technologii BOLIX HD Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych - system MC-Bauchemie Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-12 Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych - system MC Bauchemie Grupa robót
Mosty
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-13 Posadzki przemysłowe - system MC-Bauchemie Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-18 Ocieplenia stropów w systemach BOLIX Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-21 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-24 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-25 Technologie ocieplania budynków w systemach Sto Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-25r06 Technologie ocieplania budynków w systemach Sto Grupa robót
Antykorozja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-28 Roboty murowe w technologii SILKA E Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-29 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-29r09 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-29r13 Złożone systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-30 Roboty budowlane w systemie Porotherm Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-30r07 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-31 Roboty budowlane w technologii ATLAS Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-32 Roboty budowlane w technologii ATLAS Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-33 Roboty elewacyjne w technologii ATLAS Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-35 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-37 Cementacja rurociagów, remont kanałów metodą "rękawa" Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-38 Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-39 Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-40 Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-41 Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Pagel Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-42 Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-43 Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-44 Przekrycia stropowe w systemach KONBET Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-45 System odwodnienia dachu RHEINZINK Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-45r11 System odwodnienia dachu i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-46 Roboty budowlane w technologii Kreisel Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-47 Kanaly, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-48 Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-49 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-49r12 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-49r15 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-50 Roboty murowe w technologii Silka Tempo Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-51 Roboty budowlane w technologii Izolex Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-52 Montaż systemów fotowoltaicznych Grupa robót
Fotowoltaika
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-53 Nawierzchnie z tworzyw sztucznych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-54 Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-55 Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-56 Złożone systemy ociepleń CAPATECT oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii CAPAROL Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-57 Krycie dachów i fasad łupkiem naturalnym Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-58 Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX Grupa robót
Ocieplenia
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-59 Kotwy i szyny kotwiace w konstrukcjach betonowych i murowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-60 Krycie dachów w systemie BRAAS Grupa robót
Pokrycia dachowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-61 Czas pracy szalunków konstrukcji żelbetowych i betonowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-62 Obudowa płytowa przestawna CITYBOX ścian wykopów liniowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-63 Obudowa płytowa przestawna MINIBOX ścian wykopów liniowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-64 Obudowa płytowa przestawna STANDARDBOX ścian wykopów liniowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-65 Ścianki szczelne stalowe wwibrowywane Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-66 Obudowa płytowa słupowa OWS ścian wykopów liniowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR K-67 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR SEK-02-01 Roboty murowe Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR SEK-02-03 Tarasy i balkony - hydroizolacje, termoizolacje, warstwy uzytkowe Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR SEK-05-08T System automatyki obiektowej TECOAMT "inteligentny budynek" Grupa robót
Automatyka
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR SEK-06-01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR SEK-06-01r03 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA
KNR-K 2-15 Montaż rurociagów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metoda zaciskowa - uzupelnienie do KNR 2-15 Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-K 2-15r16 Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15 Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-K 2-17 Przewody wentylacyjne z płyt z wełny szklanej Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-K 2-31 Elementy oznakowania i bezpieczenstwa ruchu - uzupełnienie do KNR 2-31 Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-K 7-04 Urządzenia oczyszczalni ścieków Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-01r97 Budowle i roboty ziemne Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-02 Konstrukcje budowlane Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-02r03 Konstrukcje budowlane Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-02r97 Konstrukcje budowlane Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-05 Konstrukcje metalowe Grupa robót
Konstrukcje metalowe
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-16 Izolacje termiczne Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-16r92 Izolacje termiczne Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-25 Urządzenia placu budowy Grupa robót
Plac budowy
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm Grupa robót
Koleje
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 4-01 Roboty remontowe budowlane Grupa robót
Roboty remontowe budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 4-01r97 Roboty remontowe budowlane Grupa robót
Roboty remontowe budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 4-02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Grupa robót
Roboty remontowe sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 4-03 Roboty remontowe elektryczne Grupa robót
Roboty remontowe elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 5-05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 5-07 Urządzenia teletransmisyjne Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-07 Montaż pomp i sprężarek Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-09 Rurociągi technologiczne i armatura Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne Grupa robót
Antykorozja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne Grupa robót
Antykorozja
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy Grupa robót
Plac budowy
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych Grupa robót
Budowle wodne
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNR-W 7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych Grupa robót
Montaż maszyn i urządzeń
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB
KNRDL 1 Badania ultradzwiękowe Grupa robót
Automatyka
Symbol katalogu
Katalogi Nakładów Rzeczowych KNRDL
KNZ 15 Nowe Technologie w Budownictwie.Izolacje Grupa robót
