zmiany – wersja 7.0.17.7 – 10.12.2021

Nowy moduł informatorów cenowych RMS

 • poprawiono wczytywanie robocizny z informatorów Orgbud RMS
zmiany – wersja 7.0.17.7 – 06.12.2021

Instalator baz cen

 • poprawiono wczytywanie informatorów Sekocenbud RMS z roczników przed 2019 r.
zmiany – wersja 7.0.17.7 – 16.07.2021

Poczta

 • poprawiona obsługa klientów pocztowych na Windows 10
zmiany – wersja 7.0.17.7 – 23.06.2021

Drukowanie

 • dodano opcję umożliwiającą wydrukowanie komentarzy lokalnych w osobnej kolumnie
zmiany – wersja 7.0.17.7 – 12.05.2021

Poczta

 • obsługa klientów pocztowych na Windows 10 64-bit

Drukowanie

 • dodano opcję umożliwiającą wydrukowanie komentarzy lokalnych
zmiany – wersja 7.0.17.7 – 16.03.2021

Dane ogólne

 • zmień stawkę robocizny z cennika lub informatora – usunięto niepotrzebne okienko z komunikatem o niezgodnych jednostkach

Współczynniki globalne RMS

 • dopuszczono współczynniki ujemne
zmiany – wersja 7.0.17.5 – 17.02.2021

Import plików ATH

 • wczytywanie wyrażeń z nawiasami kwadratowymi z zamianą na okrągłe

Pozycje złożone

 • podgląd oryginalnej tablicy dla poszczególnych składowych z możliwością zmiany podstawy

Wycena wg cenników robót

 • wpis roku 2021
zmiany – wersja 7.0.17.4 – 04.01.2021

Drukowanie

 • rozszerzono wyświetlanie danych realizacji robót o kwotę i ilość
zmiany – wersja 7.0.17.4 – 30.09.2020

Drukowanie

 • poprawiono wyświetlanie pozycji na wydruku szczegółowym II
zmiany – wersja 7.0.17.4 – 16.09.2020

Drukowanie

 • poprawiono wyświetlanie pól dynamicznych w zaawansowanych ustawieniach strony tytułowej
 • poprawiono wyświetlanie zestawień RMS przy włączonej opcji „Podział na elementy”
zmiany – wersja 7.0.17.4 – 23.08.2020

Instalator baz cen

 • poprawiono import RMS Bistypu
 • przyspieszono import danych z baz *.mdb
 • poprawiono import cen średnich robocizny Sekocenbudu

Drukowanie

 • poprawiono wyświetlanie pól dynamicznych w zaawansowanych ustawieniach nagłówka i stopki
 • dodana opcja „Podstawa pozycji złożonych w opisie”

Informatory cenowe

 • menu Nowości dla informatorów cenowych CJ, CP, IC
zmiany – wersja 7.0.17.3 – 17.06.2020

Poczta

 • obsługa Ms Outlook
zmiany – wersja 7.0.17.3 – 16.06.2020

Drukowanie

 • poprawiono wyświetlanie pozycji złożonych
 • poprawiono wyświetlanie kosztów zakupu dla zestawienia materiałów
zmiany – wersja 7.0.17.3 – 18.05.2020

Instalator baz cen

 • poprawiono import jednostek miar sprzętu Sekocenbudu
zmiany – wersja 7.0.17.3 – 15.05.2020

Drukowanie

 • dodano opcję umożliwiającą pokazanie/ukrycie separatora tysięcy
 • poprawiono wyświetlanie pozycji złożonych
zmiany – wersja 7.0.17.3 – 15.04.2020

Drukowanie

 • umożliwiono konfigurację kolumn na zestawieniach RMS

Import informatorów cenowych

 • dodano informację o zmianach ceny w stosunku do poprzedniego kwartału dla Sekocenbud RMS
 • przyspieszono import danych z baz Sekocenbudu
zmiany – wersja 7.0.17.3 – 27.03.2020

Cenniki RMS – menu Zakres

 • nowe: wybór cen wg daty modyfikacji (równe, większe, mniejsze)

Menu kosztorys

 • w funkcji Przecena wg cenników robót dodano rok 2020
zmiany – wersja 7.0.17.1 – 13.03.2020

Drukowanie

 • poprawiono błąd związany w wyświetlaniem opcji w ustawieniach wydruków
 • poprawiono błąd związany z podliczaniem niekatywnych pozycji uproszczonych w podsumowaniu elementu
zmiany – wersja 7.0.17.1 – 17.01.2020

Drukowanie

 • przywrócono wyświetlanie opisu dla współczynników RMS
zmiany – wersja 7.0.17.1 – 13.01.2020

Menu Kosztorys

 • w funkcji Uprość pozycje możliwość usunięcia podstawy nakładu

Eksport do XLSX

 • nowe: arkusz ze strukturą kosztów
 • poprawka: zapis plików konfiguracyjnych w Dropbox i innych

Baza katalogowa

 • zmienione okno Interpolacji, opcje:
  • zaznaczone nakłady w obu tablicach: interpolacja zgodnie z parametrami
  • zaznaczony nakład tylko w jednej tablicy: przyjęta norma z zaznaczonej tablicy
  • brak zaznaczenia w obu tablicach: nakład nie jest uwzględniany
 • w oknie Interpolacja funkcja Dane do interpolacji (okno dialogowe)
 • na widoku Tablica funkcję Interpolacja można wywołać również w trybie przeglądania

Lista podwykonawców

 • dodatkowe kolumny na wykazie pozycji dla wybranego wykonawcy (Jm, Ilość, Krotność, Cena źródłowa, Mnożnik, Cena wynikowa)

Menu Plik

 • zmiana nazwy „Konwersja seryjna” na „Konwerter kosztorysów”

Kalkulator

 • poprawka: brak ikon przy wybraniu wszystkich 32×32 lub 48×48
zmiany – wersja 7.0.16.1 – 08.01.2020

Drukowanie

 • poprawiono dzielenie dodatkowego opisu na wiersze
 • dodano brakujący dodatkowy opis dla komentarzy i współczynników
 • poprawiono błąd – drukuje pustą stronę, gdy niezgodny zakres stron
 • poprawiono błąd – nie można wydrukować z głównego podajnika papieru z powodu niezgodności formatów papieru
 • poprawiono błąd – brak oznaczenia poprawki dla ceny pozycji uproszczonej
 • uwzględniono zmianę rozmiaru okna dla wyboru szablonów według DPI ekranu
zmiany – wersja 7.0.16.1 – 28.10.2019

Drukowanie

 • rozbudowano obsługę logo na stronie tytułowej (usuwanie, zagnieżdżenie w kosztorysie)
 • poprawiono wyświetlanie listy pozycji powiązanej z grupą rusztowań (wydruk Przedmiar robót, Kalkulacja szczegółowa I i II, Ceny jednostkowe)
 • rozbudowano konfigurację zapisu szablonów PDF w module „Konwertera kosztorysów”
 • dodano możliwość wydruku/zapisu kilku szablonów jednocześnie (dodatkowa opcja w przycisku „Drukuj”/”Zapisz”)
 • dodano możliwość zapisu do pliku PDF z kilku szablonów jednocześnie z poziomu modułu „Konwertera kosztorysów”
 • poprawiono błąd związany z pobieraniem rozmiarów papieru z drukarek sieciowych
 • naprawiono drobne błędy
zmiany – wersja 7.0.16.1 – 10.09.2019

Eksport do XLSX, XLS, ODS

 • pola ilości, norm, cen i wartości zapisywane jako numeryczne, a nie jako napisy

zgłoszone uwagi do wersji 7.0.16.0

konwersja seryjna – wpisy do pliku log i pominięcie w konwersji

 • usunięte pliki źródłowe
 • pliki wynikowe tylko do odczytu
zmiany – wersja 7.0.16.0 – 04.09.2019

Poprawki

 • eurocenbud: stawka robocizny zł/r-g
 • zapisz jako: obsługa nazw z wieloma kropkami
zmiany – wersja 7.0.15.9 – 28.08.2019

Eksport do arkuszy kalkulacyjnych

 • formaty XLSX, XLS, ODS

Konwersja seryjna kosztorysów

 • nowe okno dialogowe z wyborem folderów, formatów i opcji

Cenniki robót – Eurocenbud

 • możliwość wyboru stawek i narzutów (w oknie Przelicz ceny)

Widok Dane ogólne

 • wywołanie notesów, skrót Ctrl+Enter

Widok Pozycje

 • menu Kryterium: wyszukiwanie wszystkich poprawek lub w wybranej kolumnie
 • podstawa pozycji złożonej w kol.Podstawa zamiast w kol. Opis

Widok Obmiary

 • pusta kol.Ilość dla komentarzy

Drukowanie

 • poprawiono wyświetlanie obmiarów w pozycjach
 • poprawiono wyświetlanie Kz na stronie tytułowej
 • poprawiono wyświetlanie danych przy wyłączonej opcji „Ceny i wartości”
 • poprawiono widoczność pozycji scalonych i składowych poprzez kolorowanie tła, na opcji
 • dodano opcję pokaż/ukryj opis kosztorysu nad tabelą
 • poprawiono skalowanie tabel w załącznikach
 • poprawiono zapisywanie szablonów wydruków PDF z poziomu Konwersji seryjnej
zmiany – wersja 7.0.15.6 – 05.03.2019

Instalator baz cen

 • dodany wykaz narzutów Orgbud RMS (kz, kp, zysk dla okna wyboru w widoku „Dane ogólne”)
zmiany – wersja 7.0.15.6 – 28.02.2019

Widok Dane ogólne

 • zmiana narzutów Kz, Kp, Zysk z informatorów cenowych

Widok Pozycje

 • wieloliniowe opisy w kol.Skrót opisu i Komentarz do pozycji

Widok Nakłady

 • zaznaczanie nakładów w kol.Poz klawiszami [+] i [-]
 • zmiana RMS z kartoteki ustawia cenę wg Dodatkowych opcji (w Ustawieniach)

Import ATH

 • ceny pozycji scalonych
 • komentarze w obmiarach
zmiany – wersja 7.0.15.5 – 25.02.2019

