Przeznaczenie
Szkolenie skierowane dla osób rozpoczynających kosztorysowanie w programie Rodos 7.

Cel szkolenia
Opanowanie podstaw wykonywania kosztorysów w programie RODOS 7 – nauka tworzenia przedmiarów robót, obliczania ich ilości, wstawiania cen i narzutów, przygotowywania dokumentu do druku.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość środowiska Windows oraz technologii robót budowlanych.

Tematyka
 • wykład – wprowadzenie do kosztorysowania
  • aktualny stan prawny w dziedzinie kosztorysowania,
  • podstawowe pojęcia,
  • przedmiar i obmiar robót,
  • rodzaje i forma kosztorysów – metody i formuły kalkulacji ceny,
  • składniki ceny kosztorysowej – robocizna, materiał, sprzęt, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu, koszty jednorazowe,
  • katalogi nakładów rzeczowych,
  • podstawowe błędy w kosztorysowaniu
 • ćwiczenia praktyczne:
  • korzystanie z Pomocy,
  • tworzenie nowego kosztorysu,
  • opcje kosztorysu,
  • wstawianie Elementów, Pozycji prostych, Komentarzy i opisów – tworzenie przedmiaru robót,
  • korzystanie z bazy Katalogów Nakładczych i możliwości wyszukiwarek,
  • szukanie informacji w Założeniach Szczegółowych do katalogów,
  • wykonywanie obliczeń ilości jednostek przedmiarowych,
  • uzupełnianie cen i narzutów,
  • korzystanie z informatorów cenowych i cenników,
  • uzupełnianie strony tytułowej i tworzenie szablonów,
  • przygotowywanie wydruków, eksport dokumentu do pdf,
  • tworzenie wariantów pozycji,
  • instalacja i aktualizacja programu.
 • przegląd nowych możliwości i udogodnień wprowadzonych do programu Rodos 7 (harmonogramowanie, realizacja robót, historia ceny, import przedmiaru z pdf)
Korzyści
 1. Praktyczna nauka obsługi programu Rodos 7,
 2. Poznanie możliwości programu kosztorysowego,
 3. Nabycie umiejętności umożliwiających wykonywanie poprawnych kosztorysów,
 4. Uzyskanie certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.

Szczegóły
Czas trwania: 3 dni (21 godzin)
Cena: 1 060,00 zł
Kontakt: 94 717 35 00
Najbliższe terminy
27-29.03.2023, On-line Zapisz się
3-5.04.2023, Koszalin Zapisz się