Kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji.

RODOS uważany jest przez użytkowników za najbardziej przyjazny program do kosztorysowania. Stanowi podstawowy element pakietu narzędzi do planowania i rozliczania inwestycji. Jego ogromną zaletą jest możliwość dowolnego kształtowania zawartości tworzonych dokumentów, użytkownik sam decyduje jakie dane mają znaleźć się w przedmiarze czy kosztorysie. Możliwości te w połączeniu z intuicyjną obsługą i możliwością współpracy z innymi programami, sprawiają że praca z Rodosem jest niezwykle satysfakcjonująca i przyjemna. Program tworzony przez praktyków kosztorysowania od ponad 30 lat zdobywa uznanie kosztorysantów.

Bieżąca wersja programu:
Numer: 7.0.17.7
Wydana: 27 stycznia, 2022
Pobierz wersję demo

Podstawowe informacje o programie Rodos

Ogólne cechy programu
Tworzone dokumenty

Kosztorysy:

 • ofertowe,
 • inwestorskie,
 • powykonawcze,
 • zgodne z FIDIC,
 • uproszczone, szczegółowe, złożone i wariantowe,
 • etapu robót – umożliwiające częściowe rozliczenia,
 • przedmiary robót,
 • zestawienia robocizny, materiałów, sprzętu,
 • graficzna struktura kosztów.
Wymiana danych – moduły
 • import przedmiaru PDF*,
 • moduł Rozliczanie Robót*,
 • moduł cyklu życia obiektu,
 • import/eksport – inne formaty kosztorysów (ATH, FWD, XML, CSV),
 • eksport danych do formatu PDF,
 • eksport danych do formatu XLSX, ODS*,
 • eksport selektywny wg własnych filtrów*,
 • seryjna (hurtowa) konwersja kosztorysów*,
 • seryjna (hurtowa) przecena kosztorysów*,
 • współpraca z programami do harmonogramowania,

* – opcje dodatkowe lub dostępne w pakietach.

Wydruki
 • rozbudowany moduł wydruków,
 • możliwość swobodnego kształtowania wydruku:
  • praca na szablonach wydruków,
  • wybór części składowych kosztorysu,
  • zawartości i kolumn definiowanie stylu wydruków,
  • definiowane nagłówki, stopki (grafika, tekst),
  • znak wodny na wydrukach (grafika, tekst),
  • definiowana kolejność drukowania składowych kosztorysu.
KNR-y – Katalogi Nakładów Rzeczowych
 • prawie 500 katalogów norm: KNR, KNNR, KNR-W, KSNR, KNK, KNKRB, KNCK, TZKNBK, KNP itd.,
 • katalogi dla nowych technologii,
 • podział katalogów – wg branż, grup, zestawy własne,
 • sprawna wyszukiwarka nakładów wg słów kluczowych,
 • wbudowana Interpolacja lub Ekstrapolacja nakładów pozycji.
Cenniki, Informatory cenowe
 • współpraca z popularnymi bazami cenowymi,
 • tworzenie cenników własnych cen,
 • obsługa cenników robót i cen obiektów,
 • automatyczna wycena kosztorysu wg cen informatorów Eurocenbud i innych,
 • przecena kosztorysów wg cenników i informatorów,
 • znajdź cenę w kosztorysie,
 • rozliczenie podatku VAT.
Kosztorysowanie przystosowane do użytkownika
 • rozbudowana możliwość konfiguracji interfejsu do potrzeb własnych (ikony, paski narzędzi, czcionki, kolory itp.),
 • konfiguracja własnych skrótów klawiszowych,
 • możliwość wprowadzania i przeszukiwania bazy kodów CPV,
 • możliwość wprowadzania kodów Specyfikacji Technicznych,
 • definiowane koszty dodatkowe,
 • definiowane graficzne oznaczanie pozycji,
 • pozycje z sortowaniem,
 • rozbudowany edytor dokumentacji kosztorysu,
 • rozbudowana możliwość konfiguracji interfejsu do potrzeb własnych,
 • możliwość filtrowania kosztorys wg własnych reguł,
 • praca na wielu kosztorysach jednocześnie,
 • swobodne kopiowanie danych między kosztorysami.
Tworzenie kosztorysu – pozycje kosztorysowe
 • kontekstowy moduł Pomocy i podpowiedzi,
 • stały dostęp do Pomocy w trakcie pracy (np. na drugim monitorze),
 • intuicyjne wprowadzanie danych bez zbędnych okien i paneli edycyjnych,
 • wprowadzanie pozycji z wykazu katalogów lub „z ręki”,
 • stosowanie kalkulacji własnych i zestawień kosztów,
 • elastyczna numeracja pozycji i elementów robót (ręczna, automatyczna),
 • odwołanie do obmiarów pozycji,
 • możliwość zmiany narzutów, nakładów jednostkowych,
 • współczynniki globalne i lokalne, koszty dodatkowe,
 • rozbudowane algorytmy obliczania kosztów,
 • wyszukiwanie pozycji w gotowych kosztorysach,
 • wykaz braków w kosztorysie – ceny, nakłady itd.,
 • nanoszenie poprawek i skreśleń (inspektor nadzoru itd.),
 • widok zmian w porównaniu z katalogami (opisy, jednostki, nakłady)
 • przywracanie danych z bazy katalogowej (opisy, jednostki, nakłady),
 • historia zmian w kosztorysie – „Cofnij” – definiowana krotność,
 • moduł pracy rusztowań, koszty jednorazowe,
 • pomocnicze wzory do obliczeń np. wykopy, rurociągi, wzory własne.

Więcej o funkcjach Pobierz ulotkę

Pobierz wersję demonstracyjną programu Rodos

Wersja demonstracyjna posiada następujące cechy:

 • obsługuje do 10 pozycji w kosztorysie;
 • odczyt/import do 9 pozycji z istniejących kosztorysów;
 • załączona baza katalogowa (zawiera 4 katalogi w wersji skróconej: KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-15 i KNR 5-08 oraz ponad 400 katalogów z pełnym spisem rozdziałów, tablic i ich zawartości za wyjątkiem nakładów;
 • zamieszczono w niej wstęp do katalogu i pierwszy rozdział założeń ogólnych;
 • załączona baza cenowa (zawiera opracowania Eurocenbud RMS, CPK, CRB, CRS, CRD, COS i COD) jest nieograniczona czasowo;

Wersje programu

Oferujemy różne wersje programu Rodos 7. Wybierz program dopasowany do Twoich potrzeb.

Rodos jednostanowiskowy

Dostępny w kilku wersjach – daje możliwość dopasowania jego zasobów zgodnie z profilem firmy.

Rodos branżowy

Architektura Zieleni, Dekarz, Deweloper, Drogi i Mosty, Elektryk, Fotowoltaika - energia słoneczna, Instalacje Sanitarne, Remontowy

Rodos wersja sieciowa

Rodos 7 w wersji sieciowej wykorzystuje wielostanowiskową licencję z kluczem online.

Rodos dla oświaty

Rozwiązania dla nauczycieli i placówek oświatowych w zakresie wsparcia kształcenia. Oprogramowanie dla szkół oraz certyfikowane szkolenia dla nauczycieli.

RODOS dla szkół i uczelni

Jesteś nauczycielem? Zapytaj o bezpłatny program dla pracowni w Twojej szkole.

Skontaktuj się
RODOS LE wersja edukacyjna

Przygotuj się do egzaminu w domu. Pobierz bezpłatną wersję programu Rodos

Zobacz więcej
Ćwiczenia z kosztorysowania

Dla uczniów i studentów. Poznaj teorię, przepisy prawne i rozwiąż test sprawdzający

Zobacz więcej
Promocja dla absolwentów

Pokaż nam swój dyplom i zdobądź zniżkę na pierwszą licencję

Sprawdź ceny