Import baz cen

 • dodany podział robocizny w województwach na ceny: średnie, poszczególne miasta, stolice województw i poza stolicą województwa (Sekocenbud RMS-MAX)
 • poprawki do odczytu robocizny z 1.2019 Sekocenbud RMS-MAX
zmiany – wersja 7.0.15.5 – 18.01.2019

Porównanie z bazą

 • w opcjach widoku możliwość wyboru zakresu

Drukowanie

 • dodano nowy wydruk „Porównanie z bazą” (dla nowej opcji w programie „Porównanie kosztorysu z bazą katalogową”)
 • poprawiono wyświetlanie indywidualnej stawki robocizny dla wartości zerowych w nieaktywnych pozycjach (stare lub importowane kosztorysy)
zmiany – wersja 7.0.15.2 – 10.10.2018

Drukowanie

 • usunięto krytyczny błąd podczas wydruku Kalkulacji szczegółowej 2
zmiany – wersja 7.0.15.2 – 04.10.2018

Edytor notatek

 • dodano autopole „Zamawiający”
 • poprawiono autopole „Stawka robocizny”

Instalator baz cen

 • drobne zmiany GUI
zmiany – wersja 7.0.15.2 – 26.09.2018

Instalator baz cen

 • poprawka do odczytu średnich cen z informatora cenowego robót Orgbud
zmiany – wersja 7.0.15.2 – 25.09.2018

Notesy

 • poprawka indeksowania notesów
zmiany – wersja 7.0.15.1 – 20.09.2018

Funkcja 'Porównaj z bazą’

 • porównanie nakładów pomocniczych (są w bazie, a w kosztorysie zostały usunięte)
 • jednostki wielokrotne z bazy są przeliczane na pojedyncze i dopiero porównywane

Nakłady RMS

 • po wybraniu podstawy nakładu z katalogu norm zapisywane jest Lp nakładu z tablicy KNR
 • dodatkowa kolumna Lp na widoku Nakłady

Menu Kosztorys

 • nowa funkcja 'Porównaj z bazą…’
  • dla nowych pozycji (z Lp) porównywanie po Lp
  • dla starych pozycji (bez Lp) po nazwie i jm nakładu

Eksport do Excela

 • cena jednostkowa w pozycjach scalonych

Drukowanie

 • poprawiono wyświetlanie informacji o indywidualnych stawkach kz, kp i zysku na stronie tytułowej
 • poprawiono wyświetlanie tytułów kolumn pobieranych z widoku programu
 • dodano nowe pole do strony tytułowej – „Zamawiający”
 • dodano wyświetlanie nazw nakładów RMS do opisu pozycji
 • poprawiono wyświetlanie informacji o indywidualnych stawkach robocizny na stronie tytułowej
 • usunięto nakładanie się opisu i wartości w nagłówku strony tytułowej
 • usunięto błąd z wyświetlaniem kosztów zakupu, gdy są wliczone w cenę
zmiany – wersja 7.0.14.10 – 03.09.2018

Drukowanie

 • poprawiono wyświetlanie informacji o indywidualnych stawkach kz, kp i zysku na stronie tytułowej
 • poprawiono wyświetlanie tytułów kolumn pobieranych z widoku programu
zmiany – wersja 7.0.14.10 – 07.08.2018

Drukowanie

 • poprawiono wyświetlanie dodatkowego opisu dla współczynników globalnych
zmiany – wersja 7.0.14.10 – 24.06.2018

Drukowanie

 • poprawiono nazwy wydruków na Spisie treści
 • dodano nową opcję umieszczenia logo na stronie tytułowej bezpośrednio z ustawień
 • poprawiono obsługę znaczników '<’ i ’>’ w opisach pozycji (w pewnych sytuacjach mogło uciąć opis w miejscu znacznika)
 • usunięto błąd powodujący brak wczytywania zaawansowanych ustawień strony tytułowej
 • inne poprawki i usprawnienia drukowania
zmiany – wersja 7.0.14.10 – 29.05.2018

Jednostka odniesienia elementu robót

 • poprawka: edycja jednostki i ilości jednostek
zmiany – wersja 7.0.14.9 – 17.05.2018

Menu Kosztorys

 • poprawka w funkcji Przeceń wg cenników robót (dopisano rok 2018)
zmiany – wersja 7.0.14.8 – 26.04.2018

Drukowanie

 • usunięto nakładanie się opisów na stronie tytułowej
zmiany – wersja 7.0.14.8 – 19.04.2018

Nowa funkcjonalność dla dokładności obliczeń ilości robót i jednostek miar (w nawiązaniu Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych wyd.II SKB)

 1. Opcje kosztorysu/Dokładność obliczeń/sekcja Ilości robót
  • opcja: 'wg jednostek’ (domyślnie, dla nowych pozycji)
   • dokładność ustalana jest na podstawie jednostki miary w pozycji
   • po wybraniu tej opcji w kol.Dokladność zaznaczone '*’ są pozycje, z dokładnością ustawioną indywidualnie
  • przycisk: 'Lista jednostek’ (możliwośc edycji jednostek i dokładności)
  • opcja: 'Dokładność wyliczeń pośrednich zwiększona o jedno miejsce’ (dotyczy linii obmiaru)
 2. Okno dialogowe 'Dokładność obmiarowania’
  • możliwość ustawienia opcji 'wg jednostek’ dla dowolnego zakresu (okienko dostępne jest:
   • na widoku Pozycje/kol.Dokładność
   • na widoku Nakłady
   • w menu Kosztorys
   • skrót Ctrl+D)
 3. Widok Pozycje/kol.Jm
  • menu lokalne – zmiana jednostki z listy
 4. Menu 'Baza’
  • dostęp do listy jednostek
 5. Katalogi norm/widok 'Tablica’
  • w wierszu opisu robót, w kol.’Jm’ pokazana jest jednostka do obmiarowania wg listy jednostek
  • możliwość przeniesienia jednostki do kosztorysu (opcja w 'Ustawieniach’ do katalogu Ctrl+F12)

Import ATH

 • poprawki dla plików od Winbud-a

Widok Pozycje, kol.Podstawa

 • poprawka w okienku Dopłata/potrącenie

Menu Poprawki

 • dodana możliwość tworzenia kosztorysu z poprawkami/skreśleniami

Drukowanie

 • włączone skreślenia i poprawki
 • poprawiono wczytywanie nazw załączników, aby zawsze były takie jak na ekranie w programie
 • dodano drukowanie oznaczeń na obmiarach, zestawieniach RMS, komentarzach i współczynnikach
 • dodano nową opcję wyboru włączenia numerów kolumn na wydrukach tabelarycznych
 • dodano nową opcję wyboru włączenia oznaczeń na wydrukach tabelarycznych
 • rozbudowano wydruk strony tytułowej o koszty dodatkowe
 • zwiększono rozdzielczość obrazów oznaczeń (z 32px do 48px)
 • poprawiono wczytywanie tytułów kolumn z programu
 • poprawiono wczytywanie błędnego pliku konfiguracyjnego (błąd powodował wyjście z drukowania)
 • zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki dla eksportu do pliku PDF
 • uwzględnianie dodatkowych odstępów między wierszami na stronie tytułowej
 • inne poprawki i usprawnienia drukowania
zmiany – wersja 7.0.14.2 – 18.12.2017

Menu Kosztorys

 • poprawka w funkcji 'Zeruj ceny i narzuty’

Import kosztorysu z pliku PDF

 • poprawka: mnożniki były ustawiane na 0 zamiast na 1

Notesy

 • poprawka techniczna: przy zmianie formatu pliku były przenoszone znaki sterujące (z importowanych plików ATH)

Edycja pól (oprócz wywołania okienka dialogowego)

 • Dokładność
 • Kp – dla formuły standardowej R+S
 • Zysk – dla formuły standardowej R+S+Kp(R+S)

Opcje kosztorysu

 • poprawka do opcji Zaokrąglenia wg PN-70/N-02120

Ustawienia (Ctrl+F12)

 • nowa kategoria: Opcje kopiowania pozycji
  Po wklejeniu pozycji do kosztorysu docelowego dane RMS zmieniane są wg ustawionych opcji:
  • nie zmieniaj
  • zmień, gdy dana jest zerowa lub pusta
  • zmień zawsze (nadpisanie)
  Zmieniane są następujące dane:
  • cena źródłowa
  • mnożnik do ceny
  • rabat i rodzaj rabatu
  • stawka kosztów zakupu i algorytm (tylko dla materiałów)
  • dostawca i kod RMS wg dostawcy
  • symbol i nazwa grupy

  Uwaga: wartości pozycji kopiowanej i wklejanej mogą się różnić w przypadku:
  • gdy znajdują się w zasięgu różnych współczynników globalnych RMS
  • gdy dane ogólne są różne
   • stawka robocizny
   • koszty zakupu
   • koszty pośrednie
   • zysk

Widok Dane ogólne

 • nowa funkcja: kopiowanie danych z jednego kosztorysu i wklejanie do innych.
  Funkcja działa na pojedynczych danych i na całych sekcjach danych ogólnych.
zmiany – wersja 7.0.13.7 – 28.11.2017

Drukowanie

 • poprawione generowanie wydruków z podziałem na elementy
zmiany – wersja 7.0.13.7 – 09.11.2017

Drukowanie

 • poprawione wyświetlanie kosztów pośrednich
zmiany – wersja 7.0.13.7 – 20.10.2017

Drukowanie

 • poprawione zaokrąglenia dla jednostek odniesienia
zmiany – wersja 7.0.13.7 – 17.10.2017

Drukowanie

 • poprawione generowanie zestawień RMS w kosztorysach (domyślnie brakowało pozycji RMS pomocniczych)
zmiany – wersja 7.0.13.7 – 05.10.2017

Drukowanie

 • poprawione generowanie zestawień RMS
zmiany – wersja 7.0.13.7 – 28.09.2017

Import kosztorysów Zuzi (*.xml)

 • jednostki wielokrotne w pracy rusztowań (100m2)
 • ceny w pozycjach uproszczonych
 • współczynniki do norm

Kosztorys

 • poprawione odczytywanie nowego zestawu podstaw katalogowych

Import ATH

 • poprawka: zmiana znaków sterujących na spacje

Drukowanie

 • poprawiona numeracja w kolumnie „Lp” dla zestawień RMS
 • usunięty błąd wyświetlający pozycje RMS w nieaktywnych pozycjach dla zestawień RMS, gdy ilość = 0
 • dodany komunikat podczas wywoływania podglądu lub wydruku w przypadku, gdy nie ma danych
zmiany – wersja 7.0.13.4 – 13.09.2017

Opcje kosztorysu

 • nowa kategoria: Numeracja elementów robót
  • numeracja automatyczna i ręczna (dla numeracji automatycznej przy dopisywaniu przyjmowany jest bieżący poziom elementu)
  • wybór sposobu oznaczania najniższego poziomu
   • liczby arabskie
   • liczby rzymskie
   • duże litery
  • możliwość ustawienia ostatniej kropki w numerze

Nazwy elementów robót

 • poprawka w edycji (było ograniczenie liczby znaków)

Import kosztorysu z Rodos 2010

 • poprawka w imporcie pozycji scalonych
zmiany – wersja 7.0.13.1 – 07.08.2017

Widok Pozycje

 • w komórce 'Ilość’ możliwość kasowania klawiszami Delete i Backspace

Import kosztorysów Zuzi

 • funkcja importuje kosztorysy 'BIMestiMate’
zmiany – wersja 7.0.13.0 – 29.05.2017

Pozycje scalone

 • funkcja zmiany rodzaju pozycji scalonej powoduje korekty we wszystkich pozycjach składowych. Zakres do ustalenia w Ustawieniach/Pozycje scalone.

