1 KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych
2 KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne
3 KNR 2-01u1 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI
4 KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne
5 KNR 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
6 KNR 2-15u1 Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające
7 KNR 2-15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit
8 KNR-W 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
9 KNR 2-16 Izolacje termiczne
10 KNR-W 2-16r92 Izolacje termiczne
11 KNR-W 2-16 Izolacje termiczne
12 KNR 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
13 KNR-W 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
14 KNR 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
15 KNR-W 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
16 KNR 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa
17 KNR 2-19u1 Zewnętrzna sieć gazociągowa
18 KNR-W 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa
19 KNR 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna
20 KNR 2-20u1 Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych
21 KNR-W 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna
22 KNR 4-02 Roboty remontowe instalacyjne
23 KNR 4-02u1 Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej
24 KNR-W 4-02 Roboty remontowe instalacyjne
25 KNR 4-05t1 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I
26 KNR 4-05t2 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom II
27 KNR 4-07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych
28 KNR 9-06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62
29 KNR 9-08 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine
30 KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych
31 KNR 9-18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT
32 KNR 9-20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych – nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
33 KNR 9-22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie
34 KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe
35 KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego
36 KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych
37 KNR 0-13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
38 KNR 0-31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego
39 KNR 0-35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I
40 KNR 0-38 Instalacje wewnętrzne – grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR
41 KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
42 KNNR-W 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
43 KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
44 KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
45 KNP 5 Roboty montażowe instalacji
46 KNKRB 4t1 Instalacje sanitarne. Tom I
47 KNKRB 4t2 Instalacje sanitarne. Tom II
48 KNNR 1 Roboty ziemne
49 KNNR-W 1 Roboty ziemne
50 KSNR 1 Roboty ziemne
51 KNKRB 1 Roboty ziemne