Przeznaczenie
Kurs „Podstawy kosztorysowania” skierowany jest  dla osób rozpoczynających pracę w programie Rodos.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest tworzenie kosztorysów od podstaw w programie RODOS – nauka tworzenia przedmiarów robót, obliczania ich ilości, wstawiania cen i narzutów, przygotowywania dokumentu do druku.

Wymagania wstępne
Kurs kosztorysowania wymaga podstawowej znajomości środowiska Windows oraz technologii robót budowlanych.

Tematyka
 • Szkolenie z kosztorysowania rozpoczyna się wykładem, którego tematem  jest wprowadzenie do kosztorysowania. Poruszane tematy to między innymi:
  • aktualny stan prawny w dziedzinie kosztorysowania,
  • podstawowe pojęcia,
  • przedmiar i obmiar robót,
  • rodzaje i forma kosztorysów – metody i formuły kalkulacji ceny,
  • składniki ceny kosztorysowej – robocizna, materiał, sprzęt, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu, koszty jednorazowe,
  • katalogi nakładów rzeczowych,
  • podstawowe błędy w kosztorysowaniu
 • ćwiczenia praktyczne:
  • korzystanie z Pomocy,
  • tworzenie kosztorysu,
  • opcje kosztorysu,
  • wstawianie Elementów, Pozycji prostych, Komentarzy i opisów – tworzenie przedmiaru robót,
  • korzystanie z bazy Katalogów Nakładczych i możliwości wyszukiwarek,
  • szukanie informacji w Założeniach Szczegółowych do katalogów,
  • wykonywanie obliczeń ilości jednostek przedmiarowych,
  • uzupełnianie cen i narzutów,
  • korzystanie z informatorów cenowych i cenników,
  • uzupełnianie strony tytułowej i tworzenie szablonów,
  • przygotowywanie wydruków, eksport dokumentu do pdf,
  • tworzenie wariantów pozycji,
  • instalacja i aktualizacja programu.
 • Nasz kurs „Kosztorysowanie od podstaw” zawiera również przegląd nowych możliwości i udogodnień wprowadzonych do programu Rodos 7 (harmonogramowanie, realizacja robót, historia ceny, import przedmiaru z pdf)
Korzyści
 1. Praktyczna nauka obsługi programu Rodos 8,
 2. Poznanie możliwości programu kosztorysowego,
 3. Nabycie umiejętności umożliwiających wykonywanie poprawnych kosztorysów,
 4. Uzyskanie certyfikatu producenta Rodos i zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.

Szczegóły
Czas trwania: 3 dni (21 godzin)
Cena: 1 155,00 zł
Kontakt: 94 717 35 00
Najbliższe terminy
20-22 listopad 2023, Koszalin Zapisz się
11,12,14 grudzień 2023, On-line Zapisz się