Dokładność obmiarowania

 • poprawka: w niektórych przypadkach zmiana dokładności nie była uwzględniana na wydrukach.

Drukowanie

 • zwiększono długość tytułów wydruków do 250 znaków
 • poprawiono zarządzanie szablonami (np.: zapisywanie zmian, kolejność na wydruku)
 • poprawiono edycję obiektów w edytorze strony tytułowej
 • poprawiono parametr „&P” dla nagłówka i stopki (teraz wyświetla tylko nazwę pliku)
zmiany – wersja 7.0.12.8 – 20.04.2017

Widok Pozycje, kol.Podstawa:

 • poprawione przejście do bazy katalogowej w przypadku nieistniejącej postawy nakładu
 • poprawione odczytywanie podstaw zawierających słowo „analogia”

Ustawienia – Ikony:

 • nowe: dla monitorów o dużej rozdzielczości (4k) dodatkowy zestaw ikon o rozmiarze 48×48

Drukowanie:

 • dodana opcja drukowania nakładów gdzie ilość = zero (zakładka „Opcje” -> „Pokaż pozycje RMS gdzie ilość=0”)
 • dodana opcja sortowania nakładów RMS (zakładka „Opcje” -> „Sortuj pozycje RMS w nakładach”)
 • poprawiono opis pozycji złożonych (łączenie podstaw i opisów w jedną całość)
 • dodana opcja drukowania od końca (tylko na drukarkę)
zmiany – wersja 7.0.12.7 – 30.03.2017

Widok Pozycje:

 • poprawka: po operacji wyszukiwania (Ctrl+F, F3, Shift F3), uaktualniane jest dolne okno z nakładami lub obmiarami

Okno Przepisy

 • poprawka: w przypadku włączenia opcji „Wyświetlaj tylko aktualne przepisy”, ustawienie kursora zgodne z nawigatorem
zmiany – wersja 7.0.12.6 – 03.03.2017

Zmiany i poprawki:

 • poprawka w konwerterze profilu do Rodosa 7: poprawiona konwersja wykazu kosztorysów
 • komunikat o błędzie w przypadku uszkodzonego pliku z bazą notesów
zmiany – wersja 7.0.12.5 – 02.03.2017

Notesy:

 • możliwość edycji wszystkich danych
 • w notesach jednostek, kosztów, grup, elementów robót dopuszczalne są duplikaty nazw, np
  • Powierzchnia [m2]
  • Powierzchnia [ha]
  • Rezerwa [%]
  • Rezerwa [zł]
  • Betony [B]
  • Betony [Bc]
  • Malowanie elewacji [co 4 lata]
  • Malowanie elewacji [co 5 lat]

Realizacja robót:

 • poprawka: funkcja zapisu kosztorysów częściowych

Znaki specjalne:

 • poprawka: czarne tło przy braku pliku konfiguracyjnego

Pozycje scalone:

 • poprawka: dynamiczne przydzielanie indeksów w pozycjach składowych
zmiany – wersja 7.0.12.3 – 06.02.2017

Drukowanie:

 • usunięto błąd związany z opcją „Elementy od nowej strony” powodujący niepoprawne wyliczanie szerokości kolumn

Eksport selektywny:

 • dodany warunek na pozycje aktywne i nieaktywne
 • dodany warunek na podwykonawców pozycji

Edytor notatek:

 • naprawiono aktualizowanie pól dynamicznych
zmiany – wersja 7.0.12.3 – 30.01.2017

Zmiany:

 • poprawka w procedurze startowej programu dla systemu Windows Vista
zmiany – wersja 7.0.12.3 – 26.01.2017

Drukowanie:

 • dodano szybki podgląd ustawień marginesów na zakładce „Strona”
 • dodano możliwość zmiany koloru linii dla tabel

Znaki specjalne:

 • zamiana menu na okienko
 • większa liczba znaków
 • możliwość przyporządkowania skrótów

Opcje widoku na Nakładach: możliwość włączenia/wyłączenia

 • wyliczenie normy i ceny w kol. opis – pokazuje/ukrywa wiersz z wyliczeniem normy (gdy są współczynniki, krotność)
 • norma wyliczona lub norma źródłowa w kol.norma – w kolumnie norma pokazuje się norma obliczona lub norma źródłowa
 • dla nakładów całkowitych możliwość ukrycia normy wyliczonej (pokazywanej w nawiasie)

Notesy:

 • poprawka w funkcji zapisu danych na dysk
zmiany – wersja 7.0.11.15 – 17.01.2017

Drukowanie:

 • poprawki w wyświetlaniu krotności ujemnej na wydrukach
zmiany – wersja 7.0.11.15 – 16.01.2017

Podwykonawcy:

 • dodane wyświetlanie wg poziomów
 • dodany arkusz w exporcie do Excela

Ustawienia/Skalowanie:

Dla ekranów o dużej rozdzielczości mmożliwość zwiększenia
rozmiaru poszczególnych elementów składowych okien:

 • w oknie Ustawienia ustalamy opcje dla widoków Rodosa:
  • wielkość czcionki (kategoria Kolory, czcionka)
  • wielkość ikon pasków narzędziowych (kategoria Ikony)
  • wielkość okienek dialogowych (kategoria Skalowanie)
  • wielkość czcionki dla elementów systemu tj menu, pola
 • dialogowe, przyciski, itp ustalamy jak poniżej:
  • Ustawienia ekranu (prawy przycisk myszy na pulpicie)
   (UWAGA: położenie suwaka na 100%)
   • Zaawanowane ustawienia wyświetlania
   • Zaawansowana zmiana rozmiaru teksu i innych elementów
   • Zmień tylko rozmiar tekstulub
  • Panel sterowania
   • Ekran
   • Zmień tylko rozmiar tekstu

Notesy:

 • w oknie dodana lista wszystkich notesów dostępnych w Rodosie
 • możliwość wstawiania danych z innych notesów niż domyślny

Menu główne, dodano funkcje:

 • w menu Baza
  • Notesy
  • Adresy (przeniesione z menu Narzędzia)
 • w menu Kosztorys
  • Historia kosztorysu

Kalkulator

 • separator tysięcy w polu wyniku

Cenniki RMS

 • dla użytkowników, którzy eksportują RMS-y z innych dokumentów (np z gospodarki magazynowej) nowa funkcja w menu Plik: „Otwórz z importem grup i indeksów”. Funkcja normalizuje nazwy i jednostki RMS-ów, dopisuje grupy do pliku danych oraz indeksy zamieszczone w pliku cennika i występujące na liście indeksów (Ustawienia/Indeksy RMS)

Stałe globalne

 • dodany podgląd pozycji, w których używane są stałe globalne

Drukowanie:

 • zwiększone miejsce na stopkę i nagłówek do 50 mm
 • poprawione wykrywanie źle ustawionych marginesów
 • poprawione usytuowanie znaku wodnego
 • poprawki w edytorze strony tytułowej:
  • obsługa dowolnych czcionek i stylów w obiektach tekstowych
  • poprawione wyrównanie tekstu w obiektach tekstowych
  • poprawiony inspektor obiektów
 • poprawki na wydruku kalkulacji skróconej
 • poprawki na domyślnej stronie tytułowej
 • poprawiony błąd przy pierwszym wywołaniu podglądu wydruku (w starym module wydruku)
 • poprawki w wyświetlaniu krotności na wydrukach z pozycjami scalonymi
 • poprawki w wyświetlaniu wyliczeń norm i cen w RMS

Edytor notatek/załączników:

 • uaktualniono menu główne o brakujące pozycje grupy „Edycja”
 • zamykanie okna oznaczeń po wyjściu z edycji załącznika
 • usprawnienia dla pól dynamicznych:
  • przesunięto pola wielolinijkowe do osobnego podmenu
  • znak entera zastąpiono: „; „, a znak tabulacji: ” „
  • usunięto kilka drobnych błędów
zmiany – wersja 7.0.11.12 – 14.12.2016

Historia kosztorysu:

 • dodana możliwość wyłączenia tworzenia pliku kopii zapasowej (*.~rds7)
 • poprawiona obsługa błędów przy zapisie pliku kopii zapasowej
zmiany – wersja 7.0.11.12 – 24.11.2016

Zmiany i poprawki:

 • Skróty klawiszowe: odblokowany skrót Alt+Enter na widokach kosztorysu
 • Eksport do Excela: w ustawieniach eksportu dodane pole z nazwą arkusza
zmiany – wersja 7.0.11.11 – 16.11.2016

Drukowanie:

 • poprawka w funkcji wykrywającej drukarki
 • dodana opcja automatycznej aktualizacji pól dynamicznych w załącznikach
 • poprawiony błąd zatwierdzania edycji tytułu wydruku przy wybranym szablonie
zmiany – wersja 7.0.11.11 – 15.11.2016

Nowy moduł: Eksport selektywny

 • Eksport selektywny to narzędzie, które pozwala z jednego kosztorysu bazowego tworzyć nowe kosztorysy, zawierające pozycje spełniające określone kryteria. Wiecej szczegółów…

Zmiany i poprawki

 • Wklejanie znaków specjalnych i zamiana wielkości liter: zamiana na operacje bez pośrednictwa schowka systemowego
 • Widoki Zestawień RMS i Pozycje z sortowaniem: sortowanie w kol.Oznaczenia (wg kolejności w grupach w zestawie ikon)
 • Widok Pozycje, kol.Opis: usunięcie zbędnych znaków końca linii przy dopisywaniu tekstu związanego z poprawkami, cenami poz. uproszczonych, opisami RMS, opisami pozycji składowych itp
 • Edytor notatek: dodano obsługę odczytu i zapisu do plików załączników *.tza i *.tza7
zmiany – wersja 7.0.11.10 – 14.11.2016

Wykazy plików

 • poprawka zapisu i odczytu ścieżek w pliku konfiguracyjnym
zmiany – wersja 7.0.11.9 – 10.11.2016

Menu główne

 • nowa funkcja: Użytkowanie – możliwość sporządzenia wyceny konserwacji i napraw
  • dopasowanie widoku
  • lista elementów obiektu
  • wycena wskaźnikowa konserwacji i napraw
  • eksport do wyceny szczegółowej konserwacji i napraw
  • możliwość wyłączenia funkcji „Użytkowanie” w Ustawieniach
  • wykaz pozycji związanych z elementem obiektu
  • przejście do wybranej pozycji
  • w menu Eksport widoku kopiowanie do schowka (do Excela)
  Uwaga! W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych pojawiło się pojęcie rachunku kosztów cyklu życia, który można wykorzystać jako kryterium oceny ofert.
  Nowe funkcje w Rodosie mają na celu ułatwić wycenę kosztów utrzymania wchodzące w skład rachunku kosztów cyklu życia obiektu.

Załączniki

 • możliwość dopisywania wielu załączników (max 99)
 • tekst zwykły i formatowany
 • nowy edytor dla tekstu formatowanego

Podwykonawcy:

 • nowe rozwiązanie w miejsce kolumn „Inne”
 • zwiększona max liczba podwykonawców do 50
 • tabela elementów z kolumnami podwykonawców
 • menu lokalne w kol. Podwykonawcy
 • obliczenia po zmianie podwykonawcy
 • nowe ikony dla Listy i Tabeli podwykonawców na widoku Elementy

Dane ogólne

 • zmiana organizacji okienka 'Dopasuj stawkę’
  • wartość netto lub brutto
  • usunięty przycisk 'Oblicz’ (obliczenia w trakcie edycji)
  • dodatkowe pole, pokazujące wartość obliczoną
  • skrót Alt+Enter w menu lokalnym
 • komunikat o indywidualnych stawkach robocizny (kol.Uwagi)
 • funkcja w menu lokalnym do usunięcia stawek indywidualnych
 • zmiana stawki nie nadpisuje stawek indywidualnych (gdy jest taka potrzeba to należy najpierw usunąć stawki ind.)

Kolumny widoku Pozycje:

 • przeniesienie kol.Podstawa przed kol.Opis (kody rozdzielały podstawę od opisu)
 • współczynniki globalne RMS
  • edycja w oknie dialogowym, a nie w komórkach
  • wszystkie dane wyświetlone w kol.Opis (jak na wydrukach)
  • wyróżnienie innym kolorem

Drukowanie:

 • poprawka do wczytywania szablonów
 • poprawka do wydruku uproszczonego (podwójna wartość brutto)
 • zapamiętanie ostatniej pozycji w oknie podglądu
 • zwiększono odstęp tabeli od opisu kosztorysu o 0,5 mm
 • aktualizacja szablonów domyślnych
 • aktualizacja pomocy
 • odblokowanie i zliczanie tylko wybranych kolumn podwykonawców
 • poprawka wartości pozycji scalonej na wydruku kalkulacji szczegółowej 1
 • dodano nowy wydruk „Wycena wskaźnikowa cyklu życia”
 • dodano kolumnę z oznaczeniami pozycji (kolumna z ikonami)
 • zmieniono obsługę załączników (każdy załącznik traktowany jako odrębny wydruk)
 • zaktualizowano domyślne szablony
 • usprawniono obsługę drukowania
 • poprawiono komunikat o braku domyślnej drukarki
 • poprawiono skalowanie obrazków na podglądzie i w pliku pdf

Zmiany i poprawki:

 • poprawki i uzupełnienia w procedurach obsługi ścieżek do plików w przypadku zmiany litery dysku w wersji Rodos Mobil
 • Przewijanie plików lub widoków
  • opcja zamiany skrótów Ctrl z Alt w Ustawieniach:
   • główne okno (domyślnie wyłączona)
   • cenniki, kartoteki, informatory (domyślnie włączona)
 • Kolory
  • wprowadzone dwa dodatkowe kolory
   • kolor kursora dla pól, których nie można edytować
   • kolor poprawek i skreśleń
 • poprawione kopiowanie do schowka na widokach Pozycje, Elementy, Zestawienia
 • edycja treści komórki: dodatkowe znaki specjalne: Euro i PlusMinus
 • w oknie Pozycje z sortowaniem znacznik sumy dla poz. z obmiarami
 • kopiowanie do schowka na wycenie wskaźnikowej
 • skróty zmiany plików jednakowe w cennikach, kartotekach, informatorach itp.
 • przyporządkowanie elementu obiektu
  • wiersz Obiekt – wszystkie pozycje kosztorysu
  • wiersz Element – wszystkie pozycje w elemencie robót
 • poprawione wyszukiwanie w bazie katalogowe – wyszukiwanie wg dużych liter w drugiej fazie
 • poprawiony eksport ilości materiałów do MsProject
 • poprawka w odczycie robocizny Sekocenbud RMS w instalatorze bazy cenowej
 • poprawka w wykrywaniu ścieżki docelowej instalacji w instalatorze bazy cenowej
 • poprawione drukowanie przedmiaru
 • dodana obsługa dowolnego powiększenia w podglądzie wydruku(25-300%)
zmiany – wersja 7.0.10.20 – 23.08.2016

Poprawki

 • poprawka w odczycie robocizny Sekocenbud RMS w instalatorze bazy cenowej
 • poprawka w wykrywaniu ścieżki docelowej instalacji w instalatorze bazy cenowej
 • poprawione drukowanie przedmiaru
 • dodana obsługa dowolnego powiększenia w podglądzie wydruku(25-300%)
zmiany – wersja 7.0.10.20 – 17.08.2016

Poprawki

 • poprawiona szybkość działania historii kosztorysu
zmiany – wersja 7.0.10.20 – 16.08.2016

Drukowanie

 • opis i opis skrócony oddzielone spacją
 • poprawione dodawanie opisu pliku PDF z danych ogólnych kosztorysu
 • poprawione pozycjonowanie nagłówka i opisu przy drukowaniu
 • poprawione zawijanie komórek
 • nazwa szablonu zwiększona do 128 znaków
zmiany – wersja 7.0.10.20 – 29.07.2016

Widok Pozycje

 • kol. Kod pozycji, Specyfikacje techniczne, kod CPV
  funkcja zmiany numeru wg zakresu
 • kol. Ilość dla pracy rusztowań i kosztów jednorazowych
  zapis domyślnej wartości „1”

Eksport do XLS

 • opcja „Nie pokazuj cen i wartości”
 • krotność wg ustawień w kosztorysie
zmiany – wersja 7.0.10.18 – 19.07.2016

Przepisy

 • aktualizacja niektórych przepisów, m.in. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r.
zmiany – wersja 7.0.10.18 – 30.06.2016

Drukowanie

 • przyspieszone generowanie podglądu
 • przyspieszony wydruk do drukarki
 • zmniejszenie wielkości eksportowanego pliku PDF
 • ulepszone wyświetlanie tabel
 • ulepszona obsługa szablonów wraz z nowymi funkcjami
 • dodana obsługa pozycji złożonych
 • dodany panel nawigacyjny w oknie podglądu
 • dodana możliwość ograniczenia poziomu elementów na wydruku tabeli elementów i tabeli elementów szczegółowej
 • dodana możliwość drukowania całych pozycji od nowej strony
 • dodana możliwość dopisywania opisu skróconego do opisu głównego
 • dodane możliwość wyświetlania mnożnika w kalkulacji szczegółowej 1
 • dodana kolumna z listą pozycji na zestawieniu robocizny, materiałów i sprzętu
 • dodana kolumna z listą pozycji w tabeli elementów i tabeli elementów szczegółowej
 • dodany przycisk przerwania drukowania/zapisu w oknie podglądu
 • rozbudowane tworzenie strony tytułowej
 • zmodyfikowane okno ustawień
 • wiele innych poprawek i usprawnień
zmiany – wersja 7.0.10.18 – 21.06.2016

Poprawki

 • błąd konwersji przy dopisywaniu pozycji po otwarciu nowego kosztorysu przy użyciu standardowego okna dialogowego Otwórz
 • poprawione wklejanie pozycji ze znacznikami

widok Elementy

 • skrót F4 (domyślny) przenosi na widok Pozycje, a nie na Nakłady

widok Pozycje

 • zatwierdzenie podstawy nakładu bez numeru kolumny przenosi na widok Tablica, a nie na Spis
 • usunięcie spacji na końcu tekstu przy edycji podstawy nakładu
 • zapamiętywanie pozycji okien przy pracy z wieloma monitorami (nie dotyczy okienek dialogowych)

Pomoc

 • poprawione kopiowanie do schowka zaznaczonego tekstu
zmiany – wersja 7.0.10.16 – 09.06.2016

Drukowanie

 • poprawione nachodzące na siebie teksty na stronie tytułowej
zmiany – wersja 7.0.10.16 – 08.06.2016

Poprawki

 • poprawiona funkcja odzyskiwania kosztorysu

Eksport MsProject

 • dodana możliwość ustalenia wartości zaokrąglenia czasu zadania w zakresie 8-12 godzin
zmiany – wersja 7.0.10.16 – 30.05.2016

Poprawki

 • autodopisywanie pozycji działało tylko przy widocznej kol.Oznaczenia
zmiany – wersja 7.0.10.15 – 17.05.2016

