1. Skróty klawiaturowe w programie Rodos i polskie znaki

Problem
W przypadku gdy mamy zainstalowane więcej niż jeden język lub układ klawiatury (tak, jak jest to w domyślnej instalacji systemu operacyjnego Windows), korzystanie z zaawansowanych skrótów klawiaturowych programu Rodos powoduje przypadkowe przełączanie języka oraz układu klawiatury, czego efektem może być brak możliwości używania polskich znaków oraz zamienianie miejscami klawisza Z z Y.

Rozwiązanie

 1. Jeżeli podczas pracy na komputerze korzystasz wyłącznie z polskiej klawiatury i języka polskiego
  • W Panelu sterowania uruchom moduł Zegar, język i region => Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych. Na zakładce Klawiatury i języki kliknij przycisk Zmień klawiatury…;
  • Usuń wszystkie języki i układy klawiatury oprócz polskich.
 2. Jeżeli podczas pracy na komputerze używasz wielu języków lub klawiatur
  • W ustawieniach uruchom moduł Czas i język => Język =>  Klawiatura => Klawisze dostępu języka => zakładka Zaawansowane ustawienia klawiszy
  • Odszukaj opcję, którą dokonuje się zmiany sekwencji klawiszy. Wyłącz opcję przełączania języka lub układu klawiatury bądź wybierz inny skrót klawiaturowy niż domyślny. Domyślnym skrótem zmieniającym język jest Lewy Alt + Shift, natomiast domyślnym skrótem zmieniającym układ klawiatury jest Ctrl + Shift.

Problem
Skróty klawiaturowe programu Rodos pokrywają się ze skrótami w systemie Windows.

Rozwiązanie

 1. Należy wyłączyć skróty klawiaturowe w aplikacji karty graficznej.
  • opcje grafiki / klawisze dostępu / wyłącz
2. Dysk PenDrive z zainstalowanym Rodosem Mobil nie działa na „obcych” komputerach ze starszymi systemami Windows

Problem
Niektóre nowe dyski Pendrive o dużej pojemności mogą być sformatowane z wykorzystaniem nowego systemu plików exFAT.
System exFAT znacznie poprawia wydajność, bezpieczeństwo oraz pozwala na tworzenie plików o praktycznie dowolnej wielkości.
Niestety systemy Windows XP i Windows 2000 domyślnie nie obsługują systemu plików exFAT, uniemożliwiając tym samym dostęp do danych zawartych na dysku PenDrive.

Rozwiązanie
Aby dysk PenDrive z systemem plików exFAT działał poprawnie w systemie Windows XP niezbędne jest zainstalowanie poprawki wydanej przez firmę Microsoft.
Poprawkę można pobrać z naszego działu Pobierz.
W systemie Windows Vista ww. poprawka jest instalowana automatycznie razem z pakietem uaktualnień Service Pack 1.
W momencie pisania porady nie istniała aktualizacja pozwalająca na obsługę systemu plików exFAT w systemie Windows 2000.

3. Brak możliwości instalacji sterowników HASP w systemie Windows 8 i 7 64-bit na komputerach HP Pavillon

Problem
Na komputerach HP Pavlillon z preinstalowananym systemem operacyjnym Windows 8 lub 7 64-bit nie można uruchomić usługi Windows Update wymaganej m.in. do sfinalizowania instalacji sterowników urządzeń HASP. Próba instalacji sterownika HASP powoduje wyświetlanie komunikatów o błędzie, w tym m.in. „System Windows wymaga sterownika podpisanego cyfrowo”.

Rozwiązanie
Należy pobrać i zainstalować nowszą wersję sterowników IRRT (Intel Rapid Storage Technology) dostępną pod adresem ftp://hp.com/pub/softpaq/sp47501-48000/sp47845.exe.

4. Pobieranie i instalacja Rodos Ekspres

W celu zainstalowania programu Rodos Ekspres w swoim komputerze należy pobrać ze strony internetowej paczkę instalacyjną, a następnie ją uruchomić.

Komunikaty przeglądarek internetowych

Sposób pobierania i uruchomienia paczki instalacyjnej jest zależny od używanej przeglądarki internetowej.

