Przejdź do głównej treści

Aktualności

KNR SEK-02-03

Od dzisiaj w sprzedaży:  KNR SEK-02-03 Tarasy i balkony – hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe

Rozdział 01.

Prace przygotowawcze (przygotowanie i naprawa podłoża, nadanie spadku połaci posadzki)

 • Przygotowanie podłoża
 • Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu
Rozdział 02.

Warstwy: izolacji, dociskowe i drenażowe posadzek tarasów lub balkonów

 • Wykonanie
Rozdział 03.

Warstwy użytkowe posadzek tarasów lub balkonów

 • Warstwa użytkowa balkonu lub tarasu z płytek ceramicznych
 • Cokolik balkonu lub tarasu z płytek ceramicznych
 • Warstwa użytkowa balkonu z żywicy
 • Warstwa użytkowa balkonu lub tarasu
Rozdział 04.

Prace pozostałe

 • Obsadzenie słupków balustrad tarasów i balkonów
 • Ułożenie odpływów liniowych (wariant drenażowy) lub obsadzenie wpustów punktowych (wariant z powierzchniowym odprowadzeniem wody) na tarasach lub balkonach
 • Uszczelnienie wpustu lub słupka balustrady balkonu lub tarasu za pomocą kołnierza uszczelniającego
 • Uszczelnienie progu drzwiowego taśmą
 • Montaż profili okapowych balkonu lub tarasu dla warstwy użytkowej z płytek ceramicznych
 • Profile okapowe balkonu lub tarasu dla warstwy użytkowej z płytek ceramicznych – montaż narożników i odbojników
 • Montaż profili okapowych balkonu dla warstwy użytkowej z żywicy
 • Profile okapowe balkonu dla warstwy użytkowej z żywicy – montaż narożników i odbojników
 • Montaż profili okapowych balkonu lub tarasu dla drenażowej warstwy użytkowej
 • Profile okapowe balkonu lub tarasu dla drenażowej warstwy użytkowej – montaż narożników i odbojników
 • Wypełnienie elastycznymi masami dylatacji na tarasach lub balkonach

Katalogi można zakupić bezpośrednio w naszym sklepie internetowym:

bądź w Biurze Obsługi Klienta

 • pod numerem telefonu 94 717 35 00 (pn. – pt. w godz. 8.00 – 16.00)
 • drogą elektroniczną pod adresem  biuro@rodos.com.pl