Nowe funkcje w programie

Pobierz RODOS 8

Program RODOS 8 jest dostępny do pobrania bezpłatnie dla klientów w ramach zawartej umowy na konserwację lub wykupionej, aktywnej opieki serwisowej.
Nowych klientów na zakupy zapraszamy do naszego sklepu https://sklep.kosztorysuj.pl
Cenę przejścia z Rodos 7 na Rodos 8 sprawdzisz w cenniku https://kosztorysuj.pl/cennik/

Pobierz wersję DEMO Rodos 8

Obsługa wielu stawek podatku VAT dla pozycji kosztorysowych (od wersji 8.0)

Dotychczas podczas tworzenia kosztorysu określano jedną stawkę VAT. W programie Rodos 7 można było ją podać na widoku Dane ogólne. Rodos 8 umożliwia zastosowanie różnych stawek VAT w jednym kosztorysie zarówno dla pozycji, jak i dla elementów.

Rozliczanie podatku VAT wg trzech sposobów (od wersji 8.0)
  • wartości robót
  • udziału procentowego
  • wartości nakładów RMS

przy czym zmiana formy rozliczania podatku VAT nie powoduje utraty wartości w kosztorysie.

Odwołania do obmiaru pozycji lub do jego fragmentu (od wersji 8.0)

Rodos 8 wzbogacony został o możliwość odwołania do obmiaru lub fragmentu (sum pośrednich) z innej pozycji. Jest to przydatna opcja zwłaszcza w przypadku wielokrotnego użycia tego samego obmiaru w wielu miejscach kosztorysu. W komórce, w której występuje odwołanie, pojawi się w lewym górnym rogu symbol sumy Σ, w prawym czarny kwadracik, a na widoku Obmiary – informacja o odwołaniu do konkretnej pozycji zapisane w nawiasie klamrowym {}.
Element obmiaru, do którego prowadzi odwołanie, będzie oznaczony czerwonym kwadracikiem widocznym w prawym górnym narożniku komórki Ilość.

Wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone w obmiarze, będą automatycznie miały wpływ na dane, które się do tego obmiaru odwołują.

Rozbudowany podział nakładów inwestora i wykonawcy (od wersji 8.0)

Tworząc kosztorys w Rodos 7 można było już korzystać z możliwości podziału nakładów na inwestorskie i wykonawcy. Opcja ta była dostępna jedynie w końcowej fazie tworzenia kosztorysu. Teraz już w pozycji Nakłady można wskazać nakłady inwestora.

Możliwość rozliczenia odrębnego lub wliczenia do ceny jednostkowej  kosztów zakupu materiałów i kosztów jednorazowych sprzętu (od wersji 8.0)

Koszty Zakupu Kz oraz Koszty Jednorazowe Kj mogą być rozliczane zarówno odrębnie, jako osobny narzut (w przypadku Kz) lub jako osobna pozycja kosztorysowa (w przypadku Kj). Można je również wliczyć w cenę materiału (Kz) i sprzętu (Kj). W Rodos 8 można to zrobić na każdym etapie tworzenia kosztorysu. W każdej chwili możemy odwrócić ten proces, zmieniając zaznaczenie w opcjach kosztorysu.

Realizacja robót z rozliczeniem i eksportem do arkusza kalkulacyjnego (od wersji 8.0)

Planowaniem realizacji robót i kosztorysem bazowym może zajmować się dział wykonawstwa (szef produkcji) lub kierownik budowy. Otrzymuje on kosztorys bazowy, wykonany na podstawie kosztorysu ofertowego. Posiadacz programu do kosztorysowania Rodos ma możliwość zarządzania wykonawstwem robót.

Dzięki kolumnie Realizacja robót łatwo zarządzać ilością robót. Możliwe jest generowanie planów miesięcznych, zakresu robót na dany okres, zapotrzebowanie na materiały i robociznę (np. do rozliczenia akordowego) oraz ich rozliczenie czy korygowanie. Dla jeszcze łatwiejszego podglądu wszystkich pozycji z Realizacji robót, w Rodosie 8 udostępniono możliwość eksportu rozliczenia do arkusza kalkulacyjnego.

Możliwość przeglądania kosztorysu w trakcie czytania założeń szczegółowych do KNR-ów (od wersji 8.0)

Od teraz można pracować na danym kosztorysie i jednocześnie czytać założenia szczegółowe do wybranego katalogu.

Nowe filtry dla kartoteki nakładów RMS (od wersji 8.0)

Tworząc kosztorys w programie Rodos do dyspozycji użytkownika udostępnione są wzorcowe kartoteki RMS. Dla ułatwienia pracy w programie część kosztorysantów zakłada własne „branżowe” kartoteki, które można filtrować według dostawcy, indeksie dostawcy, grupie, indeksie ETO, nazwie, jednostce, komentarzu, masie [kg].

Łatwiejsze wyszukiwanie zakupionych informatorów cenowych (od wersji 8.0)

Teraz dostęp do nowych baz cenowych jest jeszcze łatwiejszy. Po uruchomieniu programu w menu głównym pojawi się napis 'Nowości’, który prowadzi do nowego okna ze wszystkimi zakupionymi informatorami cenowymi bez konieczności wyszukiwania ich w zasobach komputera.

W przypadku zainstalowania nowych informatorów cenowych na dysku komputera w niestandardowym katalogu, nadal możliwe jest ręczne, samodzielne jego wyszukanie.

Szybkie przeniesienie danych z Rodos 7 do Rodos 8

Posiadacze programu Rodos 7 mogą w łatwy sposób przenieść dane do Rodos 8 za pomocą konwertera. Pliki kosztorysów, cenników, informatorów, kartotek, kalkulacji, specyfikacji technicznych, notatek, adresów, szablonów dokumentów i załączników konwertowane są do nowych formatów i zapisane w podfolderach opisujących pochodzenie pliku. Dzięki temu wszystkie dane, które utworzyłeś w programie do kosztorysowania Rodos 7 możesz nadal używać w Rodos 8.

Narzędzie będzie dostępne dopiero po instalacji programu Rodos 8.
Znajdzie się on w folderze z zainstalowanym programem (domyślnie „c:\Program Files (x86)\KOPRINET\Rodos 8\Programy pomocnicze\KonwerterProfilu.exe”) lub ze skrótu z menu start systemu Windows „Rodos 8/Konwertuj profil do Rodosa 8”.
Uwaga! przed rozpoczęciem importu zalecamy wykonanie kopii zapasowej importowanych plików oraz istniejącego profilu Rodosa 8.