Pobieranie pliku w przeglądarce Internet Explorer
Po kliknięciu na odnośnik do pliku instalatora wyświetlone zostanie okno pobierania pliku (jak na rysunku poniżej), w którym należy wybrać opcję Uruchom.

Pobieranie pliku w przeglądarce Mozilla Firefox
Po kliknięciu na odnośnik do pliku instalatora wyświetlone zostanie okno pobierania pliku (jak na rysunku poniżej), w którym należy wybrać opcję Zapisz plik.

Po pobraniu pliku, należy go odszukać na liście w oknie Pobieranie plików, a następnie w menu wywołanym prawym klawiszem myszy wybrać opcję Otwórz, jak na rysunku poniżej. Jeżeli okno nie jest widoczne, można je wywołać za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+J.

Pobieranie pliku w przeglądarce Opera
Po kliknięciu na odnośnik do pliku instalatora wyświetlone zostanie okno pobierania pliku (jak na rysunku poniżej), w którym należy wybrać opcję Uruchom.

Powyższe sposoby korzystania z przeglądarek powinny spowodować automatyczne wyświetlenie ekranu instalatora po zakończeniu pobierania pliku.

Komunikaty systemu Windows

W systemach operacyjnych Windows 8, 7 oraz Vista będziesz musiał potwierdzić komunikat z zapytaniem o zgodę na kontynuację instalacji, ponieważ użyta technologia podwyższonej ochrony UAC ogranicza dostęp aplikacjom do niektórych zasobów systemu do czasu autoryzacji przez administratora systemu.

Przykładowy wygląd okna kontroli konta użytkownika został przedstawiony na poniższym rysunku.

6. Jak uruchomić programy Rodos w obecności programów antywirusowych?

KOPRINET Sp. z o.o. dba o wysokie standardy bezpieczeństwa wydawanego oprogramowania. Stosowane przez firmę zabezpieczenia są przez część oprogramowania antywirusowego wykrywane jako konie trojańskie, choć w istocie takimi nie są. Zachowanie takie określa się mianem fałszywych pozytywów (ang. false positives).

Poniżej przedstawiono znane problemy współpracy z oprogramowaniem antywirusowym i sugerowany sposób ich rozwiązania.

McAfee Total Protection

Problem
Pakiet antywirusowy McAfee Total Protection w przypadku zakwalifikowania pliku do koni trojańskich bez zgody użytkownika nieodwracalnie usuwa go, o czym powiadamia poprzez okno z komunikatem, jak na rysunku. Zachowanie takie całkowicie uniemożliwia instalację oraz uruchomienie niektórych programów.

Rozwiązanie
Sugerowanym sposobem rozwiązania konfliktu, jest wyłączenie opcji skanowania w poszukiwaniu wirusów na podstawie wzorców zagrożeń:

 • Uruchom panel kontrolny programu McAfee. W tym celu w menu Start/Wszystkie programy odszukaj grupę McAfee i kliknij pozycję McAfee Total Protection.
 • Rozwiń grupę opcji Ochrona antywirusowa i przed oprogramowaniem szpiegującym, a następnie wybierz odnośnik Skanowanie w czasie rzeczywistym.
 • Odznacz opcję Skanuj w poszukiwaniu wirusów na podstawie wzorców zagrożeń w sekcji Ochrona rozszerzona.
 • Zaakceptuj nowe ustawienia poprzez wciśnięcie przycisku Zastosuj, po czym zamknij okno panelu kontrolnego programu McAfee.


Uwaga!

Podczas pobierania zabezpieczonych plików wykonywalnych z sieci Internet zapora sieciowa programu McAfee Total Protection może wyświetlić ostrzeżenie o próbie pobrania potencjalnie niebezpiecznego pliku, jak na rysunku.

Należy wówczas zgodzić się na kontynuację operacji poprzez kliknięcie na przycisk Pobierz mimo wszystko.

F-Secure Internet Security 2010

Problem
Zainstalowany program F-Secure Internet Security 2010 uniemożliwia uruchomienie Rodosa. Rodos w takiej sytuacji nie uruchamia się i daje komunikat o błędzie.
Problem dotyczy Rodosa w wersji 6.0 i 2010.

Rozwiązanie
Problem ten spowodowany jest nieprawidłowym działaniem jednej z opcji zabezpieczeń programu F-Secure. Abym umożliwić uruchamianie Rodosa należy wyłączyć funkcję zaawansowanego monitorowania procesów:

 • Uruchamiamy F-Secure (Menu Start -> Wszystkie programy -> F-Secure Internet Security 2010 -> Otwórz F-Secure Internet Security 2010)
 • Wybieramy Ustawienia
 • W sekcji Komputer wybieramy zakładkę DeepGuard
 • Odznaczamy Użyj zaawansowanego monitorowania procesów
 • Zatwierdzamy zmiany – po krótkiej chwili można uruchomić program Rodos

7. Brak polskich znaków w menu, bazie katalogowej oraz oknie klienta

Problem
Brak polskich znaków w menu programu, w bazie katalogowej oraz oknie klienta.

Rozwiązanie
Najprawdopodobniej system Windows nie poradził sobie z załadowaniem języka polskiego. Aby instalacja polskiej klawiatury przebiegła prawidłowo, należy:

 1. Przejść do Panelu Sterowania, otworzyć przystawkę Zegar, język i region a z niej Region i język,
 2. Na karcie Formaty zmienić język na Portugalski,
 3. Na karcie Lokalizacja zmienić położenie na Portugalia,
 4. Zastosować zmiany przyciskiem OK.
 5. Wywołać okno ponownie, tym razem zmieniając język i położenie na Polski/Polska.
  Nie uruchamiamy jeszcze programu!
 6. W ostatnim kroku należy usunąć folder Katalogi Norm w profilu użytkownika i uruchomić aktualizację programem Rodos Ekspres 2, aby przywrócić polskie znaki w bazie katalogowej.
8. Moduł Import PDF informuje o włączonym debugerze

Problem
Moduł Import PDF nie uruchamia się, pokazując komunikat o debugerze.

Rozwiązanie
Przyczyną problemu jest aplikacja IObit Malware Fighter. Aby naprawić błąd, należy odinstalować ww. aplikację.

9. Komunikat "Błąd połączenia" przy próbie aktualizacji

Problem
Przy próbie aktualizacji, program Rodos Ekspres 2 wyświetla komunikat Błąd połączenia, kończąc działanie.

Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy komputer ma aktywne połączenie z internetem. Jeśli nie, może to oznaczyć, że system nie aktualizuje automatycznie certyfikatów. Można je zaktualizować, pobierając i instalując paczkę z certyfikatami ze strony:
Certyfikaty.exe

10. Program wyświetla komunikat "Brak klucza sprzętowego lub niezainstalowany sterownik"

Problem
Przy próbie uruchomienia program wyświetla komunikat Brak klucza sprzętowego lub niezainstalowany sterownik, kończąc działanie.

Rozwiązanie

Należy zainstalować sterownik z naszej strony w zależności od rodzaju posiadanego klucza.
Jeżeli błąd pojawił się, mimo, że mamy włożony klucz sprzętowy do komputera i zainstalowany sterownik, przyczyną może być wadliwe oprogramowanie antywirusowe (potwierdzone przypadki dot. systemów Kaspersky, NOD32 oraz Panda). Należy podjąć następujące kroki:

 1. Dodanie katalogów ze sterownikami, usługi oraz katalogu, w którym zainstalowano program Rodos  do wyjątków w programie antywirusowym (zalecane) lub wyłączenie programu antywirusowego do czasu załatania dziury przez jego producenta (niezalecane).
 2. Odłączenie komputera od Internetu lub zablokowanie usługi wyszukiwania sterowników w witrynie Windows Update.
 3. Usunięcie urządzenia SafeNet z Menadżera urządzeń systemu Windows i zainstalowanie świeżo pobranego sterownika i uruchomienie programu Rodos.
11. Jak uruchomić program Rodos na starszych kluczach sprzętowych

Problem
Na komputerach z Windows 8, 8.1, 10 i 11 system nie rozpoznaje klucza sprzętowego HASP. Podczas instalacji sterownika pojawiają się błędy, klucz nie działa prawidłowo, a Rodos nie uruchamia się.

Rozwiązanie
Należy zainstalować z naszej strony  najnowszy sterownik do kluczy HASP. Jeżeli instalacja sterownika nie pomogła należy wymienić klucz sprzętowy na Senselock lub klucz online.

12. Błąd "Brak klucza sprzętowego lub niezainstalowany sterownik. Kod błędu: -3"

Problem
Rodos nie uruchamia się poprawnie, wyświetlając komunikat:
Brak klucza sprzętowego lub niezainstalowany sterownik. Kod błędu: -3

Przyczyna

 1. Niezainstalowany sterownik klucza sprzętowego.
 2. Klucz sprzętowy podpięty do komputera przez pasywny hub USB.
 3. Włączona usługa pobierania sterowników urządzeń z Windows Update (tylko klucze HASP).
 4. Uszkodzony klucz sprzętowy.

Rozwiązania

Niezainstalowany sterownik klucza sprzętowego

Jeżeli jesteśmy w posiadaniu klucza SenseLock, to bardzo prawdopodobne, że nie zainstalowano lub zainstalowano nieprawidłowy sterownik. Proponujemy pobrać sterownik z tej strony i zainstalować go przy wyłączonym oprogramowaniu antywirusowym.

Klucz sprzętowy podpięty do komputera przez pasywny hub USB

Pasywne huby USB zasilane są z portu USB, do którego są podpięte, przez co często nie dostarczają wystarczającej ilości energii do podpiętych urządzeń. Zalecamy podpinanie kluczy bezpośrednio do komputera lub, jeśli nie ma takiej możliwości, podpinanie klucza przez aktywne (zasilane z zewnątrz) huby USB.

Włączona usługa pobierania sterowników urządzeń z Windows Update (tylko klucze HASP)

W niektórych instalacjach systemu Windows zdarza się, że zostaje włączona usługa pobierania sterowników z Windows Update. Usługa ta często pobiera sterowniki do innych urządzeń niż te, które mamy w systemie. Aby naprawić błąd źle pobranych sterowników prosimy zastosować się do poniższych wskazówek:

 • Odpinamy klucz sprzętowy z komputera i wyłączamy wszelkie oprogramowanie antywirusowe.
 • Pobieramy i uruchamiamy narzędzie ze strony: usun.exe
 • Ważne! Restartujemy komputer.
 • Pobieramy i instalujemy sterownik ze strony: hasp_8.51.exe
 • Wpinamy klucz, czekamy aż system zakończy instalację urządzeń i uruchamiamy program Rodos.

Ważne jest, aby powyższe czynności wykonywać przy wypiętym kluczu sprzętowym, a w międzyczasie uruchomić ponownie komputer.

Uszkodzony klucz sprzętowy

W przypadku uszkodzenia klucza sprzętowego prosimy o kontakt. Nasz Dział Obsługi Klienta poprowadzi Państwa przez kroki potrzebne do wymiany klucza na nowy.

13. Błąd: W systemie Windows 10 pojawia się komunikat "Brak licencji na uruchomienie programu" lub "Proszę wpiąć klucz sprzętowy" (klucz SenseLock)

Problem
Rodos nie uruchamia się poprawnie, wyświetlając komunikat:
Brak licencji na uruchomienie programu lub Proszę wpiąć klucz sprzętowy

Przyczyna
Po aktualizacji systemu Windows 10 do najnowszej wersji i przy zabezpieczeniu Rodosa kluczem sprzętowym SenseLock, usuwane są sterowniki programowe uniemożliwiając poprawną pracę urządzenia.

Rozwiązanie
Ponowna instalacja sterowników do klucza sprzętowego SenseLock rozwiąże problem.

Proponujemy pobrać sterownik z tej strony i zainstalować go używając polecenia wywołanego z menu podręcznego: „Uruchom jako administrator”.

Całą operację wykonujemy przy wyjętym kluczu sprzętowym.

14. Rodos podczas uruchamiania pojawia się na chwilę i nagle znika

Problem
Po próbie uruchomienia Rodosa  (np. poprzez 2-krotne naciśnięcie ikony programu na pulpicie lub wywołaniu z menu Start) nic się nie dzieje. Na ekranie nie pojawia się żaden komunikat ani ekran startowy Rodosa. W Menadżerze zadań Rodos.exe pojawia się dosłownie na chwilkę i nagle znika.
Winnym może być zainstalowany w systemie menadżer audio do zmiany parametrów dźwięku dla danej aplikacji, instalowany wraz z nowym sprzętem.

 1. laptop MSI: Nahimic (1.2.7)
 2. laptop ASUS: Sonic Studio II

Przyczyna
Po aktualizacji systemu Windows 10 do najnowszej wersji i przy zabezpieczeniu Rodosa kluczem sprzętowym SenseLock, usuwane są sterowniki programowe uniemożliwiając poprawną pracę urządzenia.

Rozwiązania
Wyłączyć z automatycznego uruchamiania powyższe aplikacje lub wyłączać je na żądanie.

15. Instalacja/Aktualizacja/Rodos 8 – nie wykryto klucza SenseLock

Problem
Nie można uruchomić Instalacji/Aktualizacji/Rodosa/ z kluczem SenseLock pomimo poprawnej instalacji sterownika.

Rozwiązania
Pobieramy najnowszą wersję sterownika do klucza SenseLock z działu pobierz. Odłączamy klucz SenseLock z portu USB. Klikamy prawym klawiszem myszki na plik sterownika i dajemy polecenie „Uruchom jako administrator”. Podłączamy klucz SenseLock do portu USB i czekamy na jego instalację (pomijając wyszukiwanie i instalację sterownika z Internetu).

16. Brak pliku metryki (*.mtr) podczas instalacji z płyty CD

Problem
Podczas instalacji lub aktualizacji składników z płyty CD wyświetla się komunikat o brakującym pliku metryki (*.mtr). prawdopodobnie napęd CD-ROM nie potrafi odtworzyć dogrywanej sesji na płycie CD.

Rozwiązanie
1. Zaktualizować program poprzez Rodos Expres.
2. Poprosić poprzez formularz kontaktowy, mejlowo lub telefonicznie o podesłanie nowego pliku metryki.

17. "Błąd pliku XML" podczas próby drukowania lub zapisu do PDF

Problem
Nie można wydrukować kosztorysu lub zapisać go jako plik PDF. Pojawia się błąd „Błąd pliku XML.”. Komunikat taki może pojawić się, jeśli kosztorys był utworzony za pomocą innego programu niż Rodos lub część danych została skopiowana z innego pliku.

Rozwiązania
Usunąć znaki sterujące z treści kosztorysu (Rodos wyświetla je najczęściej jako prostokąty i/lub strzałki). Pojawiają się one zazwyczaj na zakładce Dane ogólne i na zestawieniach RMS.

18. Brak wykupionych katalogów i/lub opcji programu

Problem
Część katalogów lub opcji programu jest niedostępna pomimo ich posiadania. Prawdopodobnie uszkodzony został plik metryki (*.mtr).

Rozwiązanie
Uruchomić aktualizację programu poprzez skrót „Uaktualnij Rodos 8”.
Jeśli kreator stwierdzi, że program jest aktualny, to należy wymusić pełną aktualizację poprzez wybranie opcji  „zaawansowane”
następnie „Przejdź do listy składników” i odznaczyć opcję „Instaluj tylko składniki niezainstalowane i uaktualnienia” i ponownie wybrać przycisk „Aktualizuj”.

19. Komunikat "Przekroczono ilość dozwolonych instancji programu."

Problem
Po uruchomieniu programu Rodos 7,8 z kluczem online pojawia się komunikat „Przekroczono ilość dozwolonych instancji programu.” Oznacza on, że przekroczono maksymalną ilość jednocześnie uruchomionych stanowisk.

Rozwiązania

 1. Na naszej stronie sklep.rodos.com.pl dla Rodos 7, lub sklep.kosztorysuj.pl dla Rodos 8 przechodzimy do okna logowania.
 2. Jeśli zakupiłeś program w naszym sklepie on-line użyj do logowania tych samych danych (nie są to te same dane którymi logujemy się do Rodosa).
  (jeśli zapomniałeś lub nie posiadasz hasła do swojego konta skorzystaj z formularza „Zapomniałem hasła”, używając adresu e-mail, na który otrzymałeś dane dostępowe do programu).
 3. Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki „Moje licencje”.
 4. Następnie przy odpowiedniej licencji klikamy przycisk „Więcej…”
 5. W oknie „Aktualnie uruchomione stanowiska” wystarczy przycisnąć opcję „wyloguj”.
20. Brak możliwości wyboru klucza zabezpieczającego podczas uruchamiania programu Rodos

Problem
Podczas uruchamiania Rodosa brak jest ekranu z możliwością wyboru klucza zabezpieczającego.

Rozwiązanie
Zresetuj ustawienia logowania za pomocą skrótu „Usuń zapamiętane dane uruchamiania” znajdującego się w menu startowym systemu Windows w grupie „Rodos 8”.

21. Jakiego rodzaju mam klucz?

Poniższe ilustracje powinny ułatwić rozpoznanie używanego klucza sprzętowego.
lokalne SenseLock

lokalne HASP (wycofane ze sprzedaży)

22. Okno bazy katalogowej nie pojawia się / znika po otwarciu

Problem
Po otwarciu bazy katalogowej program RODOS przestaje odpowiadać tak jakby się zawiesił.

Rozwiązanie
Prawdopodobnie okno bazy katalogowej otwiera się na drugim (niewidocznym) ekranie. Żeby je przeciągnąć naciśnij po kolei poniższą kombinację klawiszy:

ALT   SPACJA   E

następnie strzałka góra, dół” (tylko nacisnąć po kolei, nie trzymać razem) – w tym momencie następuje złapanie okna i można je przeciągnąć na używany aktualnie ekran.

23. Instalacja informatora cenowego z zewnętrznego źródła
 1. Instalujemy zawartość otrzymanej płyty lub pliku.
 2. Uruchamiamy program Rodos.
 3. Z górnego menu rozwijamy zakładkę „Ceny”.
 4. Następnie „Zainstaluj Bazę Cenową”.
 5. Wybieramy czy plik znajduje się na dysku czy na płycie CD
 6.  W przypadku pliku na dysku odszukujemy plik z rozszerzeniem „.mdb”
  (może rozpakować się w danym miejscu: Program Files (x86) / Sekocenbud /… /baza)
24. Błąd połączenie z serwerem licencji (12002)

Należy zaktualizować program przy użyciu narzędzia Rodos Ekspres. Przy aktualizacji zostaną pobrane aktualne adresy serwerów.

Inne

Porady dotyczące innych programów lub tematów pokrewnych

1. Brak cen w informatorach cenowych

Problem
Po otwarciu dowolnego informatora cenowego występuje brak danych w kolumnach z cenami.

Rozwiązanie
Sprawdź czy w systemie jest używany przecinek jako separator dziesiętny.
Rodos do poprawnej pracy wymaga przecinka jako separator dziesiętny.

2. Komunikat o błędzie logowania się do kreatora aktualizacji/instalacji lub programu z kluczem online

Problem
Podczas próby zalogowanie się do licencji użytkownika w kreatorze aktualizacji, kreatorze instalacji lub w programie Rodos pojawia się komunikat o błędzie logowania się lub o niepoprawnych danych logowania.

Rozwiązanie
Do logowania się do licencji online wykorzystujemy nr licencji i hasło do tej licencji. Sprawdź dokładnie hasło które wpisujesz lub ustaw nowe w panelu zarządzania licencjami. W tym celu należy zalogować się do konta użytkownika:
Rodos 7  (https://sklep.rodos.com.pl/)
Rodos 8 (https://sklep.kosztorysuj.pl/)
Przejść do panelu zarządzania licencjami („Moje licencje”), wybrać interesującą nas licencję przyciskiem „Więcej…” i kliknąć na przycisk „Zmień hasło licencji”.