1 KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne
2 KNR 2-01u Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI
3 KNR 2-02 Konstrukcje budowlane
4 KNR 2-02s Konstrukcje budowlane
5 KNR 2-02u1 Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA,
6 KNR 2-02u2 Konstrukcje budowlane
7 KNR 2-03 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych
8 KNR 2-04 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów
9 KNR 2-05 Konstrukcje metalowe
10 KNR 2-09 Nawierzchnie tramwajowe
11 KNR 2-10 Fundamenty specjalne
12 KNR 2-11 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
13 KNR 2-13 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych
14 KNR 2-14 Konstrukcje budowli morskich
15 KNR 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
16 KNR 2-15u1 Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające
17 KNR 2-15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit
18 KNR 2-16 Izolacje termiczne
19 KNR 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
20 KNR 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
21 KNR 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa
22 KNR 2-19u1 Zewnętrzna sieć gazociągowa
23 KNR 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna
24 KNR 2-20u1 Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych
25 KNR 2-21 Tereny zieleni
26 KNR 2-22 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego
27 KNR 2-23 Terenowe urządzenia sportowe
28 KNR 2-25 Urządzenia placu budowy
29 KNR 2-28 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
30 KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach
31 KNR 2-31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej
32 KNR 2-33 Konstrukcje mostowe
33 KNR 2-33r90 Konstrukcje mostowe
34 KNR 2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
35 KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane
36 KNR 4-01u Izolacje przeciwwilgociowe wykonane metodą iniekcji krystalicznej
37 KNR 4-02 Roboty remontowe instalacyjne
38 KNR 4-02u1 Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej
39 KNR 4-03 Roboty remontowe elektryczne
40 KNR 4-03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych
41 KNR 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
42 KNR 4-05t1 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I
43 KNR 4-05t2 Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II
44 KNR 4-06 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
45 KNR 4-07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych
46 KNR 5-06 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo- pożarowej i dyspozytorskie
47 KNR 5-07 Urządzenia teletransmisyjne
48 KNR 5-08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych
49 KNR 5-08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
50 KNR 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne
51 KNR 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
52 KNR 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
53 KNR 7-19 Urządzenia gazownicze
54 KNR 9-01 Ścianki murowane systemu SILKA M
55 KNR 9-02 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK
56 KNR 9-03 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich
57 KNR 9-04 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych – CERABUD KROTOSZYN
58 KNR 9-05 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA
59 KNR 9-06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62
60 KNR 9-07 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu – OPTIROC
61 KNR 9-07r04 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu – OPTIROC
62 KNR 9-07r10 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca® KERAMZYTU
63 KNR 9-08 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine
64 KNR 9-08r04 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine
65 KNR 9-09 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF
66 KNR 9-10 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY
67 KNR 9-10r05 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY
68 KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych
69 KNR 9-12 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne – PAROC
70 KNR 9-13 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL
71 KNR 9-14 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS – ICOPAL S.A.
72 KNR 9-15 „Roboty izolacyjne w systemie „”Bezpieczny Fundament ICOPAL”
73 KNR 9-16 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT
74 KNR 9-17 Roboty murowe w systemie H+H
75 KNR 9-18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT
76 KNR 9-19 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR
77 KNR 9-20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych – nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
78 KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkazanie obiektów budowlanych po zalaniu woda
79 KNR 9-22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie
80 KNR 9-23 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii Basf
81 KNR 9-24 Ocieplenia ścian i stropów w technologiach Basf
82 KNR 9-25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell
83 KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe
84 KNR 9-27 Ocieplenie ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit
85 KNR 9-28 Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK
86 KNR 9-29 Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K
87 KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego
88 KNR 9-31 Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT
89 KNR 0-1 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych
90 KNR 0-10 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
91 KNR 0-11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
92 KNR 0-11 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej
93 KNR 0-12r96 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej
94 KNR 0-13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
95 KNR 0-14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
96 KNR 0-15 Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)
97 KNR 0-16 „Roboty murowe w technologii „”YTONG”””
98 KNR 0-17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT
99 KNR 0-18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli
100 KNR 0-19 Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 – Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 – Roboty stolarskie
101 KNR 0-20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI
102 KNR 0-21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej
103 KNR 0-22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD
104 KNR 0-23 Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków – ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER
105 KNR 0-24 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL
106 KNR 0-25 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
107 KNR 0-26 System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG
108 KNR 0-27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
109 KNR 0-28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT
110 KNR 0-29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10
111 KNR 0-30 Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych
112 KNR 0-31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego
113 KNR 0-32 Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY
114 KNR 0-33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO
115 KNR 0-34 Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex
116 KNR 0-35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I
117 KNR 0-36 Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11
118 KNR 0-37 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART
119 KNR 0-38 Instalacje wewnętrzne – grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR
120 KNR 0-39 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann
121 KNR 0-40 Hydroizolacje i uszczelnienia – system Remmers
122 KNR 0-41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN
123 KNR 0-44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN
124 KNR 0-45 Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych
125 KNR AL-01 Systemy alarmowe
126 KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie
127 KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach – wzmacnianie i oznakowanie poziome
128 KNR AT-05 Rusztowania systemowe Baumann – Mostostal
129 KNR AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
130 KNR AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD
131 KNR AT-09 Pokrycia dachowe, dachy ekologiczne
132 KNR AT-10 Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC – Multimedia Connect
133 KNR AT-17 Wiercenie i ciecie technika diamentowa
134 KNR AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida gips
135 KNR AT-33 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN
136 KNR AT-36 Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking
137 KNR AT-43 Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS
138 KNR AT-43a Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS – płyty 4PROTM
139 KNR AT-46 Ścianki działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC
140 KNR BC-01 Roboty budowlane w technologii YTONG
141 KNR BC-01r02 Roboty budowlane w technologii YTONG
142 KNR BC-02 Roboty budowlane w systemie Schomburg
143 KNR EM-01 Okablowanie strukturalne EmiterNet
144 KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych
145 KNR K-01 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych – System OMBRAN
146 KNR K-02 Roboty murowe w technologii SILKA
147 KNR K-03 Systemy kominowe Schiedel
148 KNR K-03r03 Systemy kominowe Schiedel
149 KNR K-04 Roboty budowlane w technologii Kreisel
150 KNR K-05 Krycie dachów dachówkami BRAAS
151 KNR K-05r02 Krycie dachów dachówkami BRAAS
152 KNR K-05r10 Krycie dachów dachówkami BRAAS
153 KNR K-05r12 Krycie dachów dachówkami BRAAS
154 KNR K-06 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO
155 KNR K-06r05 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO
156 KNR K-06r12 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO
157 KNR K-07 Roboty budowlane w technologii Weber Terranova
158 KNR K-08 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX
159 KNR K-09 Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX
160 KNR K-10 Roboty ociepleniowe w technologii BOLIX HD
161 KNR K-11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych – system MC- Bauchemie
162 KNR K-12 Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych – system MC Bauchemie
163 KNR K-13 Posadzki przemysłowe – system MC-Bauchemie
164 KNR K-17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg
165 KNR K-18 Ocieplenia stropów w systemach BOLIX
166 KNR K-21 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN
167 KNR K-24 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel
168 KNR K-25 Technologie ocieplania budynków w systemach Sto
169 KNR K-28 Roboty murowe w technologii SILKA E
170 KNR K-29 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE
171 KNR K-29r09 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE
172 KNR K-29r13 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE
173 KNR K-30 Roboty budowlane w systemie Porotherm
174 KNR K-30r07 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża
175 KNR K-31 Roboty budowlane w technologii ATLAS
176 KNR K-32 Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS
177 KNR K-33 Roboty elewacyjne w technologii ATLAS
178 KNR K-35 Hydroizolacje i uszczelnienia – system Remmers
179 KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie
180 KNR K-37 „Cementacja rurociągów, remont kanałów metodą „”rękawa”””
181 KNR K-38 Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT
182 KNR K-39 Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST
183 KNR K-40 Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego
184 KNR K-41 Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Pagel
185 KNR K-42 Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych
186 KNR K-43 Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie
187 KNR K-44 Systemy stropowe KONBET
188 KNR K-45 System odwodnienia dachu RHEINZINK
189 KNR K-45r11 System odwodnienia dachu RHEINZINK
190 KNR K-46 Roboty budowlane w technologii Kreisel
191 KNR K-47 Kanały, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych
192 KNR K-48 Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów
193 KNR K-49 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX
194 KNR K-49r12 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX
195 KNR K-50 Roboty murowe w technologii Silka Tempo
196 KNR K-51 Roboty budowlane w technologii Izolex
197 KNR K-52 Montaż systemów fotowoltaicznych
198 KNR K-53 Nawierzchnie z tworzyw sztucznych
199 KNR K-54 Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach
200 KNR K-55 Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX
201 KNR K-56 Złożone systemy ociepleń CAPATECT oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii CAPAROL
202 KNR K-57 Krycie dachów i fasad łupkiem naturalnym
203 KNR K-58 Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX
204 KNR K-59 Kotwy i szyny kotwiące w konstrukcjach betonowych i murowych
205 KNR K-60 Krycie dachów w systemie BRAAS
206 KNR-K 2-15 Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową – uzupełnienie do KNR 2-15
207 KNR-K 2-15r16 Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową – uzupełnienie do KNR 2-15
208 KNR-K 2-17 Przewody wentylacyjne z płyt z wełny szklanej
209 KNR-K 2-31 Elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu – uzupełnienie do KNR 2-31
210 KNR-K 7-04 Urządzenia oczyszczalni ścieków
211 KNR BO-12 Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk
212 KNR SEK-02-01 Roboty murowe
213 KNR SEK-02-03 Tarasy i balkony – hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe
214 KNR SEK-05-08T „System automatyki obiektowej TECOAMT „”inteligentny budynek”””
215 KNR SEK-06-01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska
216 KNR SEK-06-01r03 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska
217 KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne
218 KNR-W 2-01r97 Budowle i roboty ziemne
219 KNR-W 2-02 Konstrukcje budowlane
220 KNR-W 2-02r03 Konstrukcje budowlane
221 KNR-W 2-02r97 Konstrukcje budowlane
222 KNR-W 2-05 Konstrukcje metalowe
223 KNR-W 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
224 KNR-W 2-16 Izolacje termiczne
225 KNR-W 2-16r92 Izolacje termiczne
226 KNR-W 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
227 KNR-W 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
228 KNR-W 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa
229 KNR-W 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna
230 KNR-W 2-25 Urządzenia placu budowy
231 KNR-W 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm
232 KNR-W 4-01 Roboty remontowe budowlane
233 KNR-W 4-01r9 Roboty remontowe budowlane
234 KNR-W 4-02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
235 KNR-W 4-03 Roboty remontowe elektryczne
236 KNR-W 5-05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
237 KNR-W 5-07 Urządzenia teletransmisyjne
238 KNR-W 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
239 KNR-W 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
240 KNR-W 7-02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna
241 KNR-W 7-04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków
242 KNR-W 7-07 Montaż pomp i sprężarek
243 KNR-W 7-09 Rurociągi technologiczne i armatura
244 KNR-W 7-10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących
245 KNR-W 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne
246 KNR-W 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
247 KNR-W 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
248 KNR-W 7-20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych
249 KNR-W 7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych
250 KNNR 1 Roboty ziemne
251 KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
252 KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
253 KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
254 KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
255 KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
256 KNNR 7 Konstrukcje metalowe
257 KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
258 KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
259 KNNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
260 KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
261 KNNR-W 1 Roboty ziemne
262 KNNR-W 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
263 KNNR-W 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
264 KNNR-W 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
265 KNNR-W 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
266 KNNR-W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
267 KNNR-W 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
268 KNCK 1 Nawierzchnie drogowe
269 KNK 2-06 Nawierzchnie ulic i placów
270 KNKRB 1 Roboty ziemne
271 KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
272 KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
273 KNKRB 4t1 Instalacje sanitarne. Tom I
274 KNKRB 4t2 Instalacje sanitarne. Tom II
275 KNKRB 5 Instalacje elektryczne
276 KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
277 KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne
278 KNP 4 Roboty ogólnobudowlane remontowe
279 KNP 5 Roboty montażowe instalacji
280 KNP 8 Roboty montażowe różne
281 KNP 18-22 Montaż oświetlenia zewnętrznego
282 KNP 18-01 Montaż instalacji elektrycznych
283 NNRNKB 1 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury, okładziny zewnętrzne, stolarka, mieszanki betonowe i zaprawy
284 NNRNKB 2 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe monolityczne, drewniane dachowe, tynki
285 NNRNKB 3 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne, malowanie, roboty kamieniarskie, chodniki, wjazdy, place
286 NNRNKB 4 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki, stolarka, podłogi i posadzki, roboty kamieniarskie
287 NNRNKB 5 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania
288 NNRNKB 6 Konstrukcje drewniane dachowe, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, rusztowania, okładziny i posadzki z płytek gres
289 NNRNKB 7 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury i okładziny, podłogi i posadzki, docieplenia
290 NNRNKB 8 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, rusztowania
291 NNRNKB 9 Tynki i okładziny zewnętrzne
292 NNRNKB 10 Konstrukcje murowe, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
293 NNRNKB 11 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
294 ZKNR C-1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit
295 ZKNR C-2.1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit i Thomsit, Pattex, Metylan
296 ZNR 1 Zestaw Nakładów Rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych