Osoba zgłaszająca

  Dane do faktury

  Adres do korespondencji

  Uczestnicy

  Dodatkowe uwagi


  27-29.03.2023, godz: 8:30-15.30
  On-line,
  Szczegóły
  Cena: 1 060,00 zł
  Czas trwania: 3 dni (21 godzin)
  Kontakt
  94 717 35 00