Poprzez Instytut Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa wydajemy zbiór cen rynkowych przygotowanych przez ekspertów kosztorysowania z całej Polski.

Składa się z cen jednostkowych robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm (Euro-CPK), cen jednostkowych zagregowanych pozycji kosztorysowych (Euro-CRB) oraz cen materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego (Euro-RMS).

Informatory EUROCENBUD służą do wyceny kalkulacji budowlanych uwzględniając koszty robocizny, użytych materiałów oraz sprzętu jak i kalkulacji wg cen scalonych pozycji kosztorysowych, branżowych robót i obiektów budowlanych.
Powiązanie kodów RMS z katalogami norm (KNR) w programie Rodos pozwala na sprawną i szybką wycenę kosztorysów sporządzonych w programie Rodos.

Zestaw cen czynników produkcji

EURO - RMS

Zawiera ponad 36 tys. cen czynników produkcji do sporządzania kalkulacji szczegółowych w układzie:
Robocizny: stawki minimalne, średnie i maksymalne w podziale na branże;
Materiałów: ceny minimalne, średnie, maksymalne i z kosztami zakupu;
Sprzętu: ceny minimalne, średnie, maksymalne i z kosztami jednorazowymi pracy sprzętu.

Wydawnictwo zawiera również wskaźniki narzutów Kp, Kz i Z.
Powiązanie cen RMS z pozycjami katalogów norm w programie RODOS pozwala na sprawną i szybką wycenę kosztorysu.

Zestaw cen pozycji kosztorysowych

EURO - CPK

Ceny Pozycji Kosztorysowych to około 65 tys. cen zagregowanych na poziomie pozycji katalogowej. Zawiera ceny jednostkowe robót skalkulowanych w oparciu o najważniejsze katalogi nakładów rzeczowych.

Zestaw cen robót sanitarnych i drogowych

CRS, CRD

Ceny Robót Sanitarnych oraz Ceny Robót Drogowych to ponad 6 tys. cen jednostkowych skalkulowanych na podstawie norm z katalogów nakładów rzeczowych, a także wycen indywidulanych. W programie RODOS w każdym z cenników wyszczególniony jest zakres robót, składający się na ceny jednostkowe.

Zestaw cen obiektów sanitarnych i drogowych

COS, COD

Ceny Obiektów Sanitarnych oraz Ceny Obiektów Drogowych to około 2 tys. pozycji. Ceny zawierają średnie koszty wykonania robót w danym obiekcie. Określono w nich opis technologiczny wykonania obiektu i służą do szacowania kosztów inwestycji zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę na etapie planowania inwestycji.