Poprawki

 • w oknie Pozycje z sortowaniem przywrócona kolumna Wartość
 • otwieranie nowego kosztorysu na podstawie innego
 • pozycje scalone: ujemna cena w przypadku ujemnej sumy wartości składowych
 • drobne zmiany kosmetyczne
zmiany – wersja 7.0.10.13 – 29.04.2016

Poprawki

 • przy wklejaniu kopiowanej pozycji przeliczana jest ilość
 • wklejanie tekstu w uwagach
 • przy imporcie cen usunięta uwaga dotycząca wykazów (nie ma opcji 'Korzystaj z wykazów’, funkcja dostępna jest zawsze)
 • poprawka w funkcji scalania nakładów na widoku Nakłady
 • styl ikon bez względu na wpis w pliku konfiguracyjnym
 • poprawka przy używaniu większej liczby znaczników pozycji
 • czyszczenie wartości kosztorysu po zamknięciu wszystkich kosztorysów
 • poprawiona obsługa uwag przy funkcji Cofnij/Ponów
 • poprawione tworzenie pozycji scalonej z zaznaczonych pozycji zwykłych

Katalogi norm

 • możliwość ukrycia okienka własnych wykazów
 • zapamiętywanie wysokości okienka
 • możliwość zablokowania tabulatora
 • dodany przycisk „Wykazy katalogów” (skrót alt+W) (przydatny przy pracy z ukrytym okienkiem wykazów)
zmiany – wersja 7.0.10.11 – 15.04.2016

Poprawki

 • poprawka w funkcji scalania nakładów na widoku Nakłady
zmiany – wersja 7.0.10.10 – 14.04.2016

Poprawki

 • przy wklejaniu kopiowanej pozycji przeliczana jest ilość
 • wklejanie tekstu w uwagach
 • przy imporcie cen usunięta uwaga dotycząca wykazów (nie ma opcji 'Korzystaj z wykazów’, funkcja dostępna jest zawsze)
 • poprawka w działaniu opcji „Wyczyść historię przy zamykaniu kosztorysów”
zmiany – wersja 7.0.10.9 – 13.04.2016

Pozycje złożone na Widoku Pozycje

 • menu w kol.Podstawa:
  • Dopisz tablicę z katalogu do pozycji złożonej… – tworzy z bieżącej pozycji pozycję złożoną lub dopisuje do niej kolejny składnik z bazy katalogowej
  • Dopisz kalkulację do pozycji złożonej… – jw. z wykorzystaniem własnych kalkulacji
 • możliwość edycji opisów, jednostek, krotności na widoku Nakłady
 • możliwość zmiany aktywności składników na widoku Nakładu
 • pozycjami złożonymi mogą być zwykłe pozycje jak również pozycje składowe pozycji scalonych
 • w opisie pozycji podane są podstawy wszystkich składowych

Nakłady dodatkowe w bazie katalogowej

 • tablice, do których można naliczać dopłaty i potrącenia z innych tablic są oznakowane w bazie – aktywna ikona na widoku Tablica
 • w okienku podany jest parametr np. odległość, grubość, wysokość itp oraz lista tablic do wyboru
 • niektóre tablice mogą mieć po kilka parametrów (także do wyboru)
 • po podaniu parametru i wyborze tablic generowana jest pozycja złożona, zawierająca wybraną tablicę oraz wybrane nakłady dodatkowe z odpowiednimi krotnościami, wyliczonymi automatycznie (krotności można skorygować w razie potrzeby w okienku pozycji złożonej lub na widoku Nakłady)
 • komunikat w przypadku wybrania funkcji Przenieś z pustym parametrem
 • blokada wyboru parametru w przypadku, gdy jest tylko jeden

Uwaga! W tej chwili pełna obsługa nakładów dodatkowych w katalogu KNR 2-01. Kolejne katalogi w przygotowaniu.

Funkcje dodatkowe na widoku Nakłady (menu kol.Opis)

 • możliwość rozbicia na składniki wg własnych kalkulacji
 • zaznaczenie nakładów, których nazwy dołączane są do opisu robót

Dodatkowe dane dla strony tytułowej

 • Rodzaj robót
 • Branża

Znaczniki na widokach Pozycje, Nakłady, Obmiary

 • zamiana małego okienka z numerami 1..9 na menu z fragmentami opisów (pasek z lewej przed gridem, prawy przycisk myszy – menu ustawień, lewy przycisk myszy – menu przejścia)
 • ikony na pasku do Ustawiania znaczników i do Przejścia do znacznika
 • znaczniki zapisywane są w pliku kosztorysu

Nowa kolumna Oznaczenia

 • do dyspozycji zestaw ikon wraz z opisami
 • na widoku Pozycje wpis Oznaczone w menu Kryteria (tylko gdy widoczna kol. Oznaczenie)
 • opcja dostępna na widokach:
  • Pozycje
  • Pozycje z sortowaniem
  • Nakłady
  • Tabela elementów
  • Zestawienia RMS
 • funkcja zmian globalnych (usuwanie, zamiana ikony, zmiana opisu)

Własne wykazy katalogów norm

 • możliwość korzystania z własnych wykazów katalogów
 • obsługa wykazów katalogów z poziomu nawigatora w oknie bazy katalogowej

Opcje kosztorysu

 • dodany nowy rodzaj numeracji „z uwzględnieniem elementów”

Możliwość wyłączenia wyszukiwania RMS-ów przy zamianie

 • w ustawieniach kartotek, cenników, informatorów opcja 'Przejdź do szukanej nazwy’
 • ikona Alt+F do odnalezienia wejściowej nazwy po przejściu kursorem u inne miejsce

Krotność

 • na widoku Pozycje kolumna 'Krotność’. Wartości dodatnie traktowane są jako Dopłata, a ujemne jako Potrącenie
 • opcja nazewnicwa: Dopłata/Potrącenie (w kolumnie Podstawa) lub Krotność (w kolumnie Opis), można zmienić w ustawieniach programu (opcja „Krotność w opisie robót zamiast w podstawie” w widoku „Opcje”)

Poprawki i usprawnienia

 • opcja blokady klawisza ESC dla zadokowanych okien (podgląd nakładów, obmiarów, braki, nawigator, uwagi itp)
 • struktura kosztów – opcja wyłączenia VAT-u (w menu lokalnym)
 • w oknach Dodatkowe opisy i Załączniki opcja włączenia i wyłączenia automatycznego zapisu zmian
 • zmiana działania przycisku Dopisz na widoku Pozycje (ostatnia wybrana akcja staje się domyślną)
 • poprawione sortowanie RMS w eksporcie XLS
 • poprawiony eksport stałych globalnych do kosztorysu w wersji 2010
 • przywrócone polecenie „Obmiar” w kolumnie ilość na widoku pozycji
 • dodane brakujące ikony odwołań do bazy katalogowej na panelu nakładów
 • wykorzystanie nowego formatu *.rcm7 do importu cen w oknie cennika
 • dodana funkcja „Przejdź na zestawienie RMS” na widoku nakładów (menu lokalne na wybranym nakładzie)
 • w oknie „Katalogi norm” zapamiętywany katalog na wykazie przy powrocie ze spisu treści
 • w oknie „Katalogi norm” fokus na spisie treści zgodny z kierunkem pracy (enter: do przodu, backspace: powrót)
 • dodana możliwość używania wyrażeń w polu „Ilość” na widoku „Pozycje” – wprowadzona wartość jest używana przy edycji, a wyświetlony jest obliczony i zaokrąglony wynik
 • poprawka w funkcji przeliczania Kz

Znaki specjalne

 • w edytorze grida nowe menu lokalne (zamiast systemowego)
 • menu 'Znaki specjalne’ (najczęściej stosowane)
 • szybkie wstawianie skrótami Ctrl+Shift+1..5

Drukowanie

 • usunięty błąd ze znikającymi napisami w tabelach (nowy algorytm rysowania tekstu na tabelach)
 • poprawione rysowanie danych na wydrukach
 • poprawka w rysowaniu podsumowania tabel
 • poprawiona nawigacja na podglądzie
 • dodany skrót klawiszowy do zmiany wielkości tytułu wydruku (okno opcji, Shift+Ctrl+M/D – zmienia wielkość znaków na małe/duże na zaznaczonym tytule)
 • dodany skrót klawiszowy do szybkiej edycji tytułu wydruku (okno opcji, F2 na zaznaczonym tytule)
 • poprawione wysokości dla pogrubionych pozycji (niektóre opisy elementów nakładały się na siebie)
 • poprawione napisy na stronie tytułowej (usunięty znak prostokącika)
 • poprawione indeksy drukarek
 • usunięte zdublowane ustawienia strony tytułowej
 • zmiany nazw niektórych etykiet w oknie ustawień
 • zmienione zachowanie globalne opcji „Pokaż ceny i wartości” (teraz obejmuje też stronę tytułową)
 • odblokowane nieaktywne elementy wydruku (umożliwi stworzenie szablonu)
 • drobna korekta GUI
 • dodane nowe pola na stronie tytułowej (Obiekt, Rodzaj robót, Branża)
 • możliwość wyłączenia wartości w podsumowaniu kosztorysu na stronie tytułowej
 • zerowe koszty dodatkowe są pomijane
 • obsługa pozycji złożonych
 • przywrócenie krotności, możliwe drukowanie w podstawie lub w opisie robót (wg opcji wybranej w programie)
 • poprawione blokowanie kalkulacji szczegółowej 1/2 w zależności od wybranej opcji
 • poprawione wyświetlanie elementów wydruku na liście
 • materiały/sprzęt pomocniczy na liście RMS zawsze na końcu
 • inne drobne poprawki
zmiany – wersja 7.0.9.2 – 15.12.2015

Funkcja 'Wyszukaj cenę w domyślnym cenniku’

 • program wyszukiwał zawsze cenę średnią, poprawiono, tak żeby podawał cenę wg znacznika (kropka) w nagłówku cennika.

