Przejdź do głównej treści

Aktualności

Eurocenbud

Wydawnictwo Eurocenbud RMS

Zawiera ceny czynników produkcji do sporządzania kalkulacji szczegółowych w układzie:

  • Robocizny: stawki średnie,
  • Materiałów: ceny minimalne, średnie, maksymalne i z kosztami zakupu,
  • Sprzętu: ceny minimalne, średnie, maksymalne 
    i z kosztami jednorazowymi pracy sprzętu,

Zawiera również wskaźniki narzutów na Kp, Kz i Z.
Eurocenbud RMS to ponad 30.000 cen materiałów oraz sprzętu.

Wydawnictwo Eurocenbud CPK

Zawiera ceny jednostkowe robót skalkulowanych w oparciu o najważniejsze katalogi nakładów rzeczowych. 

Eurocenbud CPK to około 50.000 cen zagregowanych na poziomie pozycji kosztorysowej.

Wydawnictwa Eurocenbud CRBCRSCRD

Zawierają jednostkowe ceny robót odpowiednio: budowlanych, sanitarnych, drogowych, skalkulowanych na podstawie norm z katalogów nakładów rzeczowych, a także wycen indywidualnych. 
W programie Rodos w każdym z cenników wyszczególniony jest ogólny zakres robót, składający się na ceny jednostkowe. 

Wydawnictwo Eurocenbud COSCOD

Cenniki obiektów sanitarnych COS i drogowych COD zawierają średnie koszty wykonania robót w danym obiekcie. Określony w nich jest opis technologiczny wykonania obiektu. 

Ceny te służą do szacowania kosztów inwestycji zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę na etapie planowania inwestycji.

Aktualne ceny informatora znajdują się na stronie www.rodos.com.pl.

Aby zamówić zbiory cen rynkowych odwiedź nas na stronie sklepu, zadzwoń pod numer 94 717-35-00 lub napisz na adres biuro@rodos.com.pl