Osoba zgłaszająca

  Dane do faktury

  Adres do korespondencji
  Uczestnicy

  Dodatkowe uwagi


  26-28.09.2022, godz: 8:30-15.30
  On-line,
  Szczegóły
  Cena: 1 060,00 zł
  Czas trwania: 3 dni (21 godzin)
  Kontakt
  94 347 13 00