Specyfikator jest pierwszym narzędziem w Polsce, wspierającym zarządzanie specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Zastosowanie nowatorskiego podejścia do STWiORB znacznie skraca czas potrzebny na przygotowanie zbioru potrzebnych specyfikacji technicznych.

Okładka programu specyfikator

Program został stworzony głównie z myślą o projektantach, kosztorysantach oraz osobach, które przygotowują STWiORB dla robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Współpracuje z popularnymi edytorami tekstu oraz programami do kosztorysowania.

Zgodnie z ustawą PZP, oprócz dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne stanową niezbędny dokument opisujący przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Aktualne rozporządzenia wymagają, aby każda pozycja przedmiarowa, zawierała odpowiedni numer specyfikacji technicznej dla robót podstawowych.

Dlatego z myślą o osobach przygotowujących specyfikacje techniczne i przedmiary robót dla zamówień publicznych powstał Specyfikator. Kompleksowe rozwiązania przyjęte w Specyfikatorze zdecydowanie przyspieszają i ułatwiają prace związane z przygotowaniem specyfikacji technicznych jak i samych przedmiarów robót. Program współpracuje zarówno z popularnymi programami do kosztorysowania (tj. RODOS, inne programy) jaki i z edytorami tekstu oraz Excelem.

specyfikator -  prezentacja przygotowania specyfikacji

Dzięki specyfikatorowi zamiast kilku czy kilkudziesięciu plików ze specyfikacjami technicznymi, które trzeba załączyć do SIWZ, otrzymujemy kompletną specyfikację techniczną w jednym pliku.
W specyfikatorze, posiadany zbiór plików ze specyfikacjami technicznymi, można łatwo powiązać z numerami ST, uzyskując do nich łatwy i szybki dostęp.

Wybierając z listy tylko te specyfikacje, które będą wykorzystane w nowym projekcie, program automatycznie je posortuje, wstawi Stronę Tytułową, a do każdej specyfikacji automatycznie wstawi Nazwę Zadania, nowy nagłówek, stopkę, ponumeruje strony, i automatycznie scali je w jeden, nowy plik.

Program umożliwia również wyeksportowanie danych z kilku różnych kosztorysów do Excela. Wówczas automatycznie są wstawiane odpowiednie formuły liczące oraz zostanie stworzona Tabela Zbiorcza dynamicznie połączona z każdym arkuszem.

Specyfikator uwalnia od żmudnego uzupełniania każdego pliku specyfikacji, nowymi informacjami tj. Nazwa Zadania,
Dzięki specyfikatorowi możemy uniknąć, wielu prostych pomyłek tj. pozostawienie nazwy zadania lub innych informacji z poprzedniego projektu,
Dzięki specyfikatorowi automatycznie sprawdzimy, czy w każdej pozycji przedmiaru robót jest wpisany odpowiedni numer specyfikacji technicznej.

Całkowicie nowym, dotychczas niespotykanym rozwiązaniem mojego pomysłu, jest tworzenie dokumentacji przetargowej na podstawie specyfikacji technicznych. Tylko w Specyfikatorze na podstawie wybranych specyfikacji technicznych, jednym kliknięciem można stworzyć szablon przedmiaru robót (plik w formacie FWD). Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu po wybraniu z listy odpowiednich specyfikacji otrzymujemy:

  • STWiORB w jednym pliku,
  • szablon przedmiaru. który możemy wczytać np. do RODOSa, uzupełnić obmiarami i wycenić,
  • lub wyeksportować do Excela, wstawić ceny jednostkowe, a dzięki wbudowanym formułom wartość zostanie wyliczona automatycznie,
  • możemy stworzyć np. Tabelę Elementów Rozliczeniowych, którą możemy również załączyć do SIWZ.

Program oferuje wiele przydatnych funkcji, jednak głównym zadaniem jest zarządzanie specyfikacjami stworzonymi przez użytkownika i generowanie na ich podstawie pliku STWiORB.

Oddając w Twoje ręce nowoczesne narzędzie jakim jest Specyfikator, jesteśmy przekonani, że znacznie usprawni pracę przy opracowywaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania możliwości jakie oferuje Specyfikator.