1 KNKRB 5 Instalacje elektryczne
2 KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
3 KNNR-W 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
4 KNP 7-04 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej
5 KNP 18-01 Montaż instalacji elektrycznych
6 KNP 18-03 Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych
7 KNP 18-04 Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych
8 KNP 18-08 Demontaż i wymiana instalacji elektrycznej oraz uziemień i ochrony odgromowej
9 KNP 18-09 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych
10 KNP 18-13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych
11 KNP 18-22 Montaż oświetlenia zewnętrznego
12 KNP 18-23 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zew.
13 KNP 18-34 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalacyjnych z przewodów typu YADYn
14 KNP 18-36 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych
15 KNP 18-38 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstrukcjach wsporczych
16 KNP 18-41 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych
17 KNP 18-44 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych
18 KNP 18-46 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochrononnych
19 KNP 18-90 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym
20 KNP 21 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej
21 KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
22 KNR 5-08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych
23 KNR 5-08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
24 KNR-W 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
25 KNR 5-09 Sieci trakcyjne miejskie
26 KNR 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne NN. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
27 KNR 5-10u1 Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych
28 KNR-W 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne NN. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
29 KNR 5-12 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia.
30 KNR 5-12u1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transformatorowe. Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi
31 KNR 5-13 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
32 KNR 5-14 Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV
33 KNR 5-15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN
34 KNR 5-15r84 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN
35 KNR 5-16 Wyposażenie elektryczne suwnic
36 KNR 5-18 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim
37 KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
38 KNNR-W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
39 KNR 4-03 Roboty remontowe elektryczne
40 KNR 4-03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych
41 KNR-W 4-03 Roboty remontowe elektryczne
42 KSNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych