1 KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne
2 KNR 2-01u1 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI
3 KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne
4 KNK 2-06 Nawierzchnie ulic i placów
5 KNR 2-09 Nawierzchnie tramwajowe
6 KNR 2-21 Tereny zieleni
7 KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach
8 KNR 2-31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej
9 KNR-K 2-31 Elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu – uzupełnienie do KNR 2-31
10 KNR 2-33 Konstrukcje mostowe
11 KNR 2-33r90 Konstrukcje mostowe
12 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
13 KNR 0-11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
14 KNR K-12 Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych – system MC Bauchemie
15 KNR K-42 Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych
16 KNR K-47 Kanały, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych
17 KNR K-48 Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów
18 KNR 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435 mm
19 KNR-W 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435 mm
20 KNR 5-24 Kolejowa sieć trakcyjna
21 KNR 5-26 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
22 KNR 9-06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62
23 KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych
24 KNR 17-07 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
25 KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie
26 KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach – wzmacnianie i oznakowanie poziome
27 KNR SEK-06-01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska
28 KNNR 1 Roboty ziemne
29 KNNR-W 1 Roboty ziemne
30 KSNR 1 Roboty ziemne
31 KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
32 KNKRB 1 Nawierzchnie na drogach i ulicach
33 KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
34 KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
35 KNCK 1 Nawierzchnie drogowe
36 KNCK 7 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
37 KNP 16 Roboty torowe