1 KNR 2-02 Konstrukcje budowlane
2 KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane
3 KNR-W 4-01 Roboty remontowe budowlane
4 KNR 9-14 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS – ICOPAL S.A.
5 KNR 0-15 Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)
6 KNR 0-22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD
7 KNR 0-44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN
8 KNR 0-45 Roboty rozbiórkowe z plyt dachowych azbestocementowych
9 KNR K-05 Krycie dachów dachówkami BRAAS
10 KNR K-05r02 Krycie dachów dachówkami BRAAS
11 KNR K-05r10 Krycie dachów dachówkami BRAAS
12 KNR K-06 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO
13 KNR K-06r05 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO
14 KNR K-45 System odwodnienia dachu RHEINZINK
15 KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
16 KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
17 KNNR-W 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
18 KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
19 KNNR-W 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
20 KNP 4 Roboty remontowe ogólnobudowlane
21 NNRNKB 1 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury, okładziny zewnętrzne, stolarka, mieszanki betonowe i zaprawy
22 NNRNKB 4 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki, stolarka, podłogi i posadzki, roboty kamieniarskie
23 NNRNKB 5 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania
24 NNRNKB 6 Konstrukcje drewniane dachowe, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, rusztowania, okładziny i posadzki z płytek gres
25 NNRNKB 7 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury i okładziny, podłogi i posadzki, docieplenia
26 NNRNKB 8 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, rusztowania