Zmiany i poprawki:

 • przycisk 'Tryb dopisywania’ widoczny tylko na widoku 'Pozycje’
 • poprawione drobne błędy w module wydruków
 • dodana możliwość zmiany czcionki dla poszczególnych elementrów wydruku
 • optymalizacja szybkości działania wydruków przy bardzo dużych kosztorysach
zmiany – wersja 7.0.9.0 – 09.12.2015

Wydruki:

 • nowy moduł wydruków, a w nim m.in.:
  • możliwość ustawienia własnej strony tytułowej oraz nagłówka i stopki,
  • możliwość ustawienia znaku wodnego wydruku,
  • dynamiczny podgląd,
  • rozbudowane szablony,
  • odświeżony wygląd,
  • możliwość wydruku w układzie poziomym,
  • wyróżnianie kolorem nagłówków i głównych elementów kosztorysu
 • starego modułu wydruków można nadal używać po zaznaczeniu opcji w oknie „Ustawienia” (Opcje->Przełącz na poprzedni moduł drukowania)

Nakłady RMS:

 • dodana możliwość wprowadzania rabatów:
  • rabat procentowy lub kwotowy
  • odrębna kolumna na widokach Nakłady i Zestawienia RMS
  • pola edycyjne na panelach Wyliczenie cen
  • pola edycyjne na panelach Dopisz, Zmień RMS na Nakładach

Okno Ustawienia:

 • nowa pozycja „Dodatkowe opcje”, w której można ustalić zachowanie programy przy zmianie nazwy nakładu (czy pobierać z cennika domyślnego i czy zerować cenę)

Widok Pozycje:

 • pierwszy wiersz
  • napis 'Kosztorys:’ z nazwą pliku lub 'Obiekt:’ z nazwą obiektu; w kol. Podstawa (wybór w menu lokalnym)
  • wyróżniający kolor czcionki (możliwość zmiany w ustawieniach kolorów)
  • większa wysokość wiersza 
  • zapis do zbioru cen jednostkowych jako cena obiektu
  • aktywność menu Wklej zależna od zawartości schowka
  • aktualizacja opisu po Zapisz jako (dla opcji Kosztorys)
  • edycja kodów w kol. Kod CPV
  • edycja nazwy obiektu w kol.Opis (tylko dla opcji Obiekt)
  • edycja ilości j.o. w kol.Jm (tylko gdy jest zdeklarowana na Danych ogólnych)

Zmiany i poprawki:

 • ukrywanie mnożników = 1,0
 • wspólne menu lokalne dla kol.Cena źródłowa, Mnożnik, Rabat, Cena
 • odblokowane dodatkowe funkcje w oknie 'Zapisz jako’
 • skróty klawiszowe w kol.Cena źródłowa (analogiczne jak w kol.Cena) na widoku Nakłady
 • skróty klawiszowe dla podstawy na widoku Pozycje:
  • kalkulacje: Alt+Enter
  • zbiór cen jednostkowych: Shift+Alt+Enter

w polu Data powiekszone okienko na kalendarz (dla Windows 10) w widoku Dane ogólne

zmiany – wersja 7.0.8.5 – 18.11.2015

Plik kosztorysu *.rds7:

 • zmiana numeru wersji na 11. Przy otwarciu kosztorysu wersja < 11 wykonywana jest jednorazowa procedura przepisania grup RMS i dostawców z plików Dat_R(M)(S).krt7 do kosztorysu. Dane te związane są teraz z kosztorysem, a nie kartoteką globalną. Przy przenoszeniu danych z kartotek pobierane są również grupy i dostawcy. Zmiany w kartotekach nie mają wpływu na kosztorysy.

Widok Pozycje:

 • wprowadzony został wiersz (jako pierwszy) dotyczący obiektu. W kolumnie 'Opis’ podawana jest nazwa kosztorysu. Umożliwia to dopisanie elementu robót, komentarza, współczynnika globalnego lub wklejania na początku kosztorysu bez potrzeby zmiany trybu dopisywania. Dodatkowo można zmienić narzuty dla obiektu bez potrzeby przechodzenia na Dane ogólne. 

 
Widok Obmiary:

 • w nagłówku z listą stałych globalnych wyświetlany jest dodatkowo opis stałej (w nawiasach po wartości stałej)

 Ustawienia – kategoria Ikony
(przydatne dla monitorów o wysokiej rozdzielczości)

 • ikony o rozmiarze 32×32
 • możliwość zmiany czcionki w podpowiedziach do ikon

Zmiany i poprawki:

 • dodany przycisk „Przeliczniki” w oknie „Stałe globalne do obmiarowania”
 • dodany przycisk „Stałe” w oknie „Wzory do obmiarowania”
 • poprawiona zmiana ceny RMS w cenniku domyślnym
 • poprawiona funkcje „Zeruj ceny” w poz.uproszczonych
 • wyświetlanie ceny w informatorach przy zmianie nakładu
 • edycja norm/cen złożonch
  • okno z wyliczeniami pojawia się tylko w przypadku gdy współczynniki są różne od 1,0 i jednocześnie wyłączona jest opcja „Pokazuj wyliczenia”
 • zapisywanie zmiany grupy dla pozycji RMS w historii kosztorysu
 • poprawione dopisywanie RMS z kartoteki
 • zapamiętywanie orientacji poziomej dla Elementów w XLS
 • dopisywane RMS poniżej kursora na widoku „Nakłady”
 • poprawiony niewłaściwy RMS po wywołaniu ikonami R+,M+,S+ na widoku „Nakłady”
 • zapisywanie w historii kosztorysu dodawania wzoru na widoku „Obmiary”
 • usunięta opcja  „Zachowuj ceny po zmianie nazwy” i przebudowany algorytm po zmianie nazwy nakładu:
  • jeśli zmieniona nazwa istnieje w bieżącym kosztorysie to cena zostanie pobrana z kosztorysu w przeciwnym razie
  • jeśli istnieje w domyślnym cenniku to cena pobrana jest z cennika w przeciwnym razie
  • cena pozostaje b.z.
 • stałe globalne:
 • oznaczenie na czerwono i blokada przenoszenia błędnych wyrażeń
zmiany – wersja 7.0.7.6 – 08.10.2015

Historia Kosztorysu:

 • nowa funkcja umożliwiająca przegląd historii zmian w kosztorysie oraz wielokrotne wykorzystanie operacji „Cofnij/Ponów”,
  • zapisywanie całej historii prac nad kosztorysem niezależnie od bieżącej sesji programu,
  • możliwość powrotu do wybranej wersji z poziomu listy zmian w kosztorysie,
  • funkcja podglądu historii wywoływana skrótem klawiszowym Ctrl+H lub za pomocą przycisku „Historia zmian w kosztorysie”:

W istniejących instalacjach Rodosa nowy przycisk należy wyświetlić:

1) Prawym klawiszem myszy należy wywołać „Konfiguruj pasek ikon”:

2) W oknie „Konfiguruj pasek ikon” należy wybrać funkcję „Historia zmian w kosztorysie”, a następnie przenieść na listę „Używanych przycisków”:

Widok Pozycje:

 • dodana możliwość korzystania z notesu przy edycji kodów pozycji,
 • dodana możliwość edycji kolumny „Skrót opisu” dla elementów,
 • dodana kolumna „Komentarz” do dowolonego zastosowania z opcją edycji przy pomocy notesu,
 • dodane ikony przełączania podglądu na Nakłady/Obmiary w dolnym panelu podglądu.

Stałe globalne

 • nowe okno tworzenia/edycji stałych globalnych w Obmiarach,
 • dodanie kolumn jm i opis jako dodatkowa informacja o stałej globalnej.

Eksport PDF:

 • nowy algorytm obsługi szablonów
 • sortowanie kolumn
 • nowy algorytm generowania stron (ponad 10-krotne przyspieszenie)
 • dodano pasek postępu generowania stron
 • dodano przycisk anulowania generowania stron
 • dodano możliwość drukowania spisu treści na końcu lub na początku wydruku
 • poprawiono dzielenie długich tabel pomiędzy stronami (w pionie i poziomie)
 • poprawiono numerację stron dla zakładek pdf
 • poprawiono rysowanie list opcji
 • poprawiono położenie oprawy
 • poprawiono numerowanie stron
 • poprawiono generowanie zestawień RMS i Kz
 • usunięto puste wiersze z tabel
 • usuwanie w pozycjach kosztorysowych nieaktywnych nakładów RMS
 • poprawione wyświetlanie wrażenia przy nakładach dla kolumny „Norma”
 • poprawione zapamiętywanie opcji „Tabela poziomo”
 • usunięta niepotrzebna pusta strona przy wydruku Przedmiaru w układzie poziomym
 • wyrównanie do prawej w kolumnie CPV, kodu pozycji i NrST w Przedmiarze
 • NrST w opisie pozycji zamiast w kolumnie
 • podstawa zawsze we własnej kolumnie
 • poprawiony opis kosztorysu, który nie był zawijany na stronie tytułowej
 • dodana opcja „Opis z kolumny Skrót opisu”
 • dodana kolumna „Skrót opisu”
 • poprawione drukowanie indywidualnej stawki kosztów pośrednich dla pozycji
 • poprawiony widok obmiarów przy eksporcie do pdf
 • drobne poprawki na poszczególnych wydrukach
 • dodano opcję do „Tabeli elementów” „Tylko główne elementy”
 • dodano opcję „Tytuł wydruku jako nazwa zakładki” nazwy zakładek w pliku PDF brane są z tytułów elementów wydruku

Poprawki/zmiany:

 • poprawiona obsługa polskich znaków w identyfikatorach w obmiarach,
 • przywrócenie % jako jm w pozycjach,
 • poprawiona funkcja „Zachowuj ceny po zmianie nazwy” (naklady, zestawienia RMS),
 • poprawiona funkcja przenoszenia stawki robocizny z cenników na widoku Dane ogólne,
 • przywrócona funkcja „Wstaw kody z głównych elementów” na widoku Dane ogólne,
 • poprawiona edycja etapów realizacji robót (możliwa edycja kolumny % i ilość wykonana),
 • zmiana maksymalnej wielkości czcionki na 24pt (przydatne przy monitorach o wysokiej rozdzielczości),
 • edycja wartości złożonych:
  • „enter” wywołuje okno wyliczeń
  • cyfry otwierają edycję ceny lub normy źródłowej komórki:
   • widok Pozycje
    • kol.Cena w pozycjach uproszczonych
   • widok Nakłady
    • kol.Norma dla RMS
    • kol.Cena dla RMS
    • Cena dla pozycji uproszczonej
   • widok Zestawienia RMS
    • kol.Cena
zmiany – wersja 7.0.6.6 – 06.07.2015

Widok Pozycje:

 • autodopisywanie, rozbudowa o pozycje składowe
 • menu lokalne w kol. „Nr pozycji”
  • dodatkowa funkcja „Usuń”
 • menu lokalne w kol. „Realizacja”
  • dodatkowa funkcja „Usuń realizacje” (w pozycji, pozycji scalonej, elemencie robót, w zaznaczonych pozycjach)
  • edycja dla pozycji składowych

Import obmiarów XLS:

 • wyświetlanie komunikatu o braku danych w arkuszu
 • dodana opcja do uwzględniania formatowania komórek z arkusza kalkulacyjnego
 • dodana obsługa formatu CSV
 • do kosztorysu przenoszone są tylko zaznaczone pozycje
 • dodanie scrolla poziomego przy dużej liczbie kolumn
 • zapamiętywanie stanu okna do kolejnego wywołania funkcji importu

Eksport do PDF:

 • dodana kolumna Mnożnik z widoku Pozycji (Przedmiar i Kalkulacja uproszczona)
 • uwzględnianie wypełniania zerami wartości
 • poprawiony widok procentów (pomija zera po przecinku)
 • poprawione wczytywanie strony tytułowej z pliku: txt, rtf, pdf, htmlyświetlanie komunikatu o braku danych w arkuszu
zmiany – wersja 7.0.6.1 – 22.06.2015

Widok Obmiary:

 • nowa funkcja: import obmiarów z arkuszy kalkulacyjnych

Funkcja służy do wygodnego przenoszenia do obmiarów kosztorysu obliczeń wraz z komentarzami z arkuszy kalkulacyjnych programów Microsoft Excel i OpenOffice (*.xls, *.xlsx, *.ods).

 • poprawka: polskie znaki w stałych globalnych

Widok Pozycje:

 • uzupełnienie funkcji dopisywania pozycji w kosztorysie
 • nowe skróty klawiszowe:
  • funkcja Tryb dopisywania: Shift+Crtl+I
  • dopisz pozycję scaloną: Shift+Ctrl+Insert
  • dopisz pozycję składową: Alt+Insert
 • Istniejące skróty (dla przypomnienia)
  • dopisz pozycję:  Insert
  • dopisz element: Ctrl+Insert
  • dopisz komentarz: Shift+Insert
 • poprawka: sumowanie pracy rusztowań jako składowej pozycji scalonej
 • poprawka: VAT i Wartość VAT w pozycjach scalonych

Widok Nakłady:

 • poprawka:  ukrywanie robocizny po scaleniu w pozycjach, w których nie występowała (norma R = 0)
 • poprawka: rozbicie materiału na składniki z jednostką wielokrotną (np. 100m3)

Widok Zestawienia RMS:

 • poprawka: odswieżanie historii cen na widoku Brakujące ceny

Widok Dane ogólne:

 • poprawka: skrót F4 w oknie wyboru CPV
zmiany – wersja 7.0.5.5 – 10.06.2015

Import ATH:

 • przenoszenie obmiarów
 • różne stawki robocizny
 • odwołania do pozycji jako komentarze z podaniem ilości
 • opis sum pośrednich (jako komentarz w kol. Wyliczenie)

Eksport PDF:

 • dodana opcja ustawień kolumn tak jak w widoku Pozycje (nazwa i wyrównanie)
 • poprawione wyświetlanie danych na stronie tytułowej
 • usunięty błąd przy braku opisu komentarzy
 • zmiana widoczności kol. Podstawa
 • zmiana edycji obiektów w edytorze strony tytułowej
zmiany – wersja 7.0.5.4 – 25.05.2015

Widok Pozycje:

 • mnożniki do pozycji szczegółowych (nie dotyczy kosztów jednorazowych i pracy rusztowań)
 • funkcja Utwórz pozycję scaloną
  • z zaznaczonych pozycji (w zaznaczonym bloku nie mogą występować elementy robót i inne pozycje scalone)
  • z elementu robót (element nie może zawierać podelementów i innych pozycji scalonych)
 • kopiowanie jednej pozycji do schowka bez potrzeby zaznaczania

Poprawki:

 • poprawiony zapis cen RMS w przypadku pobierania ich automatycznie z domyślnego cennika

Eksport PDF:

 • usunięte błędy związane z brakiem elementów w kosztorysie

Import PDF:

 • poprawiony import krotności z kosztorysów PDF Rodosa
zmiany – wersja 7.0.5.2 – 20.05.2015

Eksport PDF:

 • dodany wizualny edytor strony tytułowej
 • dodany wizualny edytor nagłówka i stopki
 • dodany wizualny edytor znaku wodnego
 • dodana obsługa szablonów ustawień eksportu

Import PDF:

 • poprawki w imporcie
zmiany – wersja 7.0.5.2 – 25.03.2015

Instalator bazy cenowej:

 • zaktualizowana wersja umożliwiająca import Sekocenbud BCO 2015.1

Eksport PDF:

 • poprawiony eksport stawek robocizny na stronie tytułowej i w kalkulacjach szczegółowych
 • poprawiony eksport norm w kalkulacjach szczegółowych
 • poprawiony eksport cen nakładów
zmiany – wersja 7.0.5.2 – 19.03.2015

Stawka robocizny:

 • nowe: możliwość użycia mnożnika do stawki globalnej dla wybranego zawodu
 • nowe: mozliwośc zmiany stawki globalnej na panelu Wyliczenie ceny
 • zmiana: na zestawieniach (na ekranie) stawka globalna prezentowana jest w nawiasach (poprzednio była zerowa, wyświetlana na czerwono)

Import baz cenowych:

 • poprawka: błąd związany z polskimi znakami w nazwie profilu
 • zmiana: wycofany dodatkowy komunikat po imporcie

Eksport do pliku xml, pdf:

 • poprawka: błąd związany z brakiem norm wyliczonych

Funkcja „Zachowuj ceny dla nowych”

 • poprawka: nie zawsze były zachowywane ceny w przypadku zmiany nazwy nakładu
 • zmiana: zmieniona nazwa funkcji na „Zachowuj ceny po zmianie nazwy” 
zmiany – wersja 7.0.5.1 – 27.02.2015

Widok Nakłady:

 • Poprawiona edycja ceny pozycji scalonych
 • Nowe kolumny 'Cena źródłowa’ i 'Mnożnik’

Widok Zestawienia RMS:

 • Nowe kolumny 'Cena źródłowa’ i 'Mnożnik'(Uwaga: mnożnik dla robocizny jest zablokowany, gdy stawka robocizny jest pobierana z Danych ogólnych; aby ustalić mnożnik dla robocizny należy określić jej cenę źródłową)
 • Nowa funkcja 'Scal zaznaczone nakłady’

Widok Dane ogólne:

 • Poprawiona obsługa kodów CPV w Windows XP
 • Poprawione błędy przy zamykaniu programu

Widok Pozycje:

 • Nowe kolumny 'Cena źródłowa’ i 'Mnożnik’ (dotyczy tylko pozycji uproszczonych)
 • Nowa ikona/opcja „Tryb dopisywania” (Przycisk z ikoną należy ustawić w konfiguracji głównego paska ikon):
  • dopisywanie pozycji za kursorem (domyślne)
  • dopisywanie pozycji przed kursorem

Aby wyświetlić nową ikonę należy na głównym pasku ikon pod prawym klawiszem myszy wybrać „Konfiguruj pasek ikon…”:

W oknie „Konfiguruj pasek ikon” należy zaznaczyć  „Tryb dopisywania” na liście dostępnych przycisków, a następnie przenieść przyciskiem „–>” na listę używanych przycisków. Dodatkowo można tutaj też dopasować pozycję nowej ikony za pomocą przycisków „W górę” i „W dół” pod listą używanych przycisków.

Po zatwierdzeniu, ikona pojawi się w głównym oknie programu.

zmiany – wersja 7.0.4.4 – 19.01.2015

Widok Zestawienia RMS:

 • Poprawka w obsłudze plików *.rds w funkcji 'Znajdź cenę w kosztorysach’
zmiany – wersja 7.0.4.3 – 16.01.2015

Widok Katalogi norm:

 • W oknie 'Zapraszamy do sklepu’ wywołanie strony z zaznaczonym katalogiem

Widok Kartoteki:

 • W ustawieniach kartoteki można zaznaczyć z jakich źródeł mają być dopisywane do kartoteki domyślnej rms-y po dopisaniu lub zamianie nakładów w kosztorysie.

Dopisywanie rms-ów do kartoteki działa gdy zaznaczona jest kartoteka domyślna. Można to zrobić w oknie 'Kartoteki’ (menu Baza->Kartoteki) klikając prawym klawiszem myszy na zakładce otwartej kartoteki.

Do kartoteki domyślnej będą dopisywane rms-y z wybranych w ustawieniach źródeł.

Widok Nakłady:

 • Na panelach 'Dopisz’ i 'Zamień’ pola 'Norma’ i 'Cena’ nie muszą być wypełniane przed zatwierdzeniem. Przenoszone są wtedy wartości zerowe.

