KNR K-01 - Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - System OMBRAN

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na roboty wykonywane w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym z wykorzystaniem materiałów i technologii Systemu Ombran.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych i stalowych,
 • usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie lub groszkowanie,
  wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia, ręczne reprofilowanie ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową wraz z wykonaniem warstwy sczepnej,
 • wykonanie impregnacji hydrofobowej,
 • wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową,
 • wykonanie powłok malarskich akrylowych,
 • wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną,
 • izolowanie obiektów sztywnych i elastycznych powłoką cementowo-polimerową oraz powłoką bitumiczno-lateksową,
 • wykonanie przegród poziomych metodą iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej,
 • tynki renowacyjne,
 • prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa,
 • wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys żywicami i żelami akrylowymi.

Wydanie I, Koszalin 2002r.

 

 

KNR K-02 - Roboty murowe w technologii SILKA

Jest to katalog zawierający nakłady nakłady rzeczowe kosztorysowania dla technologii wykonywania robót z przestrzeganiem norm i zaleceń obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
Podano w nim normatywy na roboty murarskie z wykorzystaniem materiałów SILKA.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • ściany z warstwą ocieplającą i pustką powietrzną oraz ścianą konstrukcyjną na zaprawie tradycyjnej i klejowej,
 • ściany wewnętrzne na zaprawie tradycyjnej i klejowej,
 • ścianki działowe, licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloków cegłą SILKA SKALISTA,
 • kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych,
 • impregnację ścian,
 • nadproża z kształtek SILKA M-U.

Wydanie I, Koszalin 2002r.

KNR K-03 - Systemy kominowe Schiedel

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie przewodów kominowych dymowych spalinowych i wentylacyjnych.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Komin dwuwarstwowy dla paliw stałych Schiedel Rondo:
  • Komin bez wentylacji
  • Komin z wentylacją
 • Komin izolowany z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS:
  • Komin jednociągowy
  • Komin dwuciągowy
  • Komin dwuciągowy z przewodami o różnych średnicach
  • Komin jednociągowy z wentylacją
  • Komin dwuciągowy z wentylacją
  • Komin dwuciągowy z wentylacją z przewodami o różnych średnicach?Rondo Plus ? pakiet podstawowy
 • Komin powietrzno-spalinowy Schiedel QUADRO
 • Komin do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych Schiedel AVANT
 • Kanały wentylacyjne Schiedel
 • Uniwersalny system kominowy Schiedel PRO Advance:
  • Komin jednociągowy
  • Komin jednociągowy z wentylacją

Wydanie II, Koszalin 2009 r.

KNR K-03r03 - Systemy kominowe Schiedel

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie przewodów kominowych dymowych spalinowych i wentylacyjnych.

Wydanie I, Koszalin 2003 r.

KNR K-04 - Roboty budowlane w technologii Kreisel

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów Kreisel.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • bezspoinowy system ocieplania budynków Turbo,
 • malowanie powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi,
 • malowanie powierzchni zewnętrznych bez gruntowania,
 • tynki i gładzie gipsowe,
 • system renowacji budownictwa Reno,
 • podkłady pod posadzki z gruntowaniem,
 • uszczelnienia i izolacje.

Wydanie I, Koszalin 2002r.
Nakład wyczerpany – treść katalogu zawarta jest w KNR K-24

 

KNR K-05 - Krycie dachów dachówkami BRAAS (fotowoltaika)


W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • roboty przygotowawcze: rozebranie starych pokryć dachowych, mocowanie folii dachowej i papy, wykonanie deskowania.
 • krycie dachów dachówką betonową: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, obróbkę szczytów i załamań dachu oraz kalenic dachów pulpitowych, montaż wyposażenia okapu,
 • krycie dachów dachówką ceramiczną: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, dodatkowe nadkłady na obróbkę,
 • montaż elementów wyposażenia dachów: montaż okapu, wykonanie kosza, montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych, montaż elementów komunikacji po dachu,
 • system odwodnieniowy Braas: montaż rynien dachowych, montaż rur spustowych,
 • system fotowoltaiczny Braas

Wydanie IV, Koszalin 2017 r.

 

 

KNR K-05r02 - Krycie dachów dachówkami BRAAS (system odwodniania, kolektory słoneczne)

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie pokryć dachowych, systemów odwodnieniowych oraz montażu kolektorów słonecznych na budynkach nowych jak i remontowanych z zastosowaniem materiałów firmy BRAAS Polska Sp. z o.o.

Wydanie I, Koszalin 2002 r.

KNR K-05r10 - Krycie dachów dachówkami BRAAS (wyłazy, zabezpieczenia, wentylacje, anteny)

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • roboty przygotowawcze: rozebranie starych pokryć dachowych, mocowanie folii dachowej i papy, wykonanie deskowania.
 • krycie dachów: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, obróbkę szczytów i załamań dachu oraz kalenic dachów pulpitowych, montaż wyposażenia okapu,
 • wykonanie koszy, montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych, montaż elementów komunikacji po dachu,
 • montaż okien dachowych i wyłazów, montaż kominków wentylacyjnych, odpowietrzników instalacji, nasadek antenowych,
 • system odwodnieniowy Braas StabiCor: montaż rynien dachowych, montaż rur spustowych,
 • montaż kolektorów słonecznych Braas w połaci i nad połacią dachu.

Wydanie II, Koszalin 2010 r.

KNR K-05r12 - Krycie dachów dachówkami BRAAS (wyposażenie, system solarny, uzupełnienia)

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • roboty przygotowawcze: rozebranie starych pokryć dachowych, mocowanie folii dachowej i papy, wykonanie deskowania.
 • krycie dachów dachówką betonową: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, obróbkę szczytów i załamań dachu oraz kalenic dachów pulpitowych, montaż wyposażenia okapu,
 • krycie dachów dachówką ceramiczną: wykonanie połaci dachowych, wykonanie kalenicy i grzbietu, dodatkowe nadkłady na obróbkę,
 • montaż elementów wyposażenia dachów: montaż okapu, wykonanie kosza, montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych, montaż elementów komunikacji po dachu,
 • system odwodnieniowy Braas StabiCor: montaż rynien dachowych, montaż rur spustowych,
 • system solarny Braas: montaż w połaci i nad połacią dachu.

Wydanie III, Koszalin 2012 r.

KNR K-06 - Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (kolektory, świetliki, schody, drzwi...)

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na montaż okien w połaci dachowej oraz wyposażenia dodatkowego z wykorzystaniem materiałów i technologii FAKRO w budynkach nowo wznoszonych, remontowanych i eksploatowanych.

 • Roboty przygotowawcze
 • Montaż okien dachowych obrotowych
 • Montaż okien dachowych uchylno-obrotowych, zespolonych i balkonowych
 • Montaż kołnierzy uszczelniających i wyposażenia dodatkowego okien dachowych
 • Montaż okien dachowych kolankowych
 • Montaż wyłazów dachowych, okien wyłazowych i odymiających
 • Montaż okien dachowych do dachów płaskich
 • Montaż schodów strychowych i drzwi kolankowych
 • Montaż kolektorów słonecznych
 • Montaż świetlików dachowych
 • Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu

 

KNR K-06r05 - Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (wydanie 2005)
 • Roboty przygotowawcze
 • Podparcia krokwi, czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych
 • Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej
 • Rozebranie istniejących pokryć dachowych
 • Montaż okien dachowych i wyposażenia
 • Montaż
 • Wyposażenie dodatkowe okna
 • Montaż schodów strychowych
 • Uzupełnienie pokrycia i uwarstwienia dachu po montażu okien
 • Uzupełnienie pokrycia dachu
 • Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu
KNR K-06r12 - Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (okna obrotowe, uchylne, wymiary okien, schody strychowe różne...)
 • roboty przygotowawcze
 • montaż okien dachowych i wyposażenia
 • uzupełnienie pokrycia i uwarstwienia dachu po montażu okien
KNR K-07 - Roboty budowlane w technologii Weber Terranova

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów Saint-Gobain Weber Terranova

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • bezspoinowy system ocieplania w technologii weber terranova
  • przygotowanie podłoża powierzchni poddawanych termorenowacji (system weber SD010)
  • przyklejenie płyt styropianowych (system weber SD010)
  • przyklejenie płyt wełny mineralnej (systemy weber SD030 oraz weber SD050)
  • mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych (system weber SD010)
  • mocowanie warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej za pomocą łączników mechanicznych (systemy weber SD030 oraz weber SD050)
  • ochrona narożników, montaż listew startowych (systemy weber SD010 oraz weber SD030)
  • montaż profili wykończeniowych i dylatacyjnych (systemy weber SD010 oraz weber SD030)
  • wykonanie warstwy zbrojącej (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050)
  • wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM313 (redis) na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050)
  • wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM314 (redis n) i weber TM315 (redis l) na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050)
  • wykonanie tynku akrylowego weber TD322 (terraplast) i weber TD321 (terrabud) na przygotowanym podłożu (system weber SD010)
  • wykonanie tynku akrylowo-silikonowego weber TD325 na przygotowanym podłożu (system weber SD010)
  • wykonanie tynku krzemianowego weber TD331 (terrasil) na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050)
  • wykonanie tynku krzemianowo-silikonowego weber TD336 (extra clean) na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010 oraz weber SD030)
  • wykonanie tynku silikonowego weber TD341 (terrasol) na przygotowanym podłożu (system weber SD010)
  • wykonanie tynków mozaikowych (system weber SD010)
 • systemy tynków zewnętrznych
  • wykonanie tynku podkładowego
  • gruntowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe
  • wykonanie tynków mineralnych
  • wykonanie tynków drobnoziarnistych i szpachlowych
 • roboty malarskie zewnętrzne
  • przygotowanie powierzchni
  • malowanie elewacji

Wydanie I, Koszalin 2005r.

