Poprzez Instytut Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa wydajemy zbiór cen rynkowych przygotowanych przez ekspertów kosztorysowania z całej Polski.

Składa się z cen jednostkowych robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm (Euro-CPK), cen jednostkowych zagregowanych pozycji kosztorysowych (Euro-CRB) oraz cen materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego (Euro-MS).

Informatory EUROCENBUD służą do wyceny kalkulacji budowlanych uwzględniając koszty robocizny, użytych materiałów oraz sprzętu jak i kalkulacji wg cen scalonych pozycji kosztorysowych, branżowych robót i obiektów budowlanych.
Powiązanie kodów RMS z katalogami norm (KNR) w programie Rodos pozwala na sprawną i szybką wycenę kosztorysów sporządzonych w programie Rodos.

Zestaw cen czynników produkcji

EURO - RMS

Zawiera ponad 36 tys. cen czynników produkcji do sporządzania kalkulacji szczegółowych w układzie:
Robocizny: stawki minimalne, średnie i maksymalne w podziale na branże;
Materiałów: ceny minimalne, średnie, maksymalne i z kosztami zakupu;
Sprzętu: ceny minimalne, średnie, maksymalne i z kosztami jednorazowymi pracy sprzętu.

Wydawnictwo zawiera również wskaźniki narzutów Kp, Kz i Z.
Powiązanie cen RMS z pozycjami katalogów norm w programie RODOS pozwala na sprawną i szybką wycenę kosztorysu.

Cennik
netto brutto
ceny kwartalne 210,00 zł 258,30 zł
abonament roczny 850,00 zł 1045,50 zł

Eurocenbud wydawany jest w odstępach kwartalnych.
* Ceny dotyczą jednej licencji
** Cena brutto zawiera Vat 23%

Zestaw cen pozycji kosztorysowych

EURO - CPK

Ceny Pozycji Kosztorysowych to około 65 tys. cen zagregowanych na poziomie pozycji katalogowej. Zawiera ceny jednostkowe robót skalkulowanych w oparciu o najważniejsze katalogi nakładów rzeczowych.

Cennik
netto brutto
ceny kwartalne 120,00 zł 147,60 zł
abonament roczny 510,00 zł 627,30 zł

Eurocenbud wydawany jest w odstępach kwartalnych.
* Ceny dotyczą jednej licencji
** Cena brutto zawiera Vat 23%

Zestaw cen robót sanitarnych i drogowych

CRS, CRD

Ceny Robót Sanitarnych oraz Ceny Robót Drogowych to ponad 6 tys. cen jednostkowych skalkulowanych na podstawie norm z katalogów nakładów rzeczowych, a także wycen indywidulanych. W programie RODOS w każdym z cenników wyszczególniony jest zakres robót, składający się na ceny jednostkowe.

Cennik
netto brutto
ceny kwartalne (sanitarne) 130,00 zł 159,90 zł
abonament roczny (sanitarne) 430,00 zł 528,90 zł
ceny kwartalne (drogowe) 50,00 zł 61,50 zł
abonament roczny (drogowe) 160,00 zł 196,80 zł

Eurocenbud wydawany jest w odstępach kwartalnych.
* Ceny dotyczą jednej licencji
** Cena brutto zawiera Vat 23%

Zestaw cen obiektów sanitarnych i drogowych

COS, COD

Ceny Obiektów Sanitarnych oraz Ceny Obiektów Drogowych to około 2 tys. pozycji. Ceny zawierają średnie koszty wykonania robót w danym obiekcie. Określono w nich opis technologiczny wykonania obiektu i służą do szacowania kosztów inwestycji zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę na etapie planowania inwestycji.

Cennik
netto brutto
ceny kwartalne (sanitarne) 50,00 zł 61,50 zł
abonament roczny (sanitarne) 160,00 zł 196,80 zł
ceny kwartalne (drogowe) 40,00 zł 49,20 zł
abonament roczny (drogowe) 100,00 zł 123,00 zł

Eurocenbud wydawany jest w odstępach kwartalnych.
* Ceny dotyczą jednej licencji
** Cena brutto zawiera Vat 23%