Widok Zestawienia RMS:

 • Na panelach 'Znajdź cenę’ poprawiony format daty
 • Poprawiona funkcja 'Znajdź cenę w kosztorysach
zmiany – wersja 7.0.4.1 – 19.12.2014

Widok Dane ogólne:

 • Poprawione otwieranie pola do edycji w określonej kolumnie, a nie w całym wierszu (w niektórych przypadkach)

Widok Pozycje:

 • W oknie 'Zapisz kosztorys częściowy’ uzupełnienie listy dat
zmiany – wersja 7.0.4.0 – 15.12.2014

Widok Nakłady:

 • Możliwość wprowadzania ilości RMS jako nakładu niezależnego od obmiaru
  • dla metody II działanie jak w Rodosie 2010
  • dla metody I wyliczana jest norma jako iloraz ilości i obmiaru, następnie zaokrąglana jest wg ustawień i przemnożona przez cenę. Daje to koszt jednostkowy (cena jednostkowa RMS). W przypadku zmiany obmiaru po wprowadzeniu ilości norma jest wyliczna z podanej ilości. Dla obmiaru równego zero przyjmowana jest norma = 0.0. Normy prezentowane są w nawiasach.
 • Panele edycyjne Dopisz i Zamień RMS
  • zapisywanie cen wprowadzonych 'z ręki’ do panela cen
  • nazewnictwo jak w panelach Wyliczenie cen
  • checkbox dla nakładu całkowitego
 • Menu Dopisz RMS
  • rozbudowa menu o możliwość stosowania skrótów R,M,S do wywołania źródła danych. Może to być bieżacy kosztorys (lub inny z dysku), kartoteka, cennik, informator lub cennik producenta. (w Rodosie 2010 była tylko kartoteka). Opcja 'Edycja nazwy’ umożliwia otwieranie edycji od pierwszej litery.
 • Menu Zamień RMS
  • rozbudowa menu o możliwość stosowania skrótu Enter do wywołania źródła danych (analogicznie jak w menu Dopisz)

Widok Zestawienia RMS:

 • Menu Zamień RMS
  • rozbudowa menu o możliwość stosowania skrótu Enter do wywołania źródła danych (analogicznie jak na widoku Nakłady)

Uwaga: wybrane źródło danych jest wspólne dla wszystkich menu

zmiany – wersja 7.0.3.9 – 02.12.2014

Zmiany i poprawki:

 • Poprawione skróty klawiszowe na zestawieniach RMS (m.in. klawisz ESC w panelu pozycji)
 • Nowa opcja w ustawieniach programu – kategoria „Braki”
  • brak oznaczania braków kolorem czerwonym
  • oznaczanie kolorem czerwonym tylko miejsca z brakiem
  • oznaczanie kolorem czerwonym miejsca z brakiem i wartości wynikowe
 • Dopisywanie pozycji składowych w pozycji scalonej
  • kursor na pozycji scalonej (dopisanie)
  • kurosr na pozycji składowej (wstawienie)
  • kursor na końcu kosztorysu, za pozycją scaloną lub składową
 • Panel edycyjny pozycji scalonej rozbudowany o opcje dla ilości
 • Przywrócone funkcje czyszczenia obmiarów i ilości dla wielu zaznaczonych pozycji
zmiany – wersja 7.0.3.8 – 24.11.2014

Zmiany i poprawki:

 • Panel z historią cen na widoku Nakłady i na zestawieniach RMS rozbudowany o ceny użytkownika.
 • Poprawione wklejanie nieaktywnych pozycji scalonych.
 • Poprawki przy dodawaniu nakładów z różnych źródeł (kosztorys, cennik, informator cenowy, kartoteka) na zakładce Pozycje i Nakłady.
 • Poprawiony błąd instalatora baz cenowych.
 • Poprawiona konwersja profilu do Rodosa 7 z wybranego folderu z dysku.
zmiany – wersja 7.0.3.7 – 20.11.2014

Dodane narzędzie do konwersji profilu użytkownika ze starszych wersji Rodosa do Rodosa 7.
(Menu Start => Rodos 7 => Konwertuj profil do Rodosa 7)

Zmiany i poprawki:

 • Poprawka w procedurze obsługi klucza online.
 • Zwiększony limit treści w funkcji Pomoc->Zgłoś uwagi do programu.
zmiany – wersja 7.0.3.7 – 19.11.2014

Algorytm obliczeniowy

 • wartość robót = zaokr(zaokr(obmiar) * zaokr(cena))
 • formuła I   -> wartość nakładu (n x c) = zaokr(zaokr(norma) * zaokr(cena))
 • formuła II  -> wartość nakładu = zaokr(zaokr(obmiar) * zaokr(norma) * zaokr(cena))

W opcjach kosztorysu ustala się zaokrąglenia oraz sposób prezentacji liczb.
Dwa rodzaje zaokrągleń:

 • tradycyjne
 • wg PN-70/N-02120

Pozycje scalone

 • ilości w pozycjach składowych dowolne
 • ilości w pozycjach składowych proporcjonalne do poz.nadrzędnej – domyślnie ze wspólczynnikiem 1.0 (zastępują pozycje złożone)

Cena w obu przypadkach = zaokr(suma wartości składowych / obmiar poz.nadrzędnej)
Rodzaj ustala się na widoku Pozycje w menu lokalnym w kol.Ilość

Krotność, zmiana algorytmu liczącego

 • w pozycjach uproszczonych krotność wliczona do ceny jednostkowej
 • w pozycjach szczegółowych krotność wliczona do norm
 • krotność jest zawsze dodatnia, daje to zawsze cenę dodatnią
 • krotność podawana jest w kol.Podstawa jako dopłata lub potrącenie
 • dla potrąceń:
  • wartość pozycji jest ujemna
  • dodatkowo w pozycjach szczegółowych ilość nakładów jest ujemna

Wyliczenia cen i norm

 • Widok Pozycje
  • ceny jednostkowe robót
   • cena źródłowa
   • mnożnik
   • krotność
 • Widok Nakłady i Zestawienia RMS
  • ceny jednostkowe RMS
   • cena źródłowa
   • mnożnik
 • Widok Nakłady
  • normy RMS
   • norma źródłowa w postaci liczby lub wyrażenia
   • współczynnik lokalny RMS w postaci liczby lub wyrażenia
   • współczynnik globalny RMS w postaci liczby lub wyrażenia
   • krotność w postaci liczby

Wyliczenia podawane są w osobnych wierszach w kol. Opis.
W kol.Cena i Norma podawany jest wynik obliczenia wyrażenia.
Wszystkie składniki są dodatnie.
Przed wyrażeniami dodane są słowa, odpowiednio 'cena: ’ lub 'norma: ’.
W menu Opcje widoku i w Ustawieniach wydruku można zdecydować o wyświetlaniu wyliczeń.

Zmiany i poprawki

 • Widok Pozycje
  • Nowe okno dialogowe w pozycjach uproszczonych „Wyliczenie ceny jednostkowej robót” zawiera Cenę źródłową, Mnożnik i Krotność (do rozbudowy o następne pola m.in. mnożniki regionalne itp)
 • Widok Nakłady i Zestawienia RMS
  • Nowe okno dialogowe „Wyliczenie ceny” w kol.Cena zawiera cenę źródłową i mnożnik (do rozbudowy o następne pola m.in. mnożniki regionalne, marże, bonifikaty, koszty zakupu itp)
  • Panel historii cen na widoku Nakłady
  • Enter na nazwie RMS otwierał kartotekę – teraz jest edycja, a każde żródło ma swój skrót:
   • z kosztorysu – Shift+Alt+Enter
   • z kartoteki – Alt+Enter
   • z cennika – Shift+Enter
   • z informatora – Ctrl+Enter
 • Poprawki:
  • usuwanie dostaw inwestora razem z usuwaną pozycją
  • uproszczony widok nakładów dla pozycji uproszczonych
  • dodane zadokowane okno z pozycjami na widokach zestawień RMS
 • Katalogi norm
  • nowa funkcja interpolacji (zautomatyzowana interpolacja wszystkich nakładów danej pozycji katalogowej)
 • Dane do harmonogramu MS Project
  • w kol.Zespoły robocze wyświetlane dodatkowo współczynniki do roboczogodzin (R) i do maszynogodzin (S)
  • w menu lokalnym kolumny okno dialogowe do edycji danych (wywoływane również przez Enter)
  • możliwa edycja dla wielu pozycji jednocześnie (początkowe dane z pozycji, z której wywołano menu)
 • Eksport do MSProject
  • nowe algorytmy obliczania czasu pracy
  • obsługa MSProject w wersjach 2002-2013
  • obsługa współczynników lokalnych i globalnych do roboczogodzin i maszynogodzin
  • możliwość pominięcia składowych pozycji scalonych
  • rozbudowany eksport zasobów z kosztorysu
 • Widok Zestawienia RMS
  • panel z historią używanych cen/cenników/informatorów cenowych (dane z historią cen zapisywane są w pliku *.cen7)
 • Eksport
  • nowa funkcja eksportu do pliku PDF
 • Widok Nakłady
  • panel z historią używanych cen/cenników/informatorów cenowych
  • norma w postaci wyrażenia wpisywana jest w kol.Nazwa, w kol.Norma jest wynik (edtowane jest wyrażenie)
  • funkcja Dopisz jest aktywna również przy braku nakładów w pozycji
  • w oknie Dopisz z kosztorysu zakładki RMS
 • Instancje programu
  • możliwość uruchomienia wielu instancji programu (nie dotyczy klucza online)
 • Menu Plik, Wyślij pocztą…
  • dodana możliwość wysłania kilku kosztorysów (wybór z listy otwartych kosztorysów)
  • opcjonalnie można załączyć informację z historią cen i uwagami do kosztorysu
 • Aktualizacje programu
  • Usługa aktualizacji uruchamiana razem z programem (w zasobniku systemowym pojawia się ikona Rodosa, która okresowo sprawdza dostępność nowych lub zaktualizowanych składników; wyświetlanie powiadomienia gdy pojawią się zmiany do programu)
 • Klucz online
  • zmiana sposobu autoryzacji: dodane hasło do licencji użytkownika (brak konieczności rejestrowania stanowiska podczas instalacji – podczas uruchamiania pojawia się pytanie o numer licencji i hasło; dane dostępowe można zapamiętać do późniejszego uruchamiania)
 • Menu Harmonogram
  • dopasuj kolumny
 • Menu Realizacja robót
  • dopasuj kolumny
  • lista kosztorysów częściowych
 • Ustawienia
  • widoczność menu Harmonogram
  • widoczność menu Realizacja robót
 • Menu Pomoc
  • funkcja: Zdalne połączenie serwisowe
  • funkcja: Zgłoś uwagi do programu
 • Menu Widok
  • funkcja: Tryb pełnoekranowy
 • Menu Narzędzia
  • funkcja: Skróty klawiszowe
 • Przeceń kosztorysy (moduł do programu)
  • wybór cen min, śr, max
 • Struktura kosztów
  • narzuty razem lub osobno
  • vat razem lub osobno
  • pasek ikon
 • Import, eksport
  • w oknie Plik->Otwórz do typów plików dodane funkcje importu
  • w oknie Plik->Zapisz jako do typów plików dodane funkcje eksportu
  • możliwość wyłączenia Importu i Eksportu z menu Plik (w sekcji Opcje w oknie Ustawienia)