Izolacje
Symbol katalogu
Katalogi Norm Zakładowych
KNZ ALPI Przemyslowe techniki alpinistyczne Grupa robót
Roboty wysokościowe
Symbol katalogu
Katalogi Norm Zakładowych
KPRR 1 Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki Grupa robót
Automatyka
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 10 Katalog pracochłonności robót remontowych turbin WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20,TK-50 Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 11 Turbiny parowe o mocy poniżej 50MW Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 12 Łopatkowanie wirników turbin parowych Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 14 Urządzenia ciepłownicze i zbiorniki wodne Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 15 Roboty murarskie, izolacyjne, ciesielskie i czyszczenia Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 18 Kotły wodne typu PTWM o wydajności 100 i 180Gcal/h Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 2 Kotły parowe o wydajności 380 I 430 T/H Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 20 Turbiny parowe typu 13UP-55-O,13UP-65-O,13P-55-O Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 23 Pompy wodne różnych typów i sprzęgła hydrokinetyczne Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 3 Kotły parowe o wydajności 100-250 T/H Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 4 Kotły parowe o wydajności 51-130t/h Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 5 Kotły parowe o wydajności 50 T/H Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 6 Kotły wodne o wydajności do 120Gcal Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 7 Armatura i rurociągi Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRR 9 Turbiny 13UK 125-6 Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
KPRUE 1 Urządzenia elektryczne KP/E O-1 Grupa robót
Elektrociepłownie, Elektrownie
Symbol katalogu
Katalogi Pracochłonności Remontów Urządzeń Elektrycznych
KSNR 1 Roboty ziemne Grupa robót
Roboty ziemne
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi Grupa robót
Melioracje
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 2u1 Konstrukcje budowlane wykonywane w nowych technologiach Cz.I Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane Grupa robót
Roboty remontowe budowlane
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne Grupa robót
Roboty sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne Grupa robót
Roboty elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach Grupa robót
Drogi
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 7 Konstrukcje metalowe Grupa robót
Konstrukcje metalowe
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych Grupa robót
Roboty remontowe sanitarne
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KSNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych Grupa robót
Roboty remontowe elektryczne
Symbol katalogu
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
NNRNKB 1 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury, okładziny zewnętrzne, stolarka, mieszanki betonowe i zaprawy Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 10 Konstrukcje murowe, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 11 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 2 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe monolityczne, drewniane dachowe, tynki Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 3 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne, malowanie, roboty kamieniarskie, chodniki, wjazdy, place Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 4 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki, stolarka, podłogi i posadzki, roboty kamieniarskie Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 5 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 6 Konstrukcje drewniane dachowe, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, rusztowania, okładziny i posadzki z płytek gres Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 7 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury i okładziny, podłogi i posadzki, docieplenia Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 8 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, rusztowania Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
NNRNKB 9 Tynki i okładziny zewnętrzne Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane
TZKNBK I Roboty transportu wewnętrznego Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK II Roboty zmiemne Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK III Roboty betonowe Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK IV Roboty murowe Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK IX Roboty sztukatorskie Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK V Roboty ciesielskie Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK VI Roboty pokrywcze Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK VII Roboty izolacyjne Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK VIIIcz1 Roboty tynkarskie zewnętrzne Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK VIIIcz2 Roboty tynkarskie wewnętrzne Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK X Roboty stiukowe Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XI Roboty posadzkarskie Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XII Roboty stolarskie Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XIII Roboty zduńskie Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XIV Roboty szklarskie Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XV Roboty malarskie Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XVIcz1 Roboty kamieniarskie. Obróbka Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XVIcz2 Roboty kamieniarskie. Montaż Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XVII Roboty instalacji elektrycznych Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XVIII Roboty instalacji sanitarnych Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XX Roboty stolarki artystycznej Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XXI Roboty metaloplastyki kolorowej Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XXII Roboty metaloplastyki żelaznej Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XXIII Roboty blacharki artystycznej Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNBK XXIV Roboty ślusarsko-spawalnicze Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
TZKNC N-K-I Malarstwo scienne Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
TZKNC N-K-III Drewno polichromowane i niepolichromowane Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
TZKNC N-K-V Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
TZKNC N-K-VI Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach kamiennych, płaskorzeźbach, detalach architektonicznych Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
TZKNC N-K-XVII Konserwacja metalu Grupa robót
Konserwacja zabytków
Symbol katalogu
Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych
ZKMC 1 Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki Grupa robót
Automatyka
Symbol katalogu
Zakładowe Katalogi Mierników Czasochłonności
ZKNR 039 Linie optotelekomunikacyjne Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZKNR 040 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZKNR 2 Roboty kablowe i stacyjne Grupa robót
Telekomunikacja
Symbol katalogu
Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZKNR C-1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZKNR C-2.1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materialach marek: Ceresit i Thomsit, Pattex, Metylan Grupa robót
Roboty budowlane
Symbol katalogu
Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych
ZNK 23-01 Zbiór Norm Kosztorysowych na konstrukcje metalowe Grupa robót
Konstrukcje metalowe
Symbol katalogu
Zbiór Norm Kosztorysowych
ZNR 1 Zestaw Nakładów Rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych Grupa robót
Transport materiałów
Symbol katalogu
Zestaw Nakładów Rzeczowych