 

KNR K-08 - Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX

Katalog zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie ociepleń ścian i stropów budynków metodą lekką mokrą systemem „BOLIX” oraz na system ochrony mikrobiologicznej budynków „BOLIX complex” i cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych z gotowych mieszanek akrylowych, mineralnych, silikatowych wykonywanych ręcznie wraz z malowaniem zewnętrznych powierzchni budynków.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków:
  • przygotowanie podłoża
  • ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą
  • ocieplenie ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą
  • ocieplenie ścian płytami lamelowymi z wełny mineralnej metodą lekką mokrą
  • dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
  • dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie
  • dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie
  • ocieplenie stropów płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą
  • ocieplenie stropów płytami lamelowymi z wełny mineralnej metodą lekką mokrą
 • Ochrona mikrobiologiczna budynków w systemie BOLIX complex:
  • przygotowanie podłoża
  • dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie z zabezpieczeniem powłokowym
 • Elewacyjne roboty malarskie:
  • malowanie powierzchni zewnętrznych

Wydanie I, Koszalin 2003r.

 

KNR K-09 - Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonanie gładzi gipsowych oraz na wykonanie robót malarskich wewnątrz budynków w technologii BOLIX.

 • Przygotowanie podłoży
  • Czyszczenie podłoży
  • Gruntowanie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków
 • Gładzie gipsowe
  • Na ścianach
  • Na stropach
 • Malowanie powierzchni wewnętrznych
  • Podłoża betonowe, podłoża z tynków gładkich i strukturalnych
  • Podłoża gipsowe, podłoża z płytek
  • Podłoża z tapet papierowych i włókien szklanych oraz drewnopochodne

Wydanie I, Koszalin 2005 r.

KNR K-10 - Roboty ociepleniowe w technologii BOLIX HD
 • Roboty budowlane przy wykonaniu ocieplenia ścian budynków w technologii BOLIX HD
  • Przygotowanie podłoża
  • Przyklejenie płyt styropianowych
  • Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych
  • Wykonanie warstwy zbrojonej
 • System ociepleń ścian budynków w technologii BOLIX HD
  • System HD na przygotowanym podłożu
  • System HD BRONZE na przygotowanym podłożu
  • System HD SILVER na przygotowanym podłożu
  • System HD GOLD na przygotowanym podłożu z warstwą zbrojoną z 2 x siatka 145g/m2
  • System HD GOLD na przygotowanym podłożu z warstwą zbrojoną z siatki 145g/m2 i siatki 335g/m2
  • System HD EXTREME na przygotowanym podłożu z warstwą zbrojoną z siatki 145 g/m2
  • System HD EXTREME na przygotowanym podłożu z warstwą zbrojoną z siatki 145 g/m2 i siatki 335 g/m2
  • Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
KNR K-11 - Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych - system MC-Bauchemie

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na elementy i roboty wykonywane w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym z wykorzystaniem materiałów i technologii Systemu MC-Bauchemie.
W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • przygotowanie podłoża betonowego przez mechaniczne usunięcie zewnętrznej warstwy betonu metodami szlifowania, frezowania i groszkowania oraz śrutowania bezpyłowego
 • czyszczenie podłoża betonowego metodą strumieniowo- ścierną na sucho i mokro oraz strumieniowania wodnego wysokociśnieniowego
 • zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i wykonanie napraw oraz szpachlowanie konstrukcji betonowych metodą ręczną i metodą natrysku
 • wykonywanie powłok pielęgnacyjnych świeżych betonów, powłok ochronnych akrylowych, powłok antygraffiti i hydrofobizacji powierzchni betonowych
 • wykonanie uszczelnień konstrukcji betonowych systemem taśm uszczelniających

Wydanie I, Koszalin 2004r.

KNR K-12 - Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych - system MC Bauchemie

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na elementy i roboty wykonywane w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym z wykorzystaniem materiałów i technologii Systemu MC-Bauchemie.

Do katalogu mostowego MC-Bauchemie:

 • przygotowanie podłoża mostów betonowych przez mechaniczne usunięcie zewnętrznej warstwy betonu metodami szlifowania, frezowania i groszkowania oraz śrutowania bezpyłowego
  czyszczenie podłoża mostów betonowych metodą strumieniowo- ścierną na sucho i mokro oraz strumieniowania wodnego wysokociśnieniowego
 • zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i wykonanie napraw oraz szpachlowanie konstrukcji mostów betonowych metodą ręczną i metodą natrysku
 • wykonywanie powłok pielęgnacyjnych i ochronnych świeżych betonów na mostach betonowych, – wykonywanie powłok ochronnych akrylowych, powłok antygraffiti i hydrofobizacji powierzchni mostów betonowych
 • wykonanie dylatacji i izolacji mostowych oraz nawierzchni chodnikowych na mostach
 • wykonanie iniekcji ciśnieniowych uszczelniających, wzmacniających, sklejających i wypełniających w konstrukcjach mostów betonowych żywicami epoksydowymi, poliuretanowymi, akrylowymi i mieszankami cementowo- polimerowymi.

Wydanie I, Koszalin 2004r.

KNR K-13 - Posadzki przemysłowe - system MC-Bauchemie

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na elementy i roboty wykonywane w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym z wykorzystaniem materiałów i technologii Systemu MC-Bauchemie.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • przygotowanie podłoża betonowego przez mechaniczne usunięcie zewnętrznej warstwy betonu metodami szlifowania, frezowania i groszkowania oraz śrutowania bezpyłowego
 • czyszczenie podłoża betonowego metodą strumieniowo- ścierną na sucho i mokro oraz strumieniowania wodnego wysokociśnieniowego
 • impregnacja powierzchni betonowych oraz wykonanie cienkowarstwowych posadzek epoksydowych
 • wykonanie epoksydowych i poliuretanowych grubowarstwowych posadzek przemysłowych w wersji gładkiej i antypoślizgowej
 • wykonanie epoksydowych grubowarstwowych posadzek przemysłowych antyelektrostatycznych w wersji gładkiej i antypoślizgowej
 • wykonanie przemysłowych wielobarwnych w systemie ?Durofloor?, posadzek mineralnych oraz epoksydowych odpornych na podwyższoną temperaturę.

Wydanie I, Koszalin 2005r.

 

KNR K-17 - System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie systemu renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg

W tablicach katalogu ujęto:

 • Przygotowanie podłoża:
  • Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa
 • Naprawy konstrukcji murowych:
  • Spoinowanie murów
 • Przegroda pozioma:
  • Przegroda pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej murów o grubości 25 cm
  • Przegroda pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej ? dodatek za każde 5 cm ponad 25 cm grubości muru
  • Przegroda pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej dla murów o grubości 25 cm
  • Przegroda pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej ? dodatek za każde 5 cm ponad 25 cm grubości muru
  • Przegroda pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej dwustronnej
  • Przegroda pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej dwustronnej
  • Wypełnienie pustek zaprawą ASOCRET BM przed wykonaniem przegrody poziomej
 • Tynki renowacyjne:
  • Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych
  • Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie na powierzchniach sufitowych
  • Tynki renowacyjne wykonywane maszynowo na powierzchniach pionowych
  • Tynki renowacyjne wykonywane maszynowo na powierzchniach sufitowych
 • Prace renowacyjno-wykończeniowe:
  • Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa
 • Izolacje przeciwwilgociowe i hydrofobizacja:
  • Hydrofobizacja preparatem ASOLIN WS
  • Naprawa i przygotowanie podłoża pod powłoki izolacyjne
  • Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K
  • Uszczelnienie przeciwwilgociowe grubowarstwową powłoką bitumiczną COMBIFLEX-C2 podziemnych części budowli

Wydanie I, Koszalin 2004 r.

 

KNR K-18 - Ocieplenia stropów w systemach BOLIX

Ocieplanie stropów w systemach BOLIX

 • Przygotowanie podłoża
 • Ocieplenie stropów w systemie BOLIX IZO-Strop
 • Ocieplenie stropów w systemie BOLIX M1-G
KNR K-21 - Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonywanie robót o charakterze remontowym i modernizacyjnym w budowlach betonowych i żelbetowych w systemie Deitermann.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • czyszczenie ręczne powierzchni betonowych
 • czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych
 • usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie lub groszkowanie
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
 • czyszczenie powierzchni betonowych przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych
 • ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw
 • zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia
 • ręczna naprawa konstrukcji betonowych-wykonanie warstwy sczepnej
 • ręczna naprawa konstrukcji betonowych-wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową PCC
 • ręczna naprawa konstrukcji betonowych-wypełnienie ubytków o głębokości 10-100mm zaprawą cementowo-polimerową PCC
 • natryskowa naprawa konstrukcji betonowych- wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- polimerową SPCC metodą natrysku suchego i mokrego
 • szpachlowanie powierzchni sztywnymi szpachlami cementowo-polimerowymi nakładanymi ręcznie lub metodą natrysku
 • ciśnieniowa iniekcja wzmacniająco-uszczelniająca żywicą epoksydową z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys zaprawą epoksydową lub szybkowiążącym cementem
 • ciśnieniowa iniekcja uszczelniająca żywicami poliuretanowymi z zastosowaniem pakerów i zamknięciem przebiegu rys zaprawą epoksydową lub szybkowiążącym cementem
 • wykonanie podlewek i wypełnień zalewowowymi zaprawami mineralnymi
 • malarskie powłoki ochronne na powierzchniach betonowych
 • impregnacja hydrofobowa mineralnych powierzchni elewacyjnych
 • wykonanie powłoki antygraffiti i usuwanie graffiti
 • powłoka ochronna świeżych betonów i zapraw naprawczych
 • uszczelnienie szczelin dylatacyjnych poniżej gruntu taśmami uszczelniającymi
 • uszczelnienie dylatacji w konstrukcjach budowlanych masą elastyczną na bazie wielosiarczków

Wydanie I, Koszalin 2005r.

 

KNR K-24 - Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów Kreisel.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • bezspoinowy system ocieplania budynków Turbo,
 • malowanie powierzchni wewnętrznych,
 • malowanie powierzchni zewnętrznych,
 • tynki i gładzie,
 • czyszczenie i usuwanie pleśni, ochrona i konserwacja elementów budowlanych,
 • podkłady pod posadzki,
 • uszczelnienia i izolacje.
 • roboty murowe.

Wydanie I, Koszalin 2007 r.

 

KNR K-25 - Technologie ocieplania budynków w systemach Sto

Katalog zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonanie robót ociepleniowych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów Sto-ispo

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
 • ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
 • ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w systemie ispotherm B, ispotherm C, StoTherm Ceramic S
 • ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie StoTherm Ceramic M
 • ocieplenie ścian budynków w systemie StoVentec na podkonstrukcji aluminiowej na gotowym podłożu z wykonaniem wypraw elewacyjnych z tynku akrylowego Stolit i tynku silikonowego StoSilco
 • ocieplenie ścian budynków w systemie StoVerotec Creativ z montażem elewacyjnych elementów prefabrykowanych z gotową warstwą tynku strukturalnego
 • ocieplenie ścian budynków w systemie StoVerotec Glas z montażem elewacyjnych elementów prefabrykowanych z gotowym wykończeniem ze szkła fasadowego
 • przyklejanie płyt styropianowych, wykonanie warstwy tynku szpachlowego, zbrojonego siatką z włókna szklanego
 • przyklejanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy tynku szpachlowego, zbrojonego siatką z włókna szklanego
 • przyklejanie płyt lamellowych z wełny mineralnej, wykonanie warstwy tynku szpachlowego, zbrojonego siatką z włókna szklanego
 • mechaniczne mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą listew
 • wykonanie ręczne wypraw elewacyjnych z tynku akrylowego Stolit o strukturze baranek, żłobionej i modelowanej, na gotowym podłożu
 • wykonanie mechaniczne (StoSilo Comb) wypraw elewacyjnych z tynku akrylowego Stolit i tynku silikonowego StoSilco o strukturze baranek, żłobionej i modelowanej, na gotowym podłożu
 • wykonanie ręczne wypraw elewacyjnych z tynku silikatowego StoSil, mineralnego StoMiral, mineralnego ispo-Leichtputz, akrylowego Ispolit lub ispo-Rillenputz
  ochrona narożników i obszaru zagrożonego uderzeniami
 • montaż profili elewacyjnych
 • montaż dekoracyjnych elementów elewacyjnych
 • tynki elewacyjne
 • malowanie elewacji
 • system ocieplania ścian od strony wewnętrznej StoTherm In – płytami poliuretanowymi z paroizolacją
 • ocieplenie stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi w systemie StoTherm KD płytami lamellowymi z wełny mineralnej

Wydanie II, Koszalin 2021r.

KNR K-25r06 - Technologie ocieplania budynków w systemach Sto

Technologie ocieplania budynków w systemach Sto

 • wielowarstwowe systemy ociepleń ścian w technologii Sto
 • montaż profili elewacyjnych
 • tynki elewacyjne cienkowarstwowe i malowanie elewacji
 • systemy ociepleń wewnętrznych w technologii Sto

Wydanie I, Koszalin 2006r.

 

KNR K-28 - Roboty murowe w technologii SILKA E

Katalog zawiera nakłady nakłady rzeczowe na wykonanie robót murarskich w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów SILKA E.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • ściany piwniczne i fundamentowe z bloków SILKA E18S i E24S na zaprawie zwykłej,
 • ściany z bloków SILKA E15, E18, E24 na zaprawie zwykłej,
 • ścianki działowe z bloków SILKA E8, E12 na zaprawie zwykłej,
 • kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA EW na zaprawie zwykłej,
 • ściany warstwowe z bloków SILKA E18, E24 i cegieł SILKA LUX 1NF SKALISTA lub SILKA 1NF z warstwą ocieplającą, pustką powietrzną oraz ścianą konstrukcyjną wykonaną na zaprawie zwykłej,
 • ściany z bloków SILKA E15, E18, E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • ścianki działowe z bloków SILKA E8, E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA EW na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • ściany warstwowe z bloków SILKA E18, E24 i cegieł SILKA LUX 1NF SKALISTA lub SILKA 1NF z warstwą ocieplającą, pustką powietrzną oraz ścianą konstrukcyjną wykonaną na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy z bloków podstawowych SILKA E wysokość 198 mm) dla ścian na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy z bloków wyrównawczych SILKA EQ (wysokość 98 mm) dla ścian na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
 • licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloczków cegłą SILKA LUX 1NF SKALISTA lub SILKA 1NF,
 • impregnacja ścian wykonanych w technologii SILKA,
 • nadproża z kształtek YTONG U w ścianach o grubości 18 i 24 cm,

Wydanie I, Koszalin 2006r.

 

KNR K-29 - Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem produktów i rozwiązań firmy Farby KABE Polska Sp. z o.o.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Roboty budowlane przy wykonywaniu systemów ociepleń KABE THERM w technologii Farby KABE
  • Przygotowanie podłoża
  • Przyklejenie płyt ze styropianu, z elewacyjnej wełny mineralnej, z lamelowej wełny mineralnej
  • Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych
  • Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt wełny mineralnej za pomocą łączników mechanicznych
  • Wykonanie warstwy zbrojonej
  • Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie PERMURO wykonywane na gotowym podłożu
  • Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe polikrzemianowe wyprawy tynkarskie NOVALIT T wykonywane na gotowym podłożu
  • Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie ARMASIL T wykonywane na gotowym podłożu
  • Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie MINERALIT T wykonywane na gotowym podłożu
 • Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM w technologii Farby KABE
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM, KABE THERM NV, KABE THERM NV KLIMA, KABE THERM/LAMITHERM
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM SM z wykonaniem elewacyjnej powłoki malarskiej
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM WM, KABE THERM WMM z wykonaniem elewacyjnej powłoki malarskiej
 • Roboty wykończeniowe w technologii Farby KABE
  • Przygotowanie podłoża pod elewacyjną powłokę malarską
  • Malowanie powierzchni zewnętrznych przy użyciu pędzla, wałka lub użyciu natrysku mechanicznego
  • Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie PERMURO AKORD wykonywane na gotowym podłożu przy użyciu natrysku mechanicznego
  • Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na gotowym podłożu
  • Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe krzemianowe wyprawy tynkarskie CALSILIT T wykonywane na gotowym podłożu

Wydanie I, Koszalin 2008 r.

KNR K-29r09 - Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem produktów i rozwiązań firmy Farby KABE Polska Sp. z o.o.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Roboty budowlane przy wykonywaniu systemów ociepleń KABE THERM w technologii Farby KABE
 • Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM w technologii Farby KABE
 • Roboty wykończeniowe w technologii Farby KABE
KNR K-29r13 - Złożone systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem produktów i rozwiązań firmy Farby KABE Polska Sp. z o.o.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Roboty budowlane przy wykonywaniu systemów ociepleń KABE THERM w technologii Farby KABE
 • Złożone systemy ociepleń KABE THERM w technologii Farby KABE
 • Roboty wykończeniowe w technologii Farby KABE
KNR K-30 - Roboty budowlane w systemie Porotherm

Roboty budowlane w systemie Porotherm

  • roboty murowe
   • ściany zewnętrzne
   • ściany trójwarstwowe
   • ściany akustyczne
   • ścianki działowe z pustaków Porotherm P+W
   • nadproża Porotherm
  • stropy Porotherm
   • strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 50
   • strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 62,5

 

KNR K-30r07 - Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych występujących podczas wykonywania okablowania strukturalnego w budownictwie ogólnym

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Roboty murowe:
  • Ściany zewnętrzne jednowarstwowe na zaprawie termoizolacyjnej
  • Ściany zewnętrzne do docieplenia i konstrukcyjne
  • Ściany trójwarstwowe
  • Ściany akustyczne
  • Ścianki działowe z pustaków Porotherm P+W
  • Nadproża Porotherm
 • Stropy Porotherm:
  • Strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 50 o wysokości konstrukcyjnej 19 i 21 cm
  • Strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 50 o wysokości konstrukcyjnej 23 i 25 cm
  • Strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 50 o wysokości konstrukcyjnej 27 i 29 cm
  • Strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 50. Wzmocnienia pod ścianki działowe z wykorzystaniem pustaków Porotherm 8/50. Dodatkowe belki w stropie
  • Strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 19 i 21 cm
  • Strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 23 i 25 cm
  • Strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 62,5 o wysokości konstrukcyjnej 27 i 29 cm
  • Strop ceramiczno-żelbetowy Porotherm 62,5 Wzmocnienia pod ścianki działowe z wykorzystaniem pustaków Porotherm 8/62,5. Dodatkowe belki w stropi

 

KNR K-31 - Roboty budowlane w technologii ATLAS

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów ATLAS.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Roboty murowe w technologii ATLAS
  • Ściany piwniczne i fundamentowe z bloczków silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej ATLAS lub silikatowych i betonowych na zaprawie murarskiej ATLAS
  • Ściany z bloczków silikatowych na zaprawie murarskiej lub cienkowarstwowej ATLAS
  • Ściany budynków z cegły pełnej i klinkierowej na zaprawie murarskiej ATLAS
  • Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie murarskiej ATLAS lub zaprawie cienkowarstwowej ATLAS
  • Ścianki działowe na zaprawie murarskiej ATLAS lub zaprawie cienkowarstwowej ATLAS
   • Ściany warstwowe z bloczków silikatowych i cegieł klinkierowych z warstwą ocieplającą, pustką powietrzną oraz ścianą konstrukcyjną wykonaną na zaprawie murarskiej ATLAS lub zaprawie cienkowarstwowej ATLAS
  • Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy z bloków podstawowych dla ścian na zaprawie murarskiej ATLAS
 • Uszczelnienia i izolacje w technologii ATLAS
  • Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji
  • Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S
  • Wykonanie izolacji z folii wodoszczelnej ATLAS WODER E
  • Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych

Wydanie I, Koszalin 2008 r.

 

KNR K-32 - Roboty budowlane w technologii ATLAS

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót okładzinowych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów ATLAS.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Okładziny ścian w technologii ATLAS
  • Przygotowanie podłoża pod okładziny ścian w technologii ATLAS
  • Uszczelnianie podłoży pod okładziny ścian w technologii ATLAS
  • Okładziny ścian z płytek ceramicznych w technologii ATLAS
  • Okładziny słupów, ościeży, półek i parapetów z płytek ceramicznych w technologii ATLAS
  • Okładziny ścian z płytek gresowych w technologii ATLAS
  • Okładziny słupów, ościeży, półek i parapetów z płytek gresowych w technologii ATLAS
  • Okładziny ścian z płytek z kamienia naturalnego w technologii ATLAS
  • Okładziny słupów, ościeży, półek i parapetów z płytek z kamienia naturalnego w technologii ATLAS
 • Okładzinowe roboty posadzkarskie w technologii ATLAS
  • Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS
  • Uszczelnianie podłoży pod okładziny posadzek w technologii ATLAS
  • Posadzki z płytek ceramicznych w technologii ATLAS
  • Posadzki z płytek gresowych w technologii ATLAS
  • Posadzki z płytek z kamienia naturalnego w technologii ATLAS
  • Okładziny schodów z płytek gresowych w technologii ATLAS

Wydanie I, Koszalin 2008 r.

 

KNR K-33 - Roboty elewacyjne w technologii ATLAS

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów GRUPY ATLAS

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Złożone systemy izolacji cieplnej ścian budynków w technologii ATLAS
  • Przygotowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej ATLAS
  • Przyklejenie płyt styropianowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS ETICS – ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER
  • Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego w systemie izolacji cieplnej ATLAS XPS
  • Przyklejenie płyt z wełny mineralnej w systemie izolacji cieplnej ATLAS ROKER
  • Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w systemach ATLAS ETICS – ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER
  • Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego za pomocą dybli plastikowych w systemie ATLAS XPS
  • Przymocowanie płyt z wełny mineralnej w systemie izolacji cieplnej ATLAS ROKER
  • Ochrona narożników wypukłych, montaż akcesoriów w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS – STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ALTAS ROKER
  • Wykonanie warstwy zbrojącej w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS – STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER
  • Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych ATLAS CERMIT PS, SN, SN-MAL i DR na gotowym podłożu
  • Wykonanie tynków akrylowych ATLAS CERMIT N i R na gotowym podłożu
  • Wykonanie tynków silikatowych ATLAS SILKAT N i R na gotowym podłożu
  • Wykonanie tynków silikonowych ATLAS SILKON N i R na gotowym podłożu
  • Wykonanie tynków mozaikowych ATLAS DEKO M na gotowym podłożu
 • Roboty malarskie w technologii ATLAS
  • Przygotowanie powierzchni do malowania w technologii ATLAS
  • Malowanie elewacji farbą akrylową ATLAS ARKOL E
  • Malowanie elewacji farbą silikatową ATLAS ARKOL S
  • Malowanie elewacji farbą silikonową ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL
 • Ochrona mikrobiologiczna budynków w technologii ATLAS
  • Zabezpieczenie mikrobiologiczne elewacji preparatem grzybobójczym ATLAS MYKOS
  • Impregnacja elewacji preparatem hydrofobizującym ATLAS SILSTOP

Wydanie I, Koszalin 2009 r.

 

KNR K-35 - Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers

Katalog zawiera nakłady nakłady rzeczowe na wykonanie hydroizolacji i uszczelnień w systemie Remmers.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
 • Wykonanie fasety uszczelniającej
 • Uszczelnienie muru w strefie cokołu
 • Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych
 • Przeciwwilgociowa izolacja posadzek
 • Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych
 • Izolacja termiczna ścian fundamentowych
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości,
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze o twardości cegły klinkierowej,
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego,
 • Wykonanie fasety uszczelniającej
 • Uszczelnienie posadzki w piwnicy
 • Uszczelnienie ścian piwnic od wewnątrz
 • Przygotowanie podłoża pod tynki
 • Tynki renowacyjne
 • Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach
 • Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
 • Izolacja przeciwwodna na balkonach i tarasach pod izolacją termiczną i jastrychem cementowym
 • Izolacja przeciwwodna na balkonach i tarasach bezpośrednio pod okładziną ceramiczną
 • Naprawa betonu – iniekcje ciśnieniowe suchych rys w elementach betonowych
 • Naprawa betonu – antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia
 • Naprawa betonu – ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC
 • Naprawa betonu – szpachlowanie powierzchni i wykonanie akrylowej powłoki ochronnej

Wydanie I, Koszalin 2008 r.

KNR K-36 - Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie

Katalog zawiera nakłady nakłady rzeczowe na wykonanie hydroizolacji i uszczelnień w systemie MC-Bauchemie.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Izolacje z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej Oxal DS-flex,
 • Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej zaprawy odpornej na działanie siarczanów Oxal DS-HS,
 • Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli,
 • Izolacje przeciwwilgociowe,
 • Prace uszczelniające przy dachach, na płytach falistych, papie dachowej, ołowiu, cynku itp.,
 • Wypełnienie spoin wewnętrznych, zewnętrznych poziomych, pionowych i sufitowych,
 • Wypełnienie spoin masą silikonową, akrylową, na bazie polimerów,
 • Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze,
 • Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej i ciśnieniowej,
 • Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych,
 • Tynki renowacyjne Oxal wykonywane ręcznie i mechanicznie,
 • Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie, malowanie,
 • Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Nisiwa SN,
 • Czyszczenie ręczne, strumieniowo-ścierne, hydrościerne i strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych, zbrojenia i elementów stalowych,
 • Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw,
 • Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw,
 • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną warstwą sczepną,
 • Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych,
 • Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą drobnoziarnistą,
 • Wykonanie podlewek i wypełnień,
 • Zabezpieczenie antygraffiti – system trwały, średnio trwały i tymczasowy.

Wydanie I, Koszalin 2008 r.

 

KNR K-37 - Cementacja rurociagów, remont kanałów metodą "rękawa"

Cementacja rurociągów, remont kanałów metodą „rękawa”

 • Cementacja rurociągów
  • Czyszczenie hydrodynamiczne z osadu o grubości warstwy 5mm wewnętrznych powierzchni rurociągów stalowych
  • Inspekcja Video i pomiary odległości w rurociągach
  • Wycięcie otworu w rurociągu stalowym
  • Cementowanie mechaniczne warstwą o grubości 6mm wewnętrznych powierzchni rurociągów stalowych
  • Zamknięcie otworu w rurociągu stalowym
  • Cementowanie mechaniczne warstwą grubości 6mm wewnętrznych powierzchni kanałów tłocznych
 • Remont kanałów metodą „rękawa”
  • Frezowanie ostrych krawędzi i nierówności wewnętrznych powierzchni istniejącego kanału
  • Montaż rękawa z tkaniny żelowanej w istniejących kanałach
  • Odcięcie i oczyszczenie końcówek rękawa po zakończeniu procesu wygrzewu
  • Wycinanie otworów w wykładzinie (rękawie) kanału w miejscach włączeń kanałów bocznych
  • Montaż łączników kanał-przyłącze z tkaniny żelowanej wewnątrz kanału
KNR K-38 - Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie okablowania struktu­ralnego (sieci komputerowych i telefonicznych) w budynkach

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Szkieletowe okablowanie strukturalne (układanie kabla pomiędzy punktami dystrybucyjnymi)
 • Poziome okablowanie strukturalne (układanie kabla do gniazda użytkownika)
 • Dodatki ? zależnie od miejsca układania kabli
 • Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych
 • Mechaniczne łączenie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych
 • Montaż mechaniczny złącza światłowodowego z polerowaniem
 • Montaż mechaniczny złącza i gniazda światłowodowego bez polerowania
 • Montaż na skrętce 4-parowej modułu RJ45 i złacza krawędziowego
 • Gniazda abonenckie (użytkownika)
 • Szafy dystrybucyjne 19″
 • Panele światłowodowe 19”
 • Panele krosowe 19″ niewyposażone
 • Panele krosowe 19″ wyposażone
 • Panele krosowe w systemie XC
 • Panele telefoniczne RJ45
 • Rozszycie kabla wieloparowego
 • Montaż systemu EtherSeal (IP67)
 • Montaż systemu monitorującego AMPTRAC
 • Montaż systemu dla centrów przetwarzania danych DataCenter
 • Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
 • KrosowanieWydanie I, Koszalin 2010 r.
KNR K-39 - Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem produktów i rozwiązań firmy P.W. FAST Sp. z o.o.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Przygotowanie podłoża
 • Przyklejenie płyt styropianowych i z wełny mineralnej
 • Przyklejenie płyt lamelowych z wełny mineralnej
 • Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą łączników mechanicznych
 • Wykonanie warstwy zbrojonej
 • Wykonanie cienkowarstwowych tynków polimerowo-mineralnych, tynków akrylowych, tynków mozaikowych, tynków siloksanowych, tynków silikatowych, tynków silikonowych na gotowym podłożu
 • Wykonanie cienkowarstwowych tynków akrylowych, siloksanowych, silikonowych na gotowym podłożu metodą natrysku mechanicznego
 • Montaż profili elewacyjnych, listwy, podparapetniki, gzymsy, zworniki
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie ETICS FAST SA z: akrylową wyprawą tynkarską, siloksanową wyprawą tynkarską, silikonową wyprawą tynkarską, mozaikową wyprawą tynkarską
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie ETICS FAST SM z:
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikatową powłoką malarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikonową powłoką malarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i siloksanową powłoką malarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i akrylową powłoką malarską
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie ETICS FAST W z:
  • silikatową wyprawą tynkarską
  • silikonową wyprawą tynkarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikatową powłoką malarską
  • polimerowo-mineralną wyprawą tynkarską i silikonową powłoką malarską
 • Przygotowanie podłoży pod elewacyjną powłokę malarską
 • Malowanie powierzchni zewnętrznych przy użyciu pędzla, wałka lub natryskiem mechanicznymWydanie I, Koszalin 2010 r.
KNR K-40 - Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych występujących podczas wykonywania okablowania strukturalnego w budownictwie ogólnym

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Osadzanie kołków i przepustów
  • Osadzenie kołków
  • Osadzenie przepustów w ścianach z gazobetonu
  • Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych
  • Osadzenie przepustów w ścianach betonowych
  • Osadzenie przepustów w stropach z gazobetonu
  • Osadzenie przepustów w stropach ceramicznych
  • Osadzenie przepustów w stropach betonowych
  • Wykucie bruzd o głębokości do 5 cm w ścianach
 • Montaż konstrukcji wsporczych, kanałów instalacyjnych, koryt i drabinek kablowych
  • Montaż konstrukcji wsporczych
  • Montaż drabinek i koryt kablowych
  • Montaż kanałów instalacyjnych z PCW

Wydanie I, Koszalin 2010 r.

 

 

KNR K-41 - Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Pagel

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów PAGEL POLSKA.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Podlewki pod maszyny, urządzenia i elementy konstrukcyjne
  • Wykonanie podlewek:
   • zaprawą PAGEL V1/10,
   • wysokowytrzymałą zaprawą PAGEL V1/60HF,
   • szybkowiążącą zaprawą PAGEL V2/10,
   • zaprawą PAGEL V2/40,
   • zaprawą PAGEL V2/80,
   • zaprawą PAGEL V2/160,
   • zaprawą z włóknami stalowymi PAGEL V1A/40,
   • zaprawą PAGEL V1A/80,
   • błyskawiczną zaprawą PAGEL VB3,
   • zaprawą bazaltową PAGEL V15/30,
   • zaprawą PAGEL V15/50,
   • zaprawą PAGEL V15/80,
   • zaprawą bazaltową z włóknami stalowymi PAGEL V1A15/30,
   • zaprawą PAGEL V1A15/50,
  • Wykonanie podbić zaprawą PAGEL V14/10, zaprawą PAGEL V14/40, zaprawą PAGEL V14/80
 • Przygotowanie powierzchni betonowych
  • Czyszczenie ręczne i strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
  • Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych
  • Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw
 • Naprawy konstrukcji betonowych:
  • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych
  • Wykonanie warstwy sczepnej w systemach naprawczych konstrukcji betonowych
  • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych:
   • zaprawą PAGEL MS20 ? system naprawczy PCC
   • zaprawą PAGEL MH80 ? system naprawczy PCC-I
   • metodą natrysku mokrego lub suchego zaprawą PAGEL SP20 ? system naprawczy SPCC
 • Naprawy konstrukcji betonowych zbiorników na wodę pitną
  • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych
  • Wykonanie warstwy sczepnej ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych
  • Wykonanie warstwy szpachlowej powierzchni betonowych zaprawą PAGEL TW05 i zaprawą PAGEL TW10
  • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych metodą natrysku mokrego i suchego
 • Naprawy konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną
  • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną
  • Wykonanie warstwy sczepnej ? w systemach naprawczych konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną
  • Wykonanie warstwy szpachlowej powierzchni betonowych zaprawą PAGEL KA05
  • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych ? system naprawczy PCC
  • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych metodą natrysku mokrego zaprawą lub suchego ? system naprawczy SPCC
 • Ochrona powierzchni betonowych
  • Zabezpieczenie powierzchni betonowych farbą ochronną O2C lub O2DE
  • Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą drobnoziarnistą MS05
 • Posadzki przemysłowe
  • Roboty przygotowawcze
  • Jastrych przemysłowy z granulatem żelaza PAGEL P2FE, z twardym tworzywem PAGEL P40, samopoziomujący PAGEL FE20
  • Podłoga przemysłowa z włóknami stalowymi PAGEL P3A
 • Iniekcje ciśnieniowe
  • Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mieszankami iniekcyjnymi
  • Wypełnienie pustek pod posadzkami i podłożami betonowymi, wypełnianie spoin i ubytków w betonie

Wydanie I, Koszalin 2010 r.

 

 

KNR K-42 - Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Podbudowy
  • podbudowy i warstwy wyrównawcze z betonu asfaltowego (AC)
  • podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
  • podbudowy i warstwy wiążące z betonu asfaltowego o wysokim stopniu sztywności (AC WMS)
 • Nawierzchnie
  • z betonu asfaltowego (AC) – warstwa wiążąca i ścieralna
  • z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) – warstwa ścieralna
  • z asfaltu porowatego (PA) – warstwa wiążąca i ścieralna
  • z asfaltu lanego (MA) – warstwa wiążąca i ścieralna
  • cienkowarstwowe z betonu asfaltowego (BBTM) – warstwa ścieralna
  • bitumiczne z destruktu pofrezowego

Wydanie I, Koszalin 2011 r.

KNR K-43 - Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów IZOHAN Sp. z o.o.

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Hydroizolacje w nowym budownictwie
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
  • wykonanie fasety uszczelniającej
  • hydroizolacja muru w strefie cokołowej
  • przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i niespiętrzającej się wody infiltracyjnej
  • przeciwwodna izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach spiętrzającej się wody infiltracyjnej i wywierającej ciśnienie
  • przeciwwilgociowa i przeciwwodna izolacja posadzek
  • izolacja termiczna ścian fundamentowych
  • uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
 • Hydroizolacje w starym budownictwie ? roboty remontowe
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z betonu
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego
  • wykonanie fasety uszczelniającej
  • uszczelnienie posadzki w piwnicy
  • uszczelnienie ścian piwnic od wewnątrz

Wydanie I, Koszalin 2011 r.

KNR K-44 - Przekrycia stropowe w systemach KONBET

Systemy stropowe KONBET

 • Nadporoża strunobetonowe
  • Montaż nadproży strunobetonowych KONBET
 • Lekki strop panelowy SMART
  • Lekki strop panelowy
  • Wieńce monolityczne w stropach SMART
 • Stropy gęstożebrowe TERIVA KONBET FAMILY
  • Monlityczno-prefabrykowane stropy gęstożebrowe TERIVA KONBET FAMILY
  • Wieńce monolityczne w stropach TERIVA
  • Zbrojenie podporowe
 • Strop ze sprężonych płyt kanałowych KONBET SPK
  • Strop ze sprężonych płyt kanałowych KONBET SPK
  • Wieńce monolityczne w stropach ze sprężonych płyt kanałowych KONBET SPK
KNR K-45 - System odwodnienia dachu RHEINZINK

System odwodnienia dachu RHEINZINK

 • System odwodnienia dachu RHEINZINK
  • Montaż rynien półokrągłych
  • Montaż rynien prostokątnych
  • Montaż rur spustowych okrągłych
  • Montaż rur spustowych kwadratowych
 • Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK
  • Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej
  • Obróbki przebić dachowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej
  • Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej wykonane z gotowych paneli na rąbek
KNR K-45r11 - System odwodnienia dachu i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w technologii RHEINZINK

W tablicach katalogu ujęto:

 • System odwodnienia dachu RHEINZINK:
  • montaż rynien półokrągłych
  • montaż rynien prostokątnych
  • montaż rur spustowych okrągłych
  • montaż rur spustowych kwadratowych
 • Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK:
  • obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK
  • obróbki przebić dachowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK
  • obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK wykonane z gotowych paneli na rąbek

Wydanie I, Koszalin 2011 r.

 

KNR K-46 - Roboty budowlane w technologii Kreisel

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w technologii Kreisel

W tablicach katalogu ujęto:

 • Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków TURBO:
  • przygotowanie podłoża
  • przyklejenie i mocowanie płyt styropianowych
  • ochrona narożników wypukłych, montaż akcesoriów
  • wykonanie tynków na gotowym podłożu: mineralnych cienkowarstwowych, akrylowych, silikatowych, silikonowych, silikatowo-silikonowych, mozaikowych
 • Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków TURBO-W:
  • przygotowanie podłoża
  • przyklejenie i mocowanie płyt wełny mineralnej
  • ochrona narożników wypukłych, montaż akcesoriów
  • wykonanie tynków na gotowym podłożu: mineralnych cienkowarstwowych, silikatowych, silikonowych, silikatowo-silikonowych
  • wykonanie natryskowej powłoki malarskiej w systemie ocieplenia stropów TURBO-W
 • Roboty malarskie:
  • malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
  • malowanie powierzchni zewnętrznych
 • Tynki i gładzie:
  • tynki cementowo-wapienne białe, wykonywane mechanicznie grubości 5 mm z zaprawy tynkarskiej TYNK 511L
  • tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 i GIPS 651L
  • tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 5 mm z zaprawy TYNK 500
  • tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 15 mm z zaprawy TYNKU MASZYNOWEGO 501, 502L i 561
  • gładzie jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, na ościeżach, biegach i spocznikach z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601 i PODGŁADŹ 602
  • gładzie jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, na ościeżach, biegach i spocznikach z gładzi szpachlowej GIPSEL PLUS 603
  • gładzie jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, na ościeżach, biegach i spocznikach z gładzi WAPIENNEJ 660 i UNIWERSALNEJ EMENTOWO-WAPIENNEJ 662
 • Czyszczenie, usuwanie pleśni, ochrona i konserwacja elementów budowlanych.
 • Podkłady pod posadzki:
  • warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej WYLEWKA 420
  • warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej RENOGRUNT 411 oraz samopoziomującej szybkowiążącej RENOGRUNT 410 i RENOGRUNT 412
  • podkład pod posadzki z zaprawy cementowej POZJASTR 440, zaprawy PODKŁAD CEMENTOWY M15 441, zaprawy POSADZKA CEMENTOWA 442, a także zapraw samopoziomujących WYLEWKA ANHYDRYTOWA 400 i WYLEWKA ANHYDRYTOWA 401
 • Uszczelnienie i izolacje:
  • wykonanie izolacji z zapraw uszczelniających BUDOSZCZEL-H 810 oraz AQUASZCZEL 820
  • wykonanie izolacji z folii w płynie FOLBIT 800
 • Roboty murowe:
  • ściany budynków: z cegły pełnej, klinkierowej i dziurawki, z pustaków SZ i MAX, z bloczków betonu komórkowego, z ceramiki poryzowanej
  • ścianki działowe, ścianki działowe z bloków SILKA E8, E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
  • ściany z bloków SILKA E15, E18, E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
 • Renowacja:
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły, w murze betonowym oraz w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego, dla murów o grubości od 20 do 60 cm:
  • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły, betonu oraz w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego dla murów o grubościach: od 20 do 50 cm, od 50 do 80 cm, powyżej 80 cm
  • przygotowanie podłoża pod tynki – warstwa sczepna (obrzutka)
  • tynki renowacyjne: wykonywane ręcznie i mechanicznie – wykończenie powierzchni
 • System naprawy betonów:
  • czyszczenie powierzchni betonowych: ręczne, strumieniowo-ścierne, hydrościerne, strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
  • czyszczenie zbrojenia i elementów stalowych: ręczne i odtłuszczenia, strumieniowo-ścierne
  • wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw: ręczne i mechaniczne
  • zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną warstwą sczepną
  • ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą 5-50mm
  • wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą drobnoziarnistą
 • Okładziny ścian:
  • przygotowanie podłoża pod okładziny ścian
  • okładziny ścian płytkami ceramicznymi, płytkami kamionkowymi GRES, płytkami z kamienia naturalnego
  • okładziny słupów, ościeży, półek i parapetów płytkami ceramicznymi, płytkami kamionkowymi GRES, płytkami z kamienia naturalnego
 • Okładzinowe roboty posadzkarskie:
  • przygotowanie podłoża pod okładziny posadzek
  • posadzki z płytek ceramicznych, płytek kamionkowych GRES, płytek z kamienia naturalnego
  • okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES

Wydanie I, Koszalin 2011 r.

 

KNR K-47 - Kanaly, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych

Kanały, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych

 • Kanały i przepusty z rur falistych
  • Kanały i przepusty z rur z blach falistych typu HelCor o przekroju kołowym
  • Łączenie rur z blach falistych typu HelCor o przekroju kołowym – złączka karbowana
  • Łączenie rur z blach falistych typu HelCor o przekroju kołowym – złączka gładka
  • Kanały i przepusty z rur z blach falistych typu HelCor o przekroju łukowo-kołowym (kroplistym)
  • Łączenie rur z blach falistych typu HelCor o przekroju łukowo- kołowym (kroplistym)
 • Tunele, przejazdy, przejścia, mosty, wiadukty z blach falistych
  • Przejścia i przejazdy podziemne, reliningi z blach falistych typu MultiPlate 200x55mm
  • Przepusty, mosty, reliningi z blach falistych typu MultiPlate o przekroju łukowo-kołowym zamkniętym typu VC
  • Przepusty, mosty, tunele serwisowe, reliningi z blach falistych typu MultiPlate o przekroju kołowym zamkniętym typu VM
  • Wiadukty, tunele z blach falistych typu MultiPlate
  • Mosty, wiadukty z blach falistych typu MultiPlate o przekroju łukowym otwartym typu VA
  • Przepusty, mosty, wiadukty, tunele z blach falistych typu MultiPlate
  • Mosty, wiadukty, tunele z blach falistych typu MultiPlate o przekroju łukowym otwartym
  • Mosty, wiadukty, reliningi z blach falistych typu MultiPlate o przekroju skrzynkowym otwartym typu BC
 • Mosty, tunele, wiadukty, z blach falistych grubych
  • Mosty, wiadukty, tunele, przepusty z blach falistych typu SUPERCOR
 • Konstrukcje uzupełniające
  • Fundamenty pod konstrukcjami z blach falistych typu SUPERCOR
  • Użebrowanie wzmacniające konstrukcje z blach falistych 381x140mm typu SUPERCOR
  • Wieńce żelbetowe na brzegach konstrukcji z blach falistych typu SUPERCOR
KNR K-48 - Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów

W tablicach katalogu ujęto m.in.:

 • Odwodnienia dróg i placów
  • Odwodnienie liniowe typu ACO
  • Ściek uliczny z kostki betonowej
  • Ściek uliczny podchodnikowy trapezowy
  • Ściek uliczny podchodnikowy korytkowy
  • Ściek drogowy skarpowy z elementów prefabrykowanych skrzynkowych trapezowych
  • Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej w rowach
  • Drenaż francuski w gotowym wykopie
 • Urządzenia podczyszczające wody opadowe
  • Montaż osadników wód opadowych
  • Montaż separatorów dla wód opadowych

Wydanie I, Koszalin 2011 r.

KNR K-49 - Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX

Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX

 • Roboty murowe w systemie Porotherm Profi
  • Ściany zewnętrzne jednowarstwowe na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
  • Ściany zewnętrzne do docieplenia i konstrukcyjne na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
  • Ściany trójwarstwowe na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
  • Ścianki działowe na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
  • Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy dla ścian za zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
 • Roboty murowe w systemie Porotherm DRYFIX
  • Ściany zewnętrzne jednowarstwowe na zaprawie Porotherm DRYFIX
  • Ściany zewnętrzne do docieplenia i konstrukcyjne na zaprawie Porotherm DRYFIX
  • Ściany trójwarstwowe na zaprawie Porotherm DRYFIX
  • Ścianki działowe na zaprawie Porotherm DRYFIX
  • Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy dla ścian za zaprawie Porotherm DRYFIX
KNR K-49r12 - Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX

Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX

 • Roboty murowe w systemie Porotherm Profi
  • Ściany zewnętrzne jednowarstwowe na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
  • Ściany zewnętrzne do docieplenia i konstrukcyjne na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
  • Ściany trójwarstwowe na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
  • Ścianki działowe na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
  • Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy dla ścian za zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi
 • Roboty murowe w systemie Porotherm DRYFIX
  • Ściany zewnętrzne jednowarstwowe na zaprawie Porotherm DRYFIX
  • Ściany zewnętrzne do docieplenia i konstrukcyjne na zaprawie Porotherm DRYFIX
  • Ściany trójwarstwowe na zaprawie Porotherm DRYFIX
  • Ścianki działowe na zaprawie Porotherm DRYFIX
  • Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy dla ścian za zaprawie Porotherm DRYFIX
KNR K-49r15 - Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX

Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX
<ul>
<li>Roboty murowe w systemie Porotherm Profi
<ul>
<li>Ściany zewnętrzne jednowarstwowe na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi</li>
<li>Ściany zewnętrzne do docieplenia i konstrukcyjne na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi</li>
<li>Ściany trójwarstwowe na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi</li>
<li>Ścianki działowe na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi</li>
<li>Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy dla ścian za zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi</li>
</ul>
</li>
<li>Roboty murowe w systemie Porotherm DRYFIX
<ul>
<li>Ściany zewnętrzne jednowarstwowe na zaprawie Porotherm DRYFIX</li>
<li>Ściany zewnętrzne do docieplenia i konstrukcyjne na zaprawie Porotherm DRYFIX</li>
<li>Ściany trójwarstwowe na zaprawie Porotherm DRYFIX</li>
<li>Ścianki działowe na zaprawie Porotherm DRYFIX</li>
<li>Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy dla ścian za zaprawie Porotherm DRYFIX</li>
</ul>
</li>
</ul>

KNR K-50 - Roboty murowe w technologii Silka Tempo

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w technologii Silka Tempo

W tablicach katalogu ujęto:

Roboty murowe w technologii Silka Tempo:

 • Nakłady na murowanie pierwszej warstwy ścian z bloków Silka Tempo
 • Ściany z bloków Silka Tempo na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
 • Warstwy wieńczące i powierzchnie uzupełniające ścian z bloków Silka Tempo grubości 24 cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
 • Warstwy wieńczące i powierzchnie uzupełniające ścian z bloków Silka Tempo grubości 15 cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
 • Otwory w ścianach murowanych
 • Nadproża

Wydanie I, Koszalin 2013 r.

 

KNR K-51 - Roboty budowlane w technologii Izolex

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w technologii Izolex

W tablicach katalogu ujęto:

 • Pokrycia dachowe:
  • Naprawy istniejących pokryć dachowych
  • Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej w systemach ocieplania dachów
  • Mocowanie poprzez przyklejanie obróbek blacharskich
  • Pokrycia bezspoinowe na warstwie papy
  • Renowacja pokryć papowych
  • Krycie dachów betonowych papą
 • Izolacje pomieszczeń mokrych:
  • Wykonanie hydroizolacji z zaprawy oraz płynnej folii
  • Wykonanie hydroizolacji na podłożu z płyt drewnopochodnych
  • Montaż akcesoriów
 • Izolacje balkonów i tarasów:
  • Wykonanie hydroizolacji pod warstwą dociskową
  • Wykonanie hydroizolacji pod wylewki spadkowe
  • Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej
 • Izolacje podziemnych części budynków:
  • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
  • Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych
  • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłóg
  • Wykonanie izolacji przeciwwodnej podłóg
  • Przyklejenie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych
 • Hydroizolacje w zastosowaniach specjalnych:
  • Wykonanie hydroizolacji przeciwwodnej basenów, zbiorników, oczek wodnych
 • Okładziny ścian:
  • Przygotowanie podłoża pod okładziny ścian
  • Okładziny ścian płytkami ceramicznymi, kamionkowymi GRES oraz z kamienia naturalnego
 • Okładziny posadzek:
  • Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzek
  • Posadzki z płytek ceramicznych, kamionkowych GRES oraz z kamienia naturalnego
 • Naprawy konstrukcji betonowych:
  • Czyszczenie powierzchni betonowych
  • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją
  • Wykonanie warstwy sczepnej
  • Wypełnianie ubytków powierzchni betonowych zaprawą
 • Chemoodporne powłoki ochronne na powierzchniach betonowych:
  • Przygotowanie powierzchni
  • Wykonanie powłoki ochronnej

Wydanie I, Koszalin 2016 r.

KNR K-52 - Montaż systemów fotowoltaicznych

Montaż systemów fotowoltaicznych

 • Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach płaskich (nakłady na 1 kpl)
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach płaskich (nakłady na 1m2)
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach stromych (nakłady na 1 kpl)
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach stromych (nakłady na 1m2)
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na elewacji (nakłady na 1 kpl)
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na elewacji (nakłady na 1 m2)
 • Montaż paneli fotowoltaicznych (w poziomie gruntu) (nakłady na 1 kpl)
 • Montaż paneli fotowoltaicznych (w poziomie gruntu) (nakłady na 1 m2)
KNR K-53 - Nawierzchnie z tworzyw sztucznych

Nawierzchnie z tworzyw sztucznych

 • Nawierzchnie do sal gimnastycznych (płyty zwykłe, płyty prostokątne po ciężary, płyty typu puzzle)
  • Montaż nawierzchni sal gimnastycznych z płyt gumowych prostokątnych
  • Nawierzchnia sal gimnastycznych z płyt gumowych typu puzzle
  • Nawierzchnia sal gimnastycznych z mat gumowych w rolce z granulatu
  • Dodatkowa podbudowa amortyzacyjna i inne elementy gumowe w salach gimnastycznych
 • Nawierzchnie boisk i placów zabaw (z płyt gumowych, mieszanki gumy i poliuretanu, z tworzyw sztucznych)
  • Nawierzchnie boisk i placów zabaw z płyt gumowych
  • Nawierzchnie boisk i placów zabaw monolityczne przepuszczalne
  • Nawierzchnie boisk i placów zabaw monolityczne nieprzepuszczalne
  • Elementy placów zabaw z tworzyw sztucznych
 • Podłoga w stajniach z płyt gumowych
  • Podłoga w stajniach z płyt gumowych
KNR K-54 - Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach

Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach

 • Okładziny elewacji z desek i płyt włókno-cementowych
  • Okładziny z desek włókno-cementowych
  • Okładziny z płyt włókno-cementowych
 • Okładziny elewacji z płyt z włókien bazaltowych
  • Okładziny elewacji z płyt z włókien bazaltowych
 • Fasady szklane
  • Fasada szklana na podkonstrukcji aluminiowej słupowo-ryglowej mocowana listwami dociskowymi
  • Fasada strukturalna ze szkła na podkonstrukcji aluminiowej słupowo-ryglowej
  • Fasada ze szkła ma podkonstrukcji stalowej mocowana śrubami
 • Okładziny elewacji z blachy aluminiowej
  • Okładziny elewacji z blachy aluminiowej
 • Okładziny elewacji z blachy miedzianej
  • Okładziny elewacji z blachy miedzianej
 • Okładziny elewacji z płyt poliwęglanowych
  • Okładziny elewacji z płyt poliwęglanowych na podkonstrukcji aluminiowej
KNR K-55 - Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX

Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX

W tablicach katalogu ujęto:

 • Naprawy konstrukcji betonowych balkonów i tarasów, loggii
  • Czyszczenie ręczne, strumieniowo-ścierne, hydrościerne i strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych
  • Mechaniczne wyrównanie powierzchni betonu
  • Ręczne i mechaniczne skucie i wykucie betonu wokół skorodowanego zbrojenia 
lub elementów stalowych w miejscu naprawy
  • Czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych
  • Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych
  • Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i elementów stalowych przy naprawie konstrukcji betonowych
  • Reprofilacja ubytków powierzchni betonowych zaprawą naprawczą
  • Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawą szpachlową
 • Jastrychy cementowe na przygotowanym podłożu na balkonach, tarasach, loggiach
  • Jastrych cementowy z zaprawy BOLIX PC, BOLIX PC-S, BOLIX PC-B
  • Termoizolacja i wykonanie warstwy paroizolacyjnej na balkonach, tarasach, loggiach
 • Profile i obróbki krawędziowo-okapowe, 
uszczelnienie i hydroizolacja balkonu, tarasu, loggi
  • Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych PAL-100, PAL, PAL-R, PAL-E
  • Montaż obróbki krawędziowo-okapowej ze stali kwasoodpornej
  • Wklejenie taśm uszczelniających
  • Wykonanie hydroizolacji z masy BOLIX HYDRO DUO
 • Okładzinowe roboty posadzkarskie 
na balkonach, tarasach, loggiach
  • Posadzki z płytek

Wydanie I, Koszalin 2018 r.

 

KNR K-56 - Złożone systemy ociepleń CAPATECT oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii CAPAROL

Złożone systemy ociepleń CAPATECT oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii CAPAROL

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie złożonych systemów ociepleń CAPATECT oraz robót wykończeniowych na elewacjach w technologii CAPAROL

W tablicach katalogu ujęto:

 • Roboty budowlane przy wykonywaniu systemów ociepleń CAPATECT w technologii Caparol
  • Przyklejenie płyt: ze styropianu, elewacyjnej i lamelowej wełny mineralnej Montaż profili elewacyjnych
  • Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych, wełny mineralnej za pomocą łączników mechanicznych
  • Wykonanie warstwy zbrojonej
  • Mineralne wyprawy tynkarskie Capatect wykonywane na gotowym
podłożu
  • Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu
  • Warstwa wykończeniowa MeldorferR Anstazmortel 080
 • Złożone systemy ociepleń CAPATECT 
w technologii Caparol
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie Capatect MW
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie Capatect EPS
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie Capatect Standard A
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie Capatect Standard B
  • Ocieplenie ścian budynków w systemie Capatect Original MeldorferR
 • Elewacyjne roboty malarskie w technologii 
Caparol
  • Przygotowanie podłoża pod elewacyjne powłoki malarskie silikonowo-akrylowe
  • Malowanie powierzchni zewnętrznych farbami silikonowymi, dyspersyjnymi, elastycznymi, z efektem dekoracyjnym
  • Przygotowanie podłoża i malowanie powierzchni zewnętrznymi farbami silikatowymi
 • Czyste fasady – renowacja elewacji porośniętych glonami
  • Przygotowanie podłoża
  • Renowacja elewacji poprzez malowanie farbą silikonową
 • Tynki cementowo-wapienne wykonywane maszynowo
  • Wykonanie obrzutki cementowej zaprawą Caparol Obrzutka Cementowa
  • Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zaprawy Caparol Universal i Caparol Interior

Wydanie III, Koszalin 2024 r.

KNR K-57 - Krycie dachów i fasad łupkiem naturalnym
 • Roboty przygotowawcze
  • Wykonanie szalunku pod przykrycie łupkiem
  • Mocowanie membrany dachowej lub papy
  • Montaż kontrłat
  • Montaż łat
 • Krycie dachów łupkiem
  • Wykonanie połaci dachowych
  • Dodatkowe nakłady
 • Krycie fasad łupkiem
  • Wykonanie fasad
  • Dodatkowe nakłady na obróbkę brzegów, narożników
KNR K-58 - Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX

Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX

Katalog obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem materiałów BOLIX

W tablicach katalogu ujęto:

 • Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX:
  • Przyklejenie płyt styropianowych i z wełny mineralnej
  • Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych
  • Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych i z wełny mineralnej
  • Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej
  • Wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy tynkarskiej
  • Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej
  • Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej
  • Wykonanie cienkowarstwowej silikonowo-akrylowej wyprawy tynkarskiej
  • Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej
  • Wykonanie cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej
 • Ochrona mikrobiologiczna budynków w systemie BOLIX COMPLEX
  • Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
  • Wykonanie powłoki malarskiej
 • Elewacyjne roboty malarskie w technologii BOLIX
  • Gruntowanie powierzchni zewnętrznych
  • Malowanie powierzchni zewnętrznych

Wydanie I, Koszalin 2013 r.

KNR K-59 - Kotwy i szyny kotwiace w konstrukcjach betonowych i murowych

Kotwy i szyny kotwiące w konstrukcjach betonowych i murowych

 • Montaż kotew stalowych metodą wkręcania w nabój klejowy
 • Montaż tulei gwintowanych do obciążeń stałych metodą wkręcania w nabój klejowy
 • Kotwienie prętów zbrojeniowych metodą wkręcania w nabój klejowy
 • Montaż kotew stalowych
 • Montaż tulei gwintowanych do obciążeń stałych metodą wkręcania w zainiektowany otwór
 • Kotwienie prętów zbrojeniowych metodą wkręcania w zainiektowany otwór
 • Montaż kotew stalowych
 • Montaż szyn kotwiących stalowych prostych o brzegach gładkich z profili walcowanych na gorąco do obciążeń dynamicznych
 • Montaż szyn kotwiących stalowych prostych o brzegach gładkich z profili zimnogiętych do obciążeń stałych
 • Montaż szyn kotwiących stalowych prostych o brzegach zębatych z profili walcowanych na gorąco do obciążeń dynamicznych
 • Montaż szyn kotwiących stalowych
KNR K-60 - Krycie dachów w systemie BRAAS
 • Roboty przygotowawcze
  • Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania
  • Wykonanie deskowania
  • Mocowanie membrany dachowej lub papy
  • Montaż kontrłat
  • Montaż łat
  • Montaż ocieplenia nakrokwiowego BRAAS DivoDamm TOP
  • Montaż ocieplenia nakrokwiowego BRAAS DivoDamm KOMPAKT
 • Krycie dachu dachówką betonową
  • Wykonanie połaci dachowych z dachówki betonowej
  • Wykonanie kalenicy i grzbietu w dachu krytym dachówką betonową
  • Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów i załamań dachu oraz kalenic dachów pulpitowych
 • Krycie dachu dachówką ceramiczną
  • Wykonanie połaci dachowych
  • Dachy kryte dachówką ceramiczną profilowaną i płaską Turmalin
  • Dachy kryte dachówką ceramiczną Smaragd, karpiówką Opal i Opal żłobkowany
  • Obróbka okapów, kalenic oraz szczytów dachów
 • Montaż elementów wyposażenia dachów
  • Montaż wyposażenia okapu
  • Wykonanie połączenia ze ścianami, obróbka kominów
  • Montaż kosza
  • Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych
  • Montaż elementów komunikacji po dachu
  • Montaż wyłazów dachowych
 • Krycie dachu blachodachówką panelową
  • Wykonanie połaci z balchodachówki panelowej
  • Wykonanie kalenicy w dachu krytym blachodachówką panelową
  • Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym blachodachówką panelową
  • Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów oraz okapów dachów krytych blachodachówką panelową
 • System odwodnienia dachu
  • Montaż rynien dachowych
  • Montaż rur spustowych
 • System fotowoltaiczny Braas
  • Montaż systemu fotowoltaicznego Braas PV Premium, Braas PV InDax i Braas PV Standard
KNR K-61 - Czas pracy szalunków konstrukcji żelbetowych i betonowych

Praca deskowań systemowych konstrukcji żelbetowych i betonowych w trakcie dojrzewania betonu

 • Cement klasy CEM III (hutniczy)
 • Cement klasy CEM II (portlandzki z dodatkami)
 • Cement klasy CEM II (portlandzki bez dodatków)
 • Cement szybkotwardniejący glinowy
KNR K-62 - Obudowa płytowa przestawna CITYBOX ścian wykopów liniowych

Obudowa płytowa przestawna CITYBOX ścian wykopów liniowych

 • Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,8m
 • Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych o głębokości 4-5,2m
KNR K-63 - Obudowa płytowa przestawna MINIBOX ścian wykopów liniowych

Montaż obudowy płytowej przestawnej MINIBOX ścian wykopów liniowych o szerokości 1-2m i głębokości do 3m

KNR K-64 - Obudowa płytowa przestawna STANDARDBOX ścian wykopów liniowych

Obudowa płytowa przestawna STANDARDBOX ścian wykopów liniowych

 • Montaż obudowy płytowej przestawnej STANDARDBOX ścian wykopów liniowych o głębokości do 4,2m
 • Montaż obudowy płytowej przestawnej STANDARDBOX ścian wykopów liniowych o głębokości od 5,2 do 6,6m
KNR K-65 - Ścianki szczelne stalowe wwibrowywane
 • Wwibrowywanie ścianek szczelnych stalowych AU, PU, GU
 • Wwibrowywanie ścianek szczelnych stalowych AZ
 • Wwibrowywanie ścianek szczelnych stalowych LARSSEN, HOESCH
KNR K-66 - Obudowa płytowa słupowa OWS ścian wykopów liniowych

Montaż wraz z wykopem obudowy płytowo słupowej typu OWS ścian wykopów liniowych:

 • o szerokości od 1 m do 4 m
 • o głębokości od 2,4 m do 8,7 m
 • obudowy z płyt grubości od 100 mm do 150 mm
KNR K-67 - Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit
 • Bezspoinowe systemy ociepleń Ceresit Ceretherm
 • Bezspoinowe systemy ociepleń Ceresit Ceretherm Wool
 • Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit
 • Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit
 • Wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych
 • Systemy posadzkowe Ceresit
 • Roboty Montażowe
 • System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit
 • Tapetowanie
KNR-K 2-15 - Montaż rurociagów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metoda zaciskowa - uzupelnienie do KNR 2-15

Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową (uzupełnienie do KNR 2-15)

 • Montaż rurociągów z rur PERT łączonych metodą zaciskową nasuwaną w budynkach mieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur PEXc łączonych metodą zaciskową nasuwaną w budynkach mieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur PEXc-Al-PEXD łączonych metodą zaciskową nasuwaną w budynkach mieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur PERT łączonych metodą zaciskową nasuwaną w budynkach niemieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur PEXc łączonych metodą zaciskową nasuwaną w budynkach niemieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur PEXc-Al-PEXD łączonych metodą zaciskową nasuwaną w budynkach niemieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur PERT-Al-PERT łączonych metodą zaciskową zaprasowaną w budynkach mieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur PEX-Al-PEX łączonych metodą zaciskową zaprasowaną w budynkach mieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur PERT-Al-PERT łączonych metodą zaciskową zaprasowaną w budynkach niemieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur PEX-Al-PEX łączonych metodą zaciskową zaprasowaną w budynkach niemieszkalnych
 • Montaż rurociągów z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 łączonych metodą zaciskową
 • Montaż rurociągów z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4521 łączonych metodą zaciskową
 • Montaż rurociągów z rur stalowych cynkowanych galwanicznie łączonych metodą zaciskową
 • Montaż rurociągów z rur stalowych grubościennych PN EN 10255 z powłoką Zn-Ni łączonych metodą zaciskową
 • Montaż rurociągów miedzianych łączonych metodą zaciskową
KNR-K 2-15r16 - Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15

Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową (uzupełnienie do KNR 2-15)

 • Montaż rurociągów z rur PERT, PEXc, PEXC-Al.-PEHD łączonych metodą zaciskową
 • Montaż rurociągów z rur PERT-Al.-PERT, PEXc-Al.-PEXc łączonych metodą zaciskową
 • Montaż rurociągów z rur stalowych cynkowanych galwanicznie łączonych metodą zaciskową
 • Montaż rurociągów z rur stalowych ze stali nierdzewnej łączonych metodą zaciskową
 • Montaż rurociągów z rur stalowych grubościennych z powłoką Zn-Ni łączonych metodą zaciskową
 • Montaż rurociągów miedzianych łączonych metodą zaciskową
KNR-K 2-17 - Przewody wentylacyjne z płyt z wełny szklanej

Wykonanie i montaż przewodów wentylacyjnych z płyt wełny szklanej

 • Wykonanie i montaż przewodów wentylacyjnych z płyt wełny szklanej prostokątnych grubości 25mm i c.w. 85kg/m3
 • Wykonanie i montaż przewodów wentylacyjnych z płyt wełny szklanej prostokątnych grubości 25mm i c.w. 70-72kg/m3
 • Wykonanie i montaż przewodów wentylacyjnych z płyt wełny szklanej prostokątnych grubości 40mm i c.w. 65kg/m3
 • Wykonanie i montaż przewodów wentylacyjnych z płyt wełny szklanej prostokątnych grubości 50mm i c.w. 65kg/m3
 • Montaż wzmocnień obwodowych dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych z płyt z wełny szklanej
 • Montaż wzmocnień wzdłużnych i obwodowych dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych z płyt z wełny szklanej przy nadciśnieniu 501-800Pa
 • Montaż wzmocnień obwodowych dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych z płyt z wełny szklanej
 • Montaż wzmocnień wzdłużnych i obwodowych dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych z płyt z wełny szklanej przy podciśnieniu 501-800Pa
 • Montaż wzmocnień brzegowych dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych z płyt z wełny szklanej
 • Próba szczelności przewodów wentylacyjnych prostokątnych z płyt z wełny szklanej
KNR-K 2-31 - Elementy oznakowania i bezpieczenstwa ruchu - uzupełnienie do KNR 2-31
 • Oznakowanie pionowe
  • Konstrukcje wsporcze pod drogowskazy tablicowe, lustra drogowe i inne tablice
  • Montaż drogowskazów tablicowych
  • Montaż elektronicznych tablic informacyjnych
  • Słupki przeszkodowe
  • Słupki prowadzące, krawędziowe i blokujące
  • Lustra drogowe wypukłe i osłony przeciwolśnieniowe
  • Tablice kierujące i prowadzące
  • Tablice rozdzielające i tablice skrajni
  • Znaki o zmiennej treści z wyświetlaczami LED
  • Montaż lamp wczesnego ostrzegania i linii świetlnych
  • Montaż ekranu dźwiękochłonnego z płyt Pleksiglass
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • Balustrady i bariery zabezpieczające ruch pieszych
  • Bariery ochronne zabezpieczające ruch pojazdów
  • Osłony energochłonne
  • Progi podrzutowe i zwalniające
  • Azyle dla pieszych
  • Najazdy dla wózków inwalidzkich
 • Oznakowanie poziome
  • Oznakowanie chemoutwardzalne i termoplastyczne grubowarstwowe nakładane powłokowo
  • Oznakowanie chemoutwardzalne cienkowarstwowe natryskowe
  • Usuwanie zbędnego oznakowania poziomego metodami bezinwazyjnymi
  • Punktowe elementy świetlne w nawierzchni
  • Elementy bezpieczeństwa ruchu dla niewidomych
  • Montaż separatorów ruchu i ograniczników parkingowych z tworzyw sztucznych
  • Montaż rond z elementów gumowych
 • Elementy małej architektury
  • Montaż osłon metalowych do pni i systemu korzeniowego drzew
  • Montaż stojaków dla rowerów
  • Montaż stojaków dla motocykli
  • Montaż wiat przystankowych prefabrykowanych
  • Montaż wiat rowerowych prefabrykowanych
 • Elementy placu budowy
  • Montaż kładek dla pieszych
  • Montaż zapór drogowych prefabrykowanych
KNR-K 7-04 - Urządzenia oczyszczalni ścieków
 • Pompy i przenośniki ślimakowe
  • Pompy ślimakowe typu POS
  • Przenośniki ślimakowe typ PS
 • Stacje zlewcze i agregaty do oczyszczania ścieków
  • Stacje zlewcze ścieków fekalnych i komunalnych typ SZM
  • Agregaty typ AM do mechanicznego oczyszczania ścieków oraz punkty zlewne typ PZ
  • Punkty zlewne ścieków typ PZ
 • Urządzenia pomocnicze: kraty, sita, praski, zastawki i przelewy uchylne
  • Kraty płaskie typ K przeciwprądowe i współprądowe
  • Kraty taśmowe – gęste filtracyjne typ KT
  • Kraty schodkowe – gęste filtracyjne typ KGS
  • Sita ślimakowe (kraty gęste) typ SS
  • Praski do skratek typ RPI i RPII oraz praski z płuczką typ RPPI i RPPII
  • Zastawki kanałowe typu ZA i zastawki rozdzielcze typu ZAR
  • Przelewy uchylne typu PU
 • Wyposażenie płaskowników
  • Piaskowniki wirowe okrągłe
  • Zgarniacze piasku
  • Separatory piasku
  • Płuczki piasku typu PP I i PP
 • Wyposażenie osadników wstępnych i wtórnych
  • Zgarniacze osadu
 • Ulepszenia do przeróbki i higienizacji osadów
  • Mieszadła wolnoobrotowe zagęszczające typu MZ
  • Silosy typu SL do magazynowania wapna
  • Dozowniki typu D do podawania wapna
  • Mieszarki typu M do higienizacji osadów