Osoba zgłaszająca

  Dane do faktury

  Adres do korespondencji
  Uczestnicy

  Dodatkowe uwagi


  13-14.03.2023, godz: 8:30-15.30
  On-line,
  Szczegóły
  Cena: 840 zł
  Czas trwania: 2 dni (14 godzin)
  Kontakt
  94 717 35 00