1 KNR K-02 Roboty murowe w technologii SILKA Roboty murowe w technologii SILKA
2 KNR K-05 Krycie dachów w systemie BRAAS
3 KNR K-08 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX
4 KNR K-40 Nowe technologie. Roboty towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego
5 KNR K-52 Montaż systemów fotowoltaicznych
6 KNR K-54 Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach
7 KNR K-59 Kotwy i szyny kotwiące w konstrukcjach betonowych i murowych
8 KNR 2-01 Konstrukcje budowlane
9 KNR 2-02 Budowle i roboty ziemne
10 KNR 2-05 Konstrukcje metalowe
11 KNR 2-21 Tereny zieleni
12 KNR 2-25 Urządzenia placu budowy
13 KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane
14 KNR 4-06 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
15 KNR 5-06 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie
16 KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
17 KNR 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna.
18 KNR 5-14 Rozdzielnice wnętrzowe do 30kV
19 KNR 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne
20 KNR 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
21 KNR 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
22 KNR 7-29 Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych
23 KNR 9-14 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS – ICOPAL SA
24 KNR 0-15 Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)
25 KNR 0-22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD
26 KNR 0-25 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
27 KNR 0-39 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann
28 KNR 0-41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN
29 KNR 0-44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN
30 ZNR 1 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
31 KNR AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
32 KNR AT-09 Pokrycia dachowe, dachy ekologiczne
33 KNR